imalopolska

najnowsze wiadomości

Świat

Białoruś: Obywatele nie mogą składać skarg prywatnych do ONZ w związku z łamaniem praw człowieka

000G9PB84EOAE6LJ-C429.jpg


“Białorusini nie mogą już składać do ONZ skarg w sprawie łamania praw człowieka” – oznajmiło centrum praw człowieka Wiasna. Stosowną ustawę dotyczącą protokołu podpisał Alaksandr Łukaszenka – podano.

Jak poinformował portal Zerkalo.io, ustawa, która trafiła do parlamentu latem, wypowiada protokół fakultatywny do Paktu i uznaje, że utraciła moc uchwała Rady Najwyższej Białorusi z 10 stycznia 1992 roku o ratyfikacji protokołu.

Protokół fakultatywny został uchwalony przez ONZ w 1966 roku i zaczął obowiązywać dziesięć lat później.

Jest to umowa międzynarodowa, która ustanawia mechanizm składania skarg prywatnych w oparciu o Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Zgodnie z protokołem, kraje, które są jego stroną, uznają kompetencje Komitetu ONZ ds. Praw Człowieka w zakresie rozpatrywania skarg. 
Source link

Leave a Comment