admin

admin

Zdrowie

ARP: nasze instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców mają unikalny charakter i wypełniają lukę na rynku usług finansowych

00046000.jpg


Oferta finansowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii będzie tematem jutrzejszego webinarium o godzinie 11:00 z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”.

„Będziemy mówili m.in. o pełnym katalogu naszej aktualnej oferty, atutach instrumentów wsparcia i ich korzyściach dla przedsiębiorców oraz o tym w jaki optymalny sposób przedsiębiorcy mogą wspierać nimi swoją działalność gospodarczą” – mówi Paweł Kolczyński, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., który będzie gospodarzem jutrzejszego webinarium.

W trakcie konferencji online eksperci ARP i ARPL opowiedzą m.in. o pożyczce obrotowej na finasowanie deficytu w kapitale obrotowym, leasingu środków transportu dla branż zagrożonych z karencją w spłacie czy leasingu odtworzeniowym #REMaszyneria. 

Szczegółowy program webinariów oraz link do transmisji online znajduje się na stronie www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu 

Źródło informacji: PAP MediaRoom
 


Source link

Zdrowie

PTG: na zrównaniu stawek akcyzy na podgrzewacze w ciągu 3 lat budżet zyska prawie 8 miliardów złotych

DOC.20211026.40674636.1.jpg


Gdyby w latach 2022-2024 obowiązywała znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym i akcyza na jeden wkład w paczce nowatorskich wyrobów tytoniowych była równa akcyzie na jednego papierosa, to państwo zyskałoby na tym 7,8 miliarda złotych w stosunku do propozycji zawartych w ustawie. Jeżeli proporcje wyniosłyby 80, 60 i 50 proc. do budżetu wpłynęłoby odpowiednio 5,6, 3,4 i 2,3 mld złotych więcej – wynika z wyliczeń ekspertów Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Obecnie podgrzewacze tytoniu są opodatkowane pięciokrotnie niższą stawką akcyzową niż papierosy. Po nowelizacji ustawy korekta będzie symboliczna. Organizacja przygotowała raport, z którego jasno wynika, że nie ma podstaw do tak dużej preferencji podatkowej dla substytutów papierosów.

Ekspertyza PTG pt. „Utracone wpływy budżetowe z tytułu zaniżonej akcyzy od nowatorskich wyrobów tytoniowych” koncentruje się na prawnych i ekonomicznych aspektach opodatkowania akcyzą podgrzewaczy tytoniu. Autorzy raportu piszą, że choć podgrzewacze są rynkowymi substytutami papierosów i dynamicznie rośnie ich udział w rynku tytoniowym, realna stawka akcyzy na te produkty jest obecnie pięciokrotnie niższa od tej na papierosy. Zdaniem ekspertów nie ma to żadnego uzasadnienia.

Poza spojrzeniem na prawne aspekty regulacji dotyczących wyrobów nowatorskich autorzy podjęli próbę analizy ekonomicznej i dokonali symulacji skutków wyrównania obciążenia akcyzowego na papierosy oraz podgrzewacze. Symulacje przedstawiają dochody budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego od nowatorskich wyrobów tytoniowych w latach 2022-2024 zarówno przy założeniu, że ustawa o akcyzie nie ulegnie zmianie, jak i przy założeniu, że w życie wejdą zaproponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w ustawie. Autorzy ekspertyzy przedstawili scenariusze, w których akcyza w przeliczeniu na jedną porcję tytoniu do podgrzewania jest równa 50, 60, 80 oraz 100 proc. akcyzy w przeliczeniu na jednego papierosa.

Jeżeli nowelizacja ustawy weszłaby w życie, prognozowany dochód państwa z akcyzy od wyrobów nowatorskich, gdyby akcyza była równa akcyzie na papierosy, wyniósłby w 2022 r. 2,82 mld, w 2023 r. 3,67 mld, a w 2024 r. 4,59 mld zł. W przypadku wzrostu akcyzy na podgrzewacze do 50 proc. akcyzy na papierosy prognozowany dochód państwa z akcyzy od wyrobów nowatorskich wyniósłby odpowiednio 1,41 mld (2022 r.), 1, 83 mld (2023 r.) i 2,29 mld zł (2024 r.).

