imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Badanie: pracownicy ze Wschodu zostają w Polsce na święta. Kiedy i jak będą obchodzić Boże Narodzenie?

1_46.jpg


EWL S.A. – Badanie (1)

Znaczna większość zatrudnionych w naszym kraju migrantów ze Wschodu (84,5%) w tym roku pozostanie w Polsce w czasie świąt, zarówno grudniowych, jak i obchodzonych zgodnie z obrządkiem wschodnim w styczniu. Tylko niecałe 9% respondentów wyjedzie w tym czasie w rodzinne strony. Świadczą o tym wyniki badania socjologicznego, przeprowadzonego przez EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Badanie pokazało, że niemal 2/3 pracowników zza wschodniej granicy obchodzi święta Bożego Narodzenia zarówno w grudniu, jak i w styczniu. Święta zimowe wyłącznie w styczniu celebruje co piąty badany, a tylko w grudniu – co dwudziesty. Jedynie 12,6% oświadcza, że nie obchodzi świąt Bożego Narodzenia. Dla 2/3 badanych będą to pierwsze takie święta spędzone w naszym kraju, z dala od rodziny.

Głównymi przyczynami przemawiającymi za pozostaniem w Polsce w czasie Świąt są względy finansowe. Niemal 48% migrantów zarobkowych skorzysta z możliwości pracy w tym czasie i odpowiednio wyższego zarobku, jednak co siódmy przyznaje, że w Polsce zatrzymują go ograniczenia związane z pandemią koronawirusa (16,5%) lub obawa o konieczność ponownego poddania się kwarantannie (13,8%), a także lęk o zdrowie i życie swoich najbliższych (8,3%). Jak przyznaje co dziesiąty badany, nie ma on powodów, by wracać w tym czasie w rodzinne strony.

W czasie grudniowych świąt Bożego Narodzenia 1/3 pracowników ze wschodu będzie łączyła się ze swoją rodziną głównie poprzez telefon lub komunikatory (30,5%), wykorzysta ten czas na odpoczynek (30,1%) albo, jeżeli będą ku temu możliwości, będzie pracować (25,9%). Pozostali ankietowani, którzy deklarują, że celebrują święta Bożego Narodzenia, będą oglądać filmy (22,2%) lub spotkają się z kolegami z pracy – zarówno z rodakami, jak i z migrantami z państw trzecich (18,6%), a 7,4% spędzi je w towarzystwie znajomych Polaków. Co ważne, około 6% wszystkich respondentów wie, że spędzi ten czas w samotności.

Okres świąt grudniowych dla pracowników ze wschodu to czas mieszanych emocji. Mimo, że święta te będą dla nich zdecydowanie inne, niż te spędzane w ojczyźnie, dominującym uczuciem dla ponad połowy jest radość (55,6%). Jednak dla wielu to także czas smutku (10,6%) oraz tęsknoty (16,3%). Przeszło co czwarty (27,6%) podchodzi do tego czasu bardzo pragmatycznie i nie przejawia żadnych emocji.

To, co z pewnością łączy wszystkich w tym czasie, to życzenia. W ciągu ostatniego roku szczególnie zyskały na znaczeniu życzenia zdrowia, gdyż tego właśnie życzy sobie 77,1% pracowników zagranicznych. Na drugim miejscu uplasowało się spełnienie marzeń (37%), a tuż za nim – dostatek, pokój w swoim ojczystym kraju (około 36%) oraz szczęście (33,1%). Z kolei 28% badanych życzyłoby sobie być bliżej swoich bliskich.

„Ograniczenia związane z epidemią są kłopotliwe dla Polaków, lecz dla pracujących u nas cudzoziemców są uciążliwe podwójnie, ponieważ są oni daleko do swoich rodzin. Zwracamy się do wszystkich pracodawców zatrudniających pracowników zagranicznych – pamiętajcie o tych, dla których te święta upłyną pod znakiem rozłąki z bliskimi” – podkreśla Andrzej Korkus, prezes EWL S.A.

Badanie zostało przeprowadzone przez EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 10-14 grudnia 2020 roku. Metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przebadanych zostało 1350 zatrudnionych w Polsce cudzoziemców, głównie z Ukrainy, ale także z Białorusi, Mołdawii, Gruzji oraz Rosji.

Źródło informacji: EWL S.A.

 


Source link

Leave a Comment