imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Bitwa o Auschwitz – Wolna Polska – Wiadomości

neonazis.jpeg


 

The Battle for Auschwitz

Israel Shamir  – 20.01.2020

Część 1

Protestujący polscy „neo-naziści”

W piątek 17 stycznia 2020, 3.000 salw wstrząsnęły ziemią w rosyjskiej stolicy; niebo nad Moskwą ozdobiły wspaniałe fajerwerki. Było to powtórzenie niezapomnianego salutu sprzed 75 lat, 17.01.1945, przez 24 salwy z 324 ciężkich dział w wyzwolenie Warszawy przez Armię Czerwoną. Zrujnowaną Warszawę uratowano przed całkowitym unicestwieniem.

To mogła być wspaniała okazja pokazania przyjaźni między dwoma słowiańskimi narodami. Polacy mogli upamiętnić 200.000 rosyjskich żołnierzy i oficerów zabitych w akcji w Warszawie, i powiedzieć: oni zginęli byśmy mogli żyć. Mogli podziękować Rosji za obfite ziemie i wielkie miasta wydarte od pokonanych Niemiec i przekazane Polsce: Danzig stał się Gdańskiem, Stettin Szczecinem, Breslau Wrocławiem, i Posen Poznaniem. Mogli podziękować Rosji nawet za przekazanie Ukrainie zamieszkałych przez Ukraińców obszarów, które były pod polskimi rządami między wojnami, rządami zakończonymi wielką rzezią mieszkających tam Polaków przez ukraińskich nacjonalistów.

Wdzięczność nie jest silną cechą polskiego charakteru narodowego: polski rząd zignorował to wydarzenie. Zamiast tego Polacy niszczyli pomniki i groby rosyjskich żołnierzy. To było bardzo denerwujące, ale dużo mniej ważne niż decyzja Warszawy ustanowienia na swoim terenie amerykańskiego systemu radarowego europejskiej tarczy rakietowej, systemu który spowodował, że nagły amerykański atak nuklearny na Rosję stał się bardzo wykonalną możliwością. Wysiłki Polski zmierzające do podkopania rosyjskiego rurociągu do Niemiec; zaproszenie przez Polskę amerykańskiej zbroi do zajęcia pozycji na jej wschodniej granicy;  nieustanna wrogość Polski wobec Rosji w Europarlamencie sprawiły, że Rosjanie postrzegają tego starego założycielskiego członka Układu Warszawskiego jako wroga nr 1 na europejskim kontynencie.

Nie zdziwisz się, że Rosjanie wykorzystali dobrą okazję, żeby zapłacić wet za wet. Ta okazja przyszła z żydowskim atakiem na Polskę. Żydzi zaatakowali ten antykomunistyczny wschodni bastion Zachodu z 2 stron jednocześnie, potężnego amerykańskiego żydostwa i potężnego państwa żydowskiego. Amerykańscy Żydzi rozpoczęli operację przepychając służalczy Congress Bill S. 447 (Prawo Publiczne No. 115-171). Ta ustawa kazała Polsce wybulić $300 mld amerykańskim organizacjom żydowskim.

Według amerykańskiego prawa, wszelkie nieruchomości kiedyś należące do osoby pochodzenia żydowskiego w Polsce muszą być przeniesione na amerykańskie organizacje żydowskie. Jedna trzecia Warszawy, pół Krakowa, wiele domów mieszkalnych w Polsce należała do Żydów przed wojną – i teraz to ‚wraca’ do amerykańskiego żydostwa. Prawo utworzyło wyjątkową sytuację – co należało do Żyda na zawsze zostaje w żydowskich rękach. I nie da się zakładać procesów sądowych przeciwko tym „żydowskim rękom”. To oznacza, że jeśli żydowski obywatel Polski zmarł zostawiając długi, te długi znikały. Ale jeśli  zmarł bez testamentu, to jego dom idzie do amerykańskich organizacji żydowskich. One mogą eksmitować mieszkających Polaków, albo płacić im czynsz za to co uważali za własne mieszkania.