„Doszliśmy do konkluzji, że potencjalne scenariusze zmian legislacyjnych oraz projektowane rozwiązania prawne powinny uwzględniać fakt, iż obrotowi prawnemu oraz rzeczywistości gospodarczej sprzyjają stabilizacja, konsekwencja oraz pewność. Dziś takiej pewności nie ma, bo podgrzewacze tytoniu cieszą się nieuzasadnionymi preferencjami akcyzowymi. Jest to szkodliwe zarówno dla budżetu państwa jak i rynku” – mówi dr hab. Krzysztof Koźmiński, współautor raportu, partner w Kancelarii Jabłoński Koźmiński.

Pod koniec września na wspólnym posiedzeniu sejmowych komisji finansów publicznych i zdrowia wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski powiedział, że nowe wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące m.in. polityki podatkowej w związku z podgrzewanymi wyrobami tytoniowymi zalecają dążenie do ich opodatkowania na tym samym poziomie, co papierosów tradycyjnych, w przeliczeniu na sztukę – niezależnie od całkowitej zawartości tytoniu.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym został przedstawiony 8 października. Już 22 października trafił do Sejmu do pierwszego czytania, co stanie się najprawdopodobniej w najbliższy czwartek, 28 października.

Raport: https://iptg.pl/wp-content/uploads/2021/10/Raport_Utracone_Wplywy_Budzetowe_2021.pdf

Źródło informacji: Polskie Towarzystwo Gospodarcze

 


Source link

Kultura

Raport: prezes KGHM Marcin Chludziński najwyżej wycenianym prezesem w 2021 roku

DOC.20211025.40661661.1.jpg


KGHM - Marcin Chludziński - prezes KGHM (1)

KGHM – Marcin Chludziński – prezes KGHM (1)

Prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński został najwyżej wycenianym prezesem w roku 2021 – wynika z raportu firmy Martis Consulting „Wycena polskich menedżerów”. „Zwycięzca tegorocznej edycji dosłownie zdystansował konkurencję. Jego wycena powyżej 1,9 mld zł to ponad dwukrotnie więcej niż otrzymał kolejny menedżer w zestawieniu. Wartość prezesa KGHM stanowi (hipotetycznie) ok. 4,9% kapitalizacji spółki” – czytamy w raporcie.

Marcin Chludziński znalazł się po raz drugi w zestawieniu. W zeszłym roku debiutował w rankingu i to od razu w pierwszej „10”. W tym roku awansował z 7. miejsca i znalazł się na najwyższym stopniu podium.

„Jest to wynik dobrego zarządzania spółką oraz wykorzystania warunków rynkowych, które pozwoliły na uzyskanie bardzo dobrych wyników. Wraz z konsekwentnym wzrostem danych finansowych wzrósł również kurs akcji” – piszą autorzy raportu.

Wycena Marcina Chludzińskiego (1 849 724 931 zł) jest najwyższa w historii ukazywania się raportu. Całe zestawienie dostępne jest na stronie – https://martis-consulting.pl/wp-content/uploads/2021/10/top-30_2021_3_www-1.pdf

Źródło informacji: KGHM

 


Source link

Sport

PE: potrzebne dochodzenia, zdecydowane działania i nowe prawo ws. Pandora Papers

20211020_EP-120477C_CUG_0197_RESIZED_M-1.JPG


Parlament Europejski zażądał szczegółowego dochodzenia w sprawie przestępstw ujawnionych w aferze Pandora Papers, które popełniono na terenie Unii Europejskiej.

Europosłowie przyjęli rezolucję w tej sprawie 578 głosami za (przy 28 przeciw i 79 głosach wstrzymujących się). Wskazali w niej, jakie środki Unia musi niezwłocznie podjąć, aby zlikwidować luki prawne, które umożliwiają obecnie masowe uchylanie się od opodatkowania, pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe. Eurodeputowani domagają się, by Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko tym państwom członkowskim, które nie wykonują właściwie obowiązujących przepisów. Ostro skrytykowali zwłaszcza obecnych i byłych premierów i ministrów państw członkowskich, których działania ujawniono w aferze.

