imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Białystok, Gorzów Wielkopolski oraz Lublin – to tu najkrócej czekamy na zgodę na inwestycję

Obraz1_1.png


W ramach XIII edycji Rankingu Miast Polski Związek Firm Deweloperskich po raz kolejny docenił samorządy, które stawiają zarówno na szybkość procedur administracyjnych, jak i na jasne warunki inwestowania na swoich terenach.

Ranking Miast to zestawienie miast wojewódzkich oraz ośrodków, w których żyje powyżej 100 tys. mieszkańców. Za jego pośrednictwem promuje się samorządy najsprawniej wydające decyzje niezbędne do rozpoczęcia inwestycji deweloperskich oraz te, które mają wysoki stopień pokrycia swoich terenów planami miejscowymi. Dzięki temu ranking uznać można za barometr nastrojów inwestycyjnych na danym terenie.

Na trzecim miejscu tegorocznej edycji znalazł się Lublin, srebrny medal powędrował do Gorzowa Wielkopolskiego, laur zwycięzcy przypadł natomiast miastu Białystok.

Jakie wnioski płyną z XIII już edycji Rankingu?

„Przeważająca część decyzji o warunkach zabudowy w stolicach województw została wydana w 2022 roku w czasie przekraczającym 90 dni od momentu złożenia wniosku przez inwestora. Niespełna kilka procent zmieściło się natomiast w tym terminie. Niestety na największą część rozstrzygnięć dla zabudowy wielorodzinnej, wydanych w 2022 roku, należało oczekiwać dłużej niż rok” – wskazuje Mateusz Stachewicz, ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich odpowiedzialny za przygotowanie Rankingu Miast.

Polski Związek Firm Deweloperskich

(Decyzje WZ dla inwestycji mieszkaniowych wydane poszczególnych przedziałach czasowych)

Prym w zakresie szybkości wydawania warunków zabudowy wiedzie Białystok – gdzie blisko 80% decyzji WZ wydanych w 2022 roku zostało w czasie do 90 dni.

Wśród miast, w których decyzje WZ wydawane były natomiast po roku, przoduje Kraków – tu niemal 75% decyzji WZ wydano po 365 dniach. Niewiele lepiej wyglądała sytuacja w Zielonej Górze (50% rozstrzygnięć po roku) i we Wrocławiu (41,5%).

Decyzje WZ nieco sprawniej wydawane są w segmencie biurowym. Choć rozstrzygnięć jest – zwłaszcza w porównaniu z poprzednimi latami – stosunkowo niewiele, to inwestorzy nie muszą na nie czekać szczególnie długo. W Białymstoku 100% decyzji WZ dotyczących budynków biurowych wydanych zostało przed upływem 90 dni, w Gorzowie Wielkopolskim natomiast 2/3 decyzji zmieściła się w terminach ustawowych.

Bez istotniejszych zmian wobec poprzednich edycji rankingu kształtuje się sytuacja pozwoleń na budowę (PNB). Gorzów Wielkopolski i Opole to jedyne miasta, gdzie wydaje się więcej niż połowę decyzji PNB w czasie nieprzekraczającym 65 dni (liczonym od momentu złożenia wniosku).

„W naszych działaniach, związanych z przyznawaniem decyzji w procesie inwestycyjnym, staramy się łączyć dwie bardzo ważne społeczne potrzeby. Z jednej strony – potrzebę dostępu do mieszkań, szczególnie dla ludzi młodych, chcących zostać lub osiedlić się w naszym mieście. Z drugiej strony – chcemy sprzyjać naszym przedsiębiorcom, bo to wpływa na miejsca pracy, na lepsze perspektywy miasta i regionu. Nagroda pokazująca Gorzów jako miasto sprzyjające rozwojowi pokazuje, że te starania się udają. Ma ona też dla nas duże znaczenie z tego powodu, że dowodzi, że nasi urzędnicy są sprawni w działaniu i zaangażowani, a przyjęte procedury są skuteczne” – wskazuje Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa Wielkopolskiego.

Najdłużej na pozwolenia na budowę, bo aż ponad 365 dni, czeka się w Bydgoszczy (37,5% pozwoleń na budowę wydanych po roku). Trzy ze stolic województw odnotowały 1/3 pozwoleń na budowę dla mieszkaniówki wydanych w czasie przekraczającym pół roku – są to Bydgoszcz, Olsztyn i Toruń.

Jak powstaje ranking?

„Do wszystkich wytypowanych miast na początku każdego roku wysyłamy wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej oraz pozyskujemy dane z ogólnodostępnych rejestrów. Pytamy o terminy wydawania decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę oraz pokrycie miast miejscowymi planami. Od trzech lat oprócz inwestycji mieszkaniowych przyznajemy punkty za rozstrzygnięcia dotyczące inwestycji biurowych i hotelowych” – wyjaśnia Mateusz Stachewicz.

Polski Związek Firm Deweloperskich jest największą i najbardziej wpływową organizacją branży deweloperskiej, która od 2002 roku lat reprezentuje interesy firm deweloperskich w Polsce i Unii Europejskiej. Podejmuje działania na rzecz tworzenia dobrego prawa, polepszania warunków inwestowania na rynku nieruchomości, rozwoju zawodowego pracowników firm członkowskich oraz poprawy wizerunku branży. Zrzesza ponad 300 firm z całego kraju, reprezentując cały przekrój rynku – zarówno małe firmy rodzinne, jak i międzynarodowe korporacje, obejmując rynek mieszkaniowy i komercyjny. Polski Związek Firm Deweloperskich jest członkiem Build Europe, organizacji reprezentującej interesy rynku nieruchomości wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych. Współpracuje stale z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami eksperckimi, prawnikami, finansistami, architektami, urbanistami i szeroko pojętym biznesem, przez co wywiera istotny wpływ na sytuację branży w Polsce.

Źródło informacji: Polski Związek Firm Deweloperskich

 


Source link

Leave a Comment