S.447 to wspaniały pomysł. Odradza średniowieczne polskie żydostwo – państwo w państwie. W przedwojennej Polsce tak nie było; polscy Żydzi byli polskimi obywatelami, i jeśli polski Żyd zmarł nie zostawiając spadkobierców, jego majątek przechodził na polską republikę, jak było z majątkiem katolickiego czy prawosławnego Polaka zmarłego bez testamentu. Amerykańscy Żydzi postanowili z holokaustu zrobić największy rabunek majątkowy XXI wieku, wrócić do XVI-wiecznych idei. Oni wezmą w swoje ręce wszelki majątek, który należał do polskich obywateli Wyznania Mojżeszowego przed wojną.

Ten dziwaczny pomysł nie dotyczył USA czy Anglii. Jeśli amerykański (albo brytyjski) Żyd umiera bez testamentu, majątek przechodzi na państwo. Ale dla Polski wymyślili całkowitą restytucję. Jeśli to uda się z Polakami, to może udać się w innych krajach; Żydzi nie będą zwykłymi obywatelami swoich krajów; a raczej potworami ponadnarodowego żydostwa. Długi będą ich prywatnymi sprawami, a aktywa będą żydostwa. Genialne, czy nie?

Polakom nie spodobała się S.447. Są protesty przeciwko temu prawu, są wezwania do wyrzucenia ambasador USA, która dolała oliwy do ognia gratulując polskim Żydom w Hanukkah, zapominając przesłać życzenia Bożonarodzeniowe katolickim Polakom, ogromnej większości narodu. Wtedy amerykańskich Żydów poparł Izrael. Zażądał by Polska skruszyła się za bycie nieprzyjemną dla Żydów, przyjęła częściową odpowiedzialność za holokaust i wypłaciła. Izrael wypompował miliardy od Niemiec, ale te miliardy już wydał. Polska nic nie zapłaciła Izraelowi. Bolszewicy którzy rządzili w powojennej Polsce nie uważali, że powinno się zapłacić syjonistom, a Polskę uważali za nazistowską ofiarę, nie beneficjenta. Teraz nie było tam już komunistów, więc zapłaćcie, powiedzieli Żydzi.

Izrael i amerykańscy Żydzi wywierają presję na Polskę. Auschwitz nazywają „polskim obozem koncentracyjnym”, co bardzo obraża Polaków. Oni mówią, że wielu Polaków pomagało nazistom zrealizować „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”. Polacy wydali prawo za-kazujące mówienia tego; Żydzi wykrzykiwali to na ulicach.

Ten konflikt teraz osiąga apogeum, w 75 rocznicę wyzwolenia Auschwitz (przez Armię Czerwoną, nawiasem mówiąc: stryj prezydenta Obamy nie walczył w Polsce, mimo tej głupiej opinii poprzedniego prezydenta USA). Ona będzie świętowana w dwu miejscach: w Jerozolimie i w Auschwitz. W Jerozolimie zgromadzą się wszyscy ważni dygnitarze: prezydent Francji, wiceprezydent USA, kanclerz Niemiec, prezydent Rosji Putin. Polski prezydent Abdrzej Duda też został zaproszony – nie jako przemawiający, a jako gość. Wolał pominąć tę okazję i odwiedzić dużo skromniejszą uroczystość w Auschwitz w miejscu obozu.

Prezydent Putin jest świadom polskiej kontrowersji, i postanowił pokazać Polakom, że ich nieustanna wrogość do Rosji się nie opłaca. Kilka tygodni temu, 24 grudnia, na spotkaniu rosyjskiego  MSZ, Putin przedstawił pewne dokumenty z czasów II wojny światowej, potwierdzające zaciekłą anty-żydowską postawę przedwojennych przywódców Polski. Np. Józef Lipski, polski ambasador w Niemczech do 1939, powiedział Niemcom, że Polacy postawią pomnik Reichskanzler Adolfa Hitlera w Warszawie, gdyby usunął z Polski  Żydów. „Taka antysemicka świnia!” – krzyknął z oburzeniem Putin.

Polacy podjęli żałosną próbę reinterpretacji potępiających słów, mówiąc, że polski ambasador chciał ratować Żydów wysyłając ich do bezpiecznej Afryki, np., do Madagaskaru, do nieszkodliwych lemurów, przy współpracy z syjonistami, i dlatego był raczej syjonistyczną świnią. To nie wypadło dobrze.