Rezolucja jest konsekwencją debaty plenarnej, która odbyła się w październiku, dwa dni po ujawnieniu pierwszych tajnych dokumentów w aferze Pandora Papers. Podczas tej debaty posłowie do PE wyrazili oburzenie z powodu zaistniałej sytuacji.

W przyjętej rezolucji Parlament Europejski wezwał władze krajowe państw członkowskich, by wszczęły dochodzenia w sprawie przestępstw ujawnionych w aferze Pandora Papers, które dotyczą ich jurysdykcji. PE chce także, aby skontrolowano wszystkie osoby wymienione w tajnych dokumentach. Europosłowie domagają się również, by Komisja Europejska przeanalizowała ujawnione dokumenty – ma stwierdzić, czy potrzebne będą dodatkowe przepisy. Ma również sprawdzić, czy dokumenty dają podstawę, by podjąć kroki prawne przeciw niektórym państwom członkowskim. Posłowie do PE chcą ponadto, by ujawnione informacje ocenił prokurator europejski. Miałby on stwierdzić, czy potrzebne będą dochodzenia w konkretnych przypadkach.

Eurodeputowani potępili w szczególności byłych polityków unijnych: premiera Czech Andreja Babisa, prezydenta Cypru Nicosa Anastasiadesa, ministra finansów Holandii Wopke Hoekstrę, byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego Blaira i byłego maltańskiego ministra oraz komisarza unijnego Johna Dalli. Nazwiska wszystkich tych polityków wymieniono w dokumentach ujawnionych w aferze Pandora Papers. Ilham Alijew, prezydent Azerbejdżanu, i Milo Dukanovic, prezydent Czarnogóry, są również bezpośrednio krytykowani w rezolucji.

PE wezwał państwa członkowskie i Komisję Europejską, by aktywniej poszukiwały rzeczywistych beneficjentów popełnionych przestępstw oraz podawały informacje na ich temat. Są to bowiem osoby, które ostatecznie najbardziej skorzystały na działalności firm-przykrywek. Europosłowie zwrócili też uwagę, że wiele państw członkowskich spóźnia się z wdrożeniem obowiązujących przepisów, które mają zapobiegać praniu pieniędzy i unikaniu opodatkowania. Ich zdaniem, Komisja powinna zająć się takimi „maruderami”. Europarlament zwrócił się też do KE, by wystąpiła z wnioskami, które uregulują program obywatelstwa dla inwestorów oraz system zezwoleń na pobyt. Miałaby także ocenić, czy skutecznie identyfikuje się osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne i czy stosuje się wzmożone środki należytej staranności.

Posłowie do PE stwierdzili w rezolucji, że wprowadzanie nowych, bardziej rygorystycznych przepisów jest bezcelowe, jeżeli nie będziemy odpowiednio korzystać z przepisów już istniejących i jeżeli władze krajowe w całej Unii nie będą ze sobą lepiej współpracować. Dlatego zaapelowali o dodatkowe fundusze, a także o wykazanie dobrej woli w tym względzie. Komisja Europejska powinna natomiast ocenić, zdaniem eurodeputowanych, czy krajowe jednostki analityki finansowej dysponują odpowiednimi funduszami.

