imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

BGK: 700 mln zł dla miast średniej wielkości w nowym programie finansowania dla sektora samorządowego

DOC.20210528.39398451.BGK_EBI-22.jpg


Od drugiej połowy czerwca 2021 roku kilkadziesiąt miast od 50 do 100 tys. mieszkańców może otrzymać łącznie 700 mln zł w ramach nowego programu finansowania. Pożyczka na cele inwestycyjne pokryje do 70 proc. całkowitych kosztów inwestycji, a czas spłaty wyniesie do 25 lat.

Podpisana 27 maja umowa między Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) wyrównuje szanse średnich miast na uzyskanie środków na cele zrównoważonego rozwoju i poprawę jakości życia mieszkańców. Pożyczka będzie dostępna w Banku Gospodarstwa Krajowego już w drugiej połowie czerwca i obejmie miejskie programy inwestycyjne realizowane do końca 2024 r.

„Program dla miast średniej wielkości to całkiem nowy instrument wsparcia finansowania bardzo ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych dla średnich miast. Okres spłaty to nawet 25 lat, to unikalny okres, niespotykany w ogóle w sektorze bankowym” – podkreśla Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK.

Nowa linia finansowania pochodzi z programu MUNICIPAL FACILITY & COVID 19 RESPONSE Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z którym BGK współpracuje od grudnia 2001 r. Inwestycje, które obejmie finansowanie, wiążą się głównie z poprawą systemu opieki zdrowotnej oraz ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym – jak rewitalizacja terenów poprzemysłowych, transport niskoemisyjny czy poprawa efektywności energetycznej.

„Wiemy, jak bardzo samorządy mają wstrzymane inwestycje, jak duże są ich potrzeby, jak bardzo mają napięte budżety. Chcemy wzmocnić samorządy w walce z pandemią oraz przeznaczymy te środki na finansowanie inwestycji w obszarze zrównoważonego rozwoju” – wyjaśnia Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI.

Nowością jest finansowanie nawet do 70 proc. całkowitych kosztów inwestycyjnych. Do tej pory maksymalne dofinasowanie dla samorządów wynosiło 50 proc. kosztów. Wielkość środków, które samorządy mogą uzyskać, jak również ich oprocentowanie zależą od tego, jakie konkretnie inwestycje będą realizować i jakim celom będą służyć.

Miasta do tej pory nie mogły korzystać z pożyczek bezpośrednio ze środków EBI, ale nowa linia z programu uzupełnia tę lukę. O finansowanie mogą starać się zarówno samorządy, jak i podmioty od samorządów zależne, np. firmy transportowe.

„Powinniśmy myśleć jak poprawiać jakość życia naszego społeczeństwa, które żyje w średnim mieście, ale też nie zapominajmy o tym, że tworzymy środowisko i możliwości rozwijania się dla następnych pokoleń. Dlatego chcemy, by te inwestycje przełożyły się na poprawę stanu środowiska, na modernizację transportu publicznego, rewitalizację terenów poprzemysłowych ” – zaznacza Beata Daszyńska-Muzyczka.

Z pierwszej pożyczki BGK i EBI w wysokości 110 mln zł, udzielonej we wrześniu 2020 r. w formie pilotażu, skorzystał 70-tysięczny Ostrów Wielkopolski. Kwota wsparła niemal połowę wydatków na zaplanowane przez miasto inwestycje.

Zaangażowanie BGK w finansowanie gospodarki wyniosło pod koniec 2020 roku 46 mld zł, z czego 13 mld zł bank przeznaczył na sektor samorządowy. Co czwarta złotówka trafia do sektora samorządowego, gdzie środki są inwestowane w zrównoważony transport, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochronę kultury i przyrody.

Środki przyznane ze wspólnego z EBI programu finansowania średnich miast pomogą w odbudowie gospodarki po pandemii, a także dofinansują przedsięwzięcia zaplanowane w wieloletnich planach inwestycyjnych realizujących cele zrównoważonego rozwoju.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Source link

Leave a Comment