Ale Putin miał więcej dokumentów i więcej dowodów w swoim sejfie. Pokazał raport z przełomu 1944-1945, kiedy prolondyńscy polscy bojownicy z AK podjęli się próby przejćeia Warszawy od Niemców przed przybyciem Armii Czerwonej. Raport mówił, że bojownicy AK systematycznie zabijali wszystkich Żydów, którzy przeżyli stłumione przez Niemców powstanie w warszawskim getcie (1943). To mogłoby tłumaczyć dlaczego rosyjska armia nie uważała za swój święty obowiązek udzielenia pomocy bojownikom AK.

Rosjanie byli zawsze raczej dobrzy i tolerancyjni wobec Żydów. Nie było w Rosji pogromów – tylko w Polsce, Ukrainie i Mołdawii, niepodległych krajach, wcześniej cześci Imperium Rosyjskiego. Rosjanie uratowali miliony Żydów, w tym polskich Żydów, którym pozwolono przenieść się do Rosji. Żaden inny kraj nie przyjął tak wielu żydowskich uchodźców jak Rosja. Żydzi odpłacili to czarną niewdzięcznością pomagając Zachodowi prowadzić wojnę psychologiczną z Rosją. Masha Gessen i Leonid Gozman są typowymi pro-zachodnimi i anty-rosyjskimi Żydami, którzy nie żyliby gdyby nie rosyjska odwaga i hojność.

Nadal Rosja jest dobra dla Żydów. Oni są integralną częścią rosyjskich elit; żydowskie ośrodki zajmują najlepsze nieruchomości w Moskwie i innych miejscach. Relacje z Izraelem też są raczej dobre, pomimo dyskretnej konfrontacji w Syrii. W czasie Auschwitz forum w Jerozolimie, Putin odsłonił też nowy pomnik sowieckich Żydów, którzy zginęli podczas okrutnego oblężenia Leningradu. Netanyahu jest szczególnie przyjazny wobec Putina, i jego osobista przyjaźń pozwoliła im uniknąć wojny totalnej o Syrię.

Izraelscy liberałowie, wrogowie Trumpa i Netanyahu, są nieszczęśliwi z tego powodu. Oni woleliby żeby Jerozolima pogodziła się z Warszawą, nawet za maleńką cenę przeoczenia wyczyszczonych etnicznie Żydów w Polsce. Ale oni nie rządzą Izraelem, jeszcze, choć ich główny dziennik, Haaretz, jest tak przeciwny Putinowi jak wszystkie zachodnie media.

Polacy są pomyleni. Uważali, że amerykańscy Zydzi poprą ich przeciwko Rosji, ale Żydzi mają swoje kalkulacje i interesy. Skoro Polacy myśleli, że Rosjanie nigdy nie odkryją ich słabości, byli w błędzie. Prawdą jest, Rosjanie trzymali tak liczne potępiające dokumenty z okresu w swoich zamkniętych archiwach; ale to było kiedy Warszawa była sojusznikiem Moskwy. Teraz to nie ma żadnego sensu, i Rosjanie pokazują te straszne dowody o gwałtownych anty-żydowskich postawach Polaków.

Oni skorygowali cała narrację o wojnie. Kiedy Polacy lubią zaczynać historię od układu Molotov-Ribbentrop, przedstawiając tym samym ZSRR jako sojusznika Niemiec atakujących niewinną i czystą Polskę, w nowej rosyjskiej narracji (w w rzeczywistości), traktat między Polską i nazistowskimi Niemcami / treaty between Poland and Nazi Germany poprzedzał wiele lat układ Mołotowa. Polska zamierzała zaatakować Rosję jako mały partner Hitlera. To dlatego zachodnia granica Polski (z Niemcami) nie była w ogóle wzmocniona i nie broniona, w przeciwieństwie do mocno wzmocnionej wschodniej granicy z ZSRR. Ale dla tego strategicznego przeliczenia się polskiego przywództwa międzywojennego, Niemcy nie będą w stanie pokonać polskiej armii w ciągu 2 tygodni.

Rosjanie pokazali dokumenty, że pół miliona Polaków służyło w Wehrmachcie Hitlera. One pokazują, że polskie przywództwo lubiło niemieckich nazistów, nie tylko ze względu na ich anty-żydowskie nastawienie. Hitler osobiście uczestniczył w nabożeństwie żałobnym polskiego pierwszego marszałka Józefa Pilsudskiego w Berlinie w 1935.

Faktycznie, zdradliwi Polacy próbowali grać Zachód przeciwko Niemcom, Niemcy przeciwko ZSRR, i zakończyli ruiną swego kraju. Zamiast uczyć się z lekcji i zrozumieć, że takie intrygi nie są zdrowe dla średniej wielkości kraju, powtórzyli to po zimnej wojnie, próbując stać się awangardą dla zachodniego ataku na Rosję. Auschwitz Forum w Jerozolimie pokazuje znowu, że ta polityka prowadzi do nowej katastrofy.

Specjalna rezolucja polskiego Sejmu – izby niższej parlamentu – potępiła oba „prowokacyjne” i „kłamliwe” twierdzenia rosyjskiego prezydenta Vladimira Putina, o roli Polski na początku II wojny światowej. „Dwa totalitarne reżimy – nazistowskie Niemcy i komunistyczny ZSRR – rozpętały tę wojnę”, podkreśla rezolucja, którą przyjęto bez procedury głosowania w czwartek 9 stycznia, kiedy Polska jest niewinna.

Ta mantra dobrze działała przez długo; kiedy konieczne było oskarżenie Rosji i delegalizacja Sowietów. Ale teraz Żydzi chcą mieć swój udział w rozrywce, przypadkowo kosztem Polski. Dla Rosji jest to zmiana na lepsze. Żydzi są cennym sojusznikiem. Z Putinem w  Yad va-Shem Holocaust Memorial w Jerozolimie, i polskim prezydentem Dudą nieobecnym, polskich głosów się nie słyszy.

Ostatnio dostałem list od polskiego nacjonalisty dr Ignacego Nowopolskiego; w którym pisze – my Polacy musimy wrócić pod ochronę Układu Warszawskiego, inaczej oskubią nas Żydzi i Niemcy.

„Oni oskarżają Polskę o wywołanie II wojny światowej i żydowskiego holokaustu… Od 1989 zachodnie korporacje zajęły się opracowywaniem strategii skutecznego rabunku z bogactwa postkomunistycznych społeczeństw… Zachód sprowadził ogromną biedę na niezliczone narpdy na całym świecie… Imperialne media mogły przekonać ludzi w krajach pokomunistycznych do dobrowolnego dołączenia do ateistycznego raju UE. Dzisiaj, po ponad 30 latach funkcjonowania zachodniej sfery wpływów, młode polskie pokolenia zgadzają się z ideą bycia obywatelami drugiej klasy w UE tak normalną jak powszechne prawo grawitacji.

…anty-rosyjskie postawy w Polsce i innych krjqach Europy środkowej są tylko przejawem nierozważnych tendencji w ich społeczeństwach. W celu przetrwania, te narody muszą pokonać wzajemne wrogości, które teraz ułatwiają ich wrogom z sukcesem stosować starożytną strategię divide et impera [dziel i rządź]. Odpowiedzią jest utworzenie jakiegoś rodzaju „Eurosławii” przy współpracy czy nawet konfederacji z Federacją Rosyjską” – czyli powrót do Układu Warszawskiego.

Taka opinia wychodząca z ust twardego polskiego nacjonalisty jest oznaką głębokich zmian serca. Jeśli i kiedy tacy ludzie zajmowaliby Pałac Namiestnika, Polska zawarłaby pokój z Rosją i prosperowała. Amerykańscy żołnierze, czołgi i radary wróciłyby do Wirginii. Rosyjskie pomniki wojskowe zostałyby odmalowane. Rosjanie łatwo zapominają stare żale; oni nadal mają miękkie miejsce w swoich sercach dla Polaków, „Francuzów Wschodu”. Potem Rosja poparłaby Polskę przed roszczeniami osób trzecich, jak robiła przez wiele lat. Ale w międzyczasie, niech Auschwitz Forum będzie pożyteczną lekcją dla Polski –  nie wywołuj wrogości na Wschodzie z rozkazu Zachodu.

Zdjęcie – demonstracja Polaków przeciwko restytucji zatytułowane „protest neo-nazistowski” w amerykańskiej gazecie. Tylko neo-nazista wolałby pozostać właścicielem swojego mieszkania, kiedy można by go przekazać żydowskiej organizacji amerykańskiej.

https://www.unz.com/ishamir/the-battle-for-auschwitz/

– 0 –

 

Bitwa o Auschwitz – cz. 2

The Battle for Auschwitz – II

Israel Shamir

 

Obecnie Jerozolima może konkurować z Davosem i Bilderbergiem. Najbardziej zasłużeni, wysocy i potężni dżentelmeni spotkali się tutaj na Forum Auschwitz w Yad Vashem, Światowym Centrum Pamięci o Holokauście: królowie, prezydenci, premierzy; żywy dowód na to, że Żydzi są ważni na świecie.

 

 

 

Brytyjski Dwór św. Jakuba reprezentował Książę Karol; Francję – prezydent Macron; potężny US wysłał  wiceprezydenta Pence’a, to najwyższe osiągnięcie AI (wygląda prawie na człowieka, choć nie do końca). Był też gubernator generalny Australii, prezydent Austrii, prezydent Albanii, prezydent Argentyny, prezydent ArmeniiK Belgii, prezydent Bułgarii, prezydent Węgier, Książę Walii, prezydent Niemiec, prezydent Grecji, prezydent Turcji, prezydent Danii, prezydent Islandii, Król Hiszpanii, prezydent Włoch, gubernator generalny Kanady, prezydent Cypru, Wielki Książę Luksemburga, prezydent Macedonii Północnej, prezydent Mołdawii, Król Holandii, Książę Korony Norwegii, prezydent Rumunii, prezydent Serbii, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, prezydenci Finlandii, Francji, Czarnogóry, premier Szwecji, przewodniczący Rady Europy, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej…

Ich gospodarze maksymalnie wykorzystali tę okazję. Mr Netanyahu, tymczasowy premier Izraela, porównał Iran z nazistowskimi Niemcami, i powiedział, że zniszczenie Iranu jest dziś równoznaczne z wyzwoleniem Auschwitz wtedy. Prezydent Izraela Reuven Rivlin powiedział, że nie ma różnicy między antysemitami a antysyjonistami; ktokolwiek jest wrogiem Izraela, jest wrogiem całego narodu żydowskiego, bardzo proste.

Sądząc jednak po uwadze izraelskich mediów, w rzeczywistości był tylko jeden wybitny gość, prezydent Władimir Putin. Gdy był w Jerozolimie – niecały jeden dzień – cała uwaga była na nim;  wszyscy inni królowie i władcy zniknęli w tle. Siła jaką posiada ten człowiek, zrozumienie publicznego myślenia i wyobraźni, jego charyzma – jest zupełnie niespotykana. Podczastej pielgrzymki był traktowany jak cesarz, podobnie jak Kaiser Wilhelm podczas wizyty w 1898 w tym mieście na Bliskim Wschodzie.

Putin wiedział dlaczego przyjechał, i skupił się na temacie. Jego główny temat: Rosja uratowała Żydów 75 lat temu, i zyskała poparcie dzisiejszych Żydów, zwłaszcza jeśli porównasz jej historię z historią jej sąsiadów. W swoim przemówieniu podkreślił, że bardzo niewielu Żydów przeżyło w Polsce, na Ukrainie, na Łotwie i Litwie, gdyż miejscowi zrobili wszystko by złapać i zabić każdego Żyda, któremu udało się wymknąć z niemieckiego piekła. To nie jest przypadek, że prezydenci trzech sąsiednich państw, Litwy, Łotwy i Polski wcale nie przybyli; przyjechał ukraiński prezydent Zelensky, ale trzymał się z dala od forum.

We współczesnej Ukrainie istnieje szeroko rozpowszechniony kult Stepana Bandery, ukraińskiego Quislinga, adepta Hitlera i przywódcy brutalnych gangów (OUN-UPA). Mordowali Żydów, Polaków, Rosjan i niegodnych zaufania politycznie Ukraińców. Ostatnio CIA została zmuszona przez prawo do ujawnienia swoich dokumentów na temat tego człowieka , i tak też zrobili. Możesz przeczytać oryginalne raporty here; opisują go jako nazistowskiego szpiega i masowego mordercę. Banderowcy zostali stłumieni przez KGB Stalina, ale gangsterom pozwolono wkrótce wrócić do normalnego życia,  bo panowało ogólne wrażenie, że rebelia się skończyła.

A jeszcze na Ukrainie po 2014 są teraz ulice w Kijowie i innych miastach poświęcone jego nazwisku; jego zdjęcia upiększają budynki rządowe, a współcześni banderowcy są teraz silną siłą bojową zarówno we wschodniej Ukrainie przeciwko separatystom z Donbasu, jak i gdzie indziej przeciwko osobom rosyjskojęzycznym. Są nawet wrogo nastawieni do niedawno wybranego prezydenta Zelenskiego, uważając go za zbyt miękkiego. Zelensky nie ma odwagi się z nimi zmierzyć.  To dlatego unika miejsca rzezi Babiego Jaru pod Kijowe, i dlatego trzymał się z dala od forum w Jerozolimie; jego sama obecność wystarcza by rozpalić banderowców.

Czytelnik zapytał mnie, czy Polacy, Ukraińcy i Rosjanie nie powinni rozwiązać swoich problemów historycznych, zanim zmierzą się z problemami dnia dzisiejszego? Nie sądzę. Myślę, że przeszłość jest przeszłością, a historia sama się załatwi. Dzisiejsze problemy muszą zostać rozwiązane dzisiaj. Gdyby Ukraina i Polska, a także Litwa i Łotwa ograniczyły swoją antyrosyjską politykę we współpracy z NATO i amerykańskim Deep State, to Rosja chętnie odłożyłaby na bok zbrodnie ich ojców. Ale jeśli rządy tych czterech krajów będą nadal prowadzić wrogą politykę wobec Rosji, Rosja będzie zmuszona sprzymierzyć się z żydowską potęgą przeciwko spadkobiercom nazistowskich oprawców.

Pomnik

Putin był traktowany w Jerozolimie jako ukochany syn i wyraźny faworyt Netanyahu i innych. Naprzeciwko Knesetu (parlamentu) wznieśli pomnik żydowskich ofiar oblężenia Leningradu, a Putina poproszono o jego odsłonięcie. Był tam Netanyahu, ocaleni i muzycy z Rosji. Było to duże i imponujące wydarzenie, jedno z największych tego dnia.

Osobiście uważam, że niesmaczne jest upamiętnianie Żydów oddzielnie od wszystkich innych poległych mieszkańców Leningradu. Jeden z moich wujów zginął w 1942 w obronie miasta nad Czarną Rzeką, ale walczył i zginął wraz ze swoimi rosyjskimi towarzyszami.  Żydzi wydają się mieć wielkie trudności z empatią wobec nie-Żydów; zawsze żądają osobnych pomników, a Putin nie mógł zmusić ich do robienia innych rzeczy.

Putin był bardzo ostrożny – nie powiedział ani słowa o Iranie. Rosja jest przyjacielem Iranu; rosyjskie i irańskie marynarki wojenne dość niedawno miały wspólne ćwiczenia morskie. Putin milczał na temat rzekomej plagi antysemityzmu ostatnich dni. Zaraz po Forum udał się do palestyńskiego miasta Betlejem na spotkanie z Mahmudem Abbasem, prezydentem Palestyny. Rosjanie uczestniczą w rekonstrukcji Star Street prowadzącej na Plac Manger (Żłóbka) przed Katedrą Narodzenia Pańskiego w mieście.

Putin był jedynym z wielu gości Forum, którzy zrównoważyli wizytę u Żydów z wizytą u Palestyńczyków. Spotkał się także z Patriarchą Jerozolimy, wyrażając poparcie dla rodzimego kościoła Ziemi Świętej.

Korekta

Od pewnego czasu Putin jest coraz bardziej rozczarowany Izraelczykami. Izraelczycy są bardzo trudnymi ludźmi, z którymi trzeba sobie radzić: cokolwiek dostają, biorą za należne. Nie mają poczucia wdzięczności i nie pragną odpłacać za żadne gesty z drugiej strony. Putin wiele zrobił dla Izraela i dla Netanjahu osobiście – wrócił do Izraela ze szczątkami izraelskiego żołnierza, który zginął w Libanie wiele lat wcześniej; spełnił wiele dużych i małych próśb premiera Izraela. Nie tak wielkie i niemożliwe życzenia, jak usunięcie Irańczyków z Syrii czy dostarczenie Mesjasza, ale rozsądne prośby. Mimo to spotkał się z niechęcią Żydów do odpłacenia się.

Na prośbę USA rosyjski programista / Russian programmer został zatrzymany w Izraelu w 2015.  Pomimo rosyjskich apeli Izrael odmówił zwrotu zatrzymanego, a całkiem niedawno wysłał go do USA, gdzie ten młody człowiek może oczekiwać wieloletniego więzienia, oraz być może torturowany, by zmusić go do „przyznania się” do ingerencji w wybory w USA.  Rosjanie byli bardzo zaniepokojeni tą izraelską decyzją, a także izraelskim ostrzałem Syrii.