W rezolucji europosłowie nazwali unijną czarną listę rajów podatkowych „martwą literą prawa”, które nie dotyka największych winowajców. Na przykład dwie trzecie firm-przykrywek wymienionych w ujawnionych dokumentach Pandora Papers pochodzą z Brytyjskich Wysp Dziewiczych. W rezolucji zwrócono tymczasem uwagę, że firmy te nie figurują na unijnej czarnej liście. Parlament Europejski zaproponował kilka sposobów, dzięki którym lista może stać się skuteczniejszym narzędziem. Jednym z nich jest rozszerzenie zakresu praktyk, które uznaje się za typowe oznaki raju podatkowego. Innym jest reforma procesu, w którym zapadają decyzję o tym, kto figuruje na czarnej liście. Na początku października 2021 roku europosłowie przyjęli bardziej szczegółową rezolucję na ten temat.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News


Source link

Zdrowie

Prezes zarządu Grupy NDI SA na Kongresie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej: standardy ESG wynikają z oczekiwań konsumentów

00031000.jpg


PAP/Kadr z filmu

PAP/Kadr z filmu

W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie trwa siódma edycja Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Jest on inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego, skoncentrowaną na dyskusji o finansowaniu i wspieraniu firm przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców i inwestorów.

Jednym z gości pierwszego dnia Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej jest Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes zarządu Grupy NDI SA, którą tworzą spółki specjalizujące się w organizacji i realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze budownictwa, energetyki oraz hydrotechniki. W rozmowie z PAP wyjaśnia, jak istotną rolę w rozwoju przedsiębiorstw odgrywa wdrażanie w nich standardów ESG (ang. environmental, social and corporate governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny). 

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Source link

Zdrowie

Planowanie finansów osobistych łatwiejsze dzięki nowej funkcji Moje Cele w Santander mobile

autosavings_baner_900x435.jpg


Każdy ma swoje cele i marzenia. Niektóre są na wyciągnięcie ręki, inne trochę bardziej odległe i do zrealizowania w dłuższym terminie. Większość jednak ma cechę wspólną – wymagają systematyczności i dobrego planowania. Santander Bank Polska wprowadził w aplikacji mobilnej usługę Moje cele, które pomoże zrobić pierwszy krok w oszczędzaniu na wymarzony cel

Już ponad 100 tys. klientów Santander Bank Polska odkłada pieniądze z usługą „Moje Cele”, w pełni zgodnie ze swoim rytmem życia i w pełni mobilnie. Aż 19% z nich odkłada pieniądze na wakacje, 13% na samochód, a 12% na dom i remont. To najczęściej wybierane cele.

„Moje cele” powstały po konsultacjach z klientami, którzy wskazali, co jest dla nich ważne i czego potrzebują, żeby odkładanie pieniędzy było wygodniejsze. Najważniejsza jest dla nich elastyczność narzędzia do oszczędzania oraz motywacja.

„Moduł >>Moje cele<< w Santander mobile wspiera klientów, gdy chcą uporządkować swoje finanse i szybko widzieć, jakie wydatki ich czekają. W module zastosowaliśmy mechanizmy motywujące do systematycznego odkładania pieniędzy, współpracując z doświadczonymi trenerami fitness, bo oszczędzanie to dla wielu ludzi bieg z przeszkodami. Moje cele to także wizualizacja ich stylu życia, dlatego umożliwiliśmy korzystanie z emoji, co nie jest standardem dla bankowości. Po niecałych 2 miesiącach od wdrożenia widzimy, że klienci nie tylko wysoko oceniają nasz moduł, ale także korzystają z niego aktywnie oszczędzając na wakacje, śluby, specjalistyczne kursy, szkolenia lub studia, czy sprzęty, leczenie” – opowiada Dawid Lach, Product Owner odpowiedzialny za narzędzie Moje Cele z Santander Bank Polska.

Aby skorzystać z usługi wystarczy otworzyć aplikację mobilną i na głównym ekranie, pod widokiem stanu konta, kliknąć „Moje cele”. Następnie określić, na co chcemy odłożyć pieniądze – można założyć do 10 celów. W kolejnym kroku wystarczy dopasować metody oszczędzania do swoich możliwości – regularne wpłaty automatyczne, wpłaty własne lub odkładanie końcówek z zaokrąglonych do pełnej złotówki transakcji kartą. Przy każdym celu można wybrać wiele metod. System podpowie też, kiedy osiągniemy cel. W każdej chwili cel można zmienić, skrócić lub wydłużyć czas oszczędzania. Narzędzie wspiera klientów w wytrwałości, motywuje ich do realizacji celów oraz uczy, jak stworzyć poduszkę finansową, czy daje porady dotyczące oszczędzania. Motywacje wspiera widoczny pasek postępu i gratuluje sukcesu, gdy osiągnięty zostanie cel

