imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Będzie większą elastyczność w korzystaniu z funduszy polityki spójności

ukr-ucho2-jargilo.jpg


Większą elastyczność w korzystaniu z funduszy polityki spójności zakłada pakiet zmian w przepisach przyjęty w czwartek przez Radę UE. Chodzi m.in. o zwiększenie wsparcia dla rządów i regionów UE, które stawiają czoła skutkom rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

“Nowe środki uzupełniają wsparcie finansowe dla ukraińskich uchodźców, które zostało już uruchomione na mocy przyjętego w kwietniu działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE). Przepisy zwiększają elastyczność w korzystaniu z unijnych funduszy polityki spójności, tak aby kierować środki na rzecz wsparcia uchodźców, biorąc jednocześnie pod uwagę ograniczenia budżetowe państw członkowskich i konieczność zapewnienia maksymalnie skutecznej pomocy” – poinformowała Rada UE.

Zmiany w przepisach dotyczą także opóźnień w realizacji niektórych projektów ze względu na wysokie ceny energii i zakłócenia rynkowe spowodowane wojną oraz długotrwałe konsekwencje pandemii Covid-19.

Przyjęte rozwiązania obejmują zwiększenie płatności zaliczkowych na rzecz projektów o dodatkowe 3,5 mld euro, aby zapewnić większą płynność w ramach programów z lat 2014-2020; możliwość objęcia współfinansowaniem na poziomie 100 proc. inwestycji promujących społeczno-gospodarczą integrację obywateli państw trzecich; zwiększenie możliwości przenoszenia środków na działania wspierające uchodźców nie tylko między Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego a Europejskim Funduszem Społecznym, ale także z Funduszu Spójności; zwracanie kosztów już zakończonych projektów dotyczących potrzeb związanych z uchodźcami; wyodrębnienie 30 proc. ze środków na rzecz uchodźców dla władz lokalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w społecznościach lokalnych.

Nowe przepisy mają ułatwiać finansowanie wielu różnorodnych działań wspierających ludzi uciekających przed wojną, od przyjmowania i kwaterowania na samym początku aż po zapewnianie uchodźcom dostępu do opieki zdrowotnej i rynku pracy. Wejdą w życie po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 


Source link

Leave a Comment