Następnie w kwietniu 2019 młoda izraelska kobieta Naama Issachar leciała z Delhi do Tel Awiwu przez Moskwę, i na moskiewskim lotnisku oddział narkotykowy odkrył haszysz w jej plecaku. Została zatrzymana i skazana na ponad 7 lat więzienia. W kategoriach rosyjskich jest to dość ciężki wyrok za 10 g haszyszu, choć w niektórych krajach miałaby szczęście uniknąć kary śmierci.

Nic dziwnego, że Izrael przerobił sprawę Naamy w narzędzie przeciwko Putinowi i Rosji.  Powiedzieli, że Rosjanie powinni zwolnić kobietę, ponieważ, jak wiecie, kiedy Izrael prosi, nikt nie odrzuca ich prośby. Rosyjski adwokat Naamy, przekonany nienawistnik Putina, podważył wysiłki wymiany przemytniczki na programistę. Powiedział rodzinie Naamy, że i tak zostanie zwolniona, a matka Naamy wyjaśniła, że ​​odrzuca wymianę, bo nie chce pomóc Putinowi. Ale Naamy nie zwolniono.

Z opóźnieniem Izraelczycy w końcu zaczęli rozumieć, że Putin był na nich zirytowany.  Postanowili załatwić sprawę. Przez wiele lat Rosja narzekała na wiele rzeczy, a Izraelczycy zawsze odmawiali:

  • Ku wielkiemu rozczarowaniu Rosji, izraelska imigracja ma nieprzyjemny zwyczaj zawracania rosyjskich gości na lotnisku w Tel Awiwie. Pięciu tysiącom rosyjskich gości nie pozwolono na wjazd do Izraela w zeszłym roku.
  • Rosyjskie mienie kościelne nie zostało zwrócone ani zarejestrowane przez władze Izraela.
  • W rosyjskim klasztorze odcięto dostęp, przez jego terytorium wytyczono linię tramwajową itp.

W końcu Izrael postanowił spełnić niektóre z tych rosyjskich żądań. Jak odkryłem, 30.12.2019 postanowili przenieść jedno z najcenniejszych świętych miejsc, Kościół św. Aleksandra, znajdujący się obok Grobu Świętego, z powrotem na własność rosyjską. Tę działkę kupił Car Aleksander III w połowie XIX wieku. Wykopaliska odkryły starożytną bramę i mur Jerozolimy z czasów Chrystusa; jest to prawdopodobnie brama przez którą opuścił miasto, gdy prowadzono go na Golgotę. Wąski otwór w ścianie to może być Oko Igielne, brama dla spóźnionego pieszego, przez którą wielbłąd nie mógłby się przecisnąć. Kościół miał pewne kwatery dla wysokiej rangi gości, a Mikołaj II najwyraźniej mieszkał tam podczas swojej wizyty jako Książę Koronny.

Po 1918 Kościół pozostał w rękach białych emigrantów rosyjskich, a w 2004 został przejęty przez awanturniczego ukraińskiego Żyda, który twierdził, że jest spadkobiercą i potomkiem Hrabiego Woroncowa. Przez wiele lat rząd rosyjski domagał się przeniesienia kościoła na prawowitą rosyjską własność, ale władze Izraela stanowczo odmawiały. Teraz Izrael współpracuje pod warunkiem, że w ciągu 60 dni zostaną przedstawione wszystkie inne roszczenia. Istnieje duża szansa, że ​​na początku marca kościół powróci do Kościoła Moskiewskiego.

Ale i to może zawieść. Izraelskie media ostatnio pokazały swoją siłę doprowadzenia czytelników do szału; równoczesne doniesienia o sprawie Naamy prawie całkowicie wyparły opowieści o ekstrawagancji Forum Holocaustu. Zagraniczny obserwator mógłby sobie wyobrazić, że całe to wielkie spotkanie miało na celu uratowanie córki Syjonu od rosyjskich szponów. Putin został zmuszony do ułaskawienia przemytniczki na miejscu. Mądrze tego unikał; stosując standardową odpowiedź Izraela: „Będzie ok”. Jednak jeśli Naama nie zostanie zwolniona przed przeniesieniem kościoła, Żydzi mogą ulec pokusie odmowy. Izraelczycy nie znoszą dawać niczego za darmo; to fobia, ten strach przed nazwaniem frajerem.  Psychologicznie łatwiej jest im wymienić rosyjski kościół na izraelską dziewczynę. Ale to wprowadzenie w błąd umożliwia także oszustwo w ostatniej chwili.

Mimo wszystko wydaje się, że władze Izraela postanowiły naprawić stosunki z Rosją. Dobrze opiekowali się Putinem i wolą jego wersję historii od wersji polskich i ukraińskich. Oficjalnie uznali decydującą rolę Armii Czerwonej w zniszczeniu nazistowskiej potęgi i zniszczeniu bram Auschwitz. W ten sposób naprawili wiele krzywd wobec Rosji i wyraźnie sprzeciwili się nakazowi USA.

Wiceprezydent Pence nie wspomniał, że to Armia Czerwona wyzwoliła Auschwitz. Mówił tylko o amerykańskich żołnierzach, którzy rzeczywiście brali udział w wojnie (i którzy nadal okupują Europę – choć o tym nie wspomniał). Przywódcy USA zwykle opisują Stalina i Hitlera jako bliźniacze horrory, umożliwiając w ten sposób Polsce i krajom bałtyckim łatwe wyjście. Nowa wersja ustanowiona w Jerozolimie jest nie tylko bardziej poprawna i sprawiedliwa; to także odciążenie od antyrosyjskiego nastawienia, i szansa na odroczenie globalnej wojny nuklearnej. Nie zapominaj, zegar Sądu Ostatecznego /Doomsday clock wciąż tyka;  teraz jest 100 sekund do północy.

Dynamiczny Mr Putin

Putin tak bardzo różni się od swoich poprzedników, od muskularnego Jelcyna i posłusznego Gorbaczowa! Jest smukły, zwinny, szybki, przyjazny, całkowicie pozbawiony pompatyczności i pozorów. Jest pełen energii i szybko reaguje, ale jest też w stanie zachować twarz pokerzysty i zachować ciszę wśród zgiełku. To jest człowiek, którego widzieliśmy w Jerozolimie.  Spotykał ludzi, wygłaszał przemówienia i podejmował decyzje – więcej niż może młody człowiek. Nie jest jeszcze stary, 67 lat, w przeciwieństwie do Trumpa 73 lub Sandersa 78. Myślę, że będzie mógł pracować jeszcze przez wiele lat.

Dlatego wątpię, aby zmiana rządu w ubiegłym tygodniu była oznaką zbliżającej się emerytury Putina. Dla mnie to zwykłe przetasowanie rządu. Nowi ministrowie są młodsi od starych.  Nowy premier będzie kontynuował pracę nad cyfryzacją Rosji, podobnie jak niedawno dokonał cyfryzacji podatków. Rosja przechodzi modernizację, a Putin potrzebuje młodszych towarzyszy broni. Niektórzy są bardzo młodzi: zdrowy brak szacunku nowego ministra kultury już spowodował ból głowy wśród artystów przyzwyczajonych do zachodnich grantów.  Najważniejsze stanowiska – Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Obrony – pozostają w starych rękach i zapewnią ciągłość. Putin w najbliższym czasie nie przejdzie na emeryturę, ale prawdopodobnie potrzebuje więcej osób, które rozumieją jego intencje i są gotowe do wykonania zadań.

To nie tak, że ma wybór. W obecnej sytuacji nikt nie może zagwarantować mu dobrego samopoczucia. Los Saddama i Kaddafiego musi być w jego pamięci. I wydaje się, że dobrze sobie radzi. Udowodnił to podczas tej krótkiej, przeciążonej wizyty w Jerozolimie.

  1. W momencie Forum Auschwitz rosyjski sąd zajął się sprawą dr Romana Juszkowa.  Został oskarżony o negowanie holokaustu i wygrał, bo to nie jest przestępstwem w Rosji.  Zachęcony zwycięstwem dr Juszkow pozwał państwo o odszkodowanie 6 mln rubli, a 21 stycznia sąd/ January 21 the court przyznał mu 50.000 rubli. Wydaje się, że Rosja jest najbardziej wolnym krajem na świecie. Możesz do niego napisać na [email protected].

https://www.unz.com/ishamir/battle-for-auschwitz-ii/

tłumaczenie: Ola Gordon

Bitwa o Auschwitz


Source link

Leave a Comment