Więcej szczegółów na temat usługi „Moje cele” dostępne jest na stronie www.santander.pl/cele

Konto „Jakie Chcę”, rachunek „Moich celów” to rachunki płatnicze. „Moje cele” to usługa w ramach Santander mobile. Aplikacja mobilna/bankowość internetowa to usługa bankowości elektronicznej. Płatności w internecie, sklepach i aplikacjach to m.in. transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach dostępne są na stronie santander.pl oraz pod numerem 1 9999 (opłata zgodna z taryfą danego operatora). Wyjaśnienia pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych objętych tym materiałem na santander.pl/PAD. Stan na 18.10.2021r.

Grupa Santander Bank Polska S.A. jest jedną z największych grup finansowych i największym bankiem z kapitałem prywatnym w Polsce. Oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Bank ma jedną z największych sieci oddziałów i placówek partnerskich, jak również świadczy usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Jest jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych, konsekwentnie budując swoją markę zgodnie ze strategicznym celem osiągnięcia pozycji najlepszego banku dla klienta. Priorytetem Santander Bank Polska jest satysfakcja i lojalność klientów, dlatego Bank regularnie wprowadza do oferty innowacyjne funkcjonalności, które pomagają dbać o finanse osobiste oraz efektywnie zarządzać finansami firmowymi. Od 2011 r. Bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Grupa Santander to wiodąca uniwersalna grupa bankowa z siedzibą w Hiszpanii, założona w 1857 r. Utrzymuje silną obecność na 10 kluczowych rynkach w Europie oraz obu Amerykach i jest jednym z największych banków na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Jej misją jest pomaganie klientom w codziennych sukcesach w duchu wartości Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie. Grupa Santander dąży do tego, aby stawać się instytucją coraz bardziej odpowiedzialną społecznie. W tym celu zobowiązała się m.in. przeznaczyć w latach 2019-2025 ponad 120 mld EUR na finansowanie inwestycji i rozwiązań proekologicznych, a także zwiększyć w tym samym okresie dostęp ponad 10 mln osób do produktów i usług bankowych. Według stanu po pierwszym półroczu 2021 r. Grupa posiada 150 mln klientów (w tym 24,2 mln klientów lojalnych oraz 45,3 mln klientów cyfrowych), 10000 oddziałów i 190000 pracowników.

KONTAKT:

Biuro Prasowe Santander Bank Polska

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Santander Bank Polska

 


Source link

Kultura

„Rozwój biomedycyny w rejonie Wielkiej Zatoki: możliwości i wyzwania” – szczyt w Shenzhen

Summit.jpg


Szczyt „Rozwój biomedycyny w rejonie Wielkiej Zatoki: możliwości i wyzwania”

SHENZHEN, Chiny, 21 października 2021 r. /PRNewswire/ — Dnia 16 października w Shenzhen (Chiny) odbył się szczyt zatytułowany „Rozwój biomedycyny w rejonie Wielkiej Zatoki: możliwości i wyzwania”. Główni liderzy oraz specjaliści rządowi, przemysłowi, akademiccy i służby medyczne zebrali się, aby zbadać możliwości i wyzwania związane z rozwojem przemysłu biomedycznego w rejonie Wielkiej Zatoki Guangdong-Hong Kong-Macao w obecnym klimacie gospodarczym i międzynarodowym.

Szczyt został zorganizowany przez Biuro Projektu Marki Narodowej Agencji Informacyjnej Xinhua, współorganizowany przez Chińską Agencję Informacyjną Shenzhen, CFBond.com oraz Cheerland Biologics, a także sponsorowany przez Investment Holdings Capital w Shenzhen, przy wsparciu Komitetu Zarządzającego Shenzhen Dapeng New District.

Li Bin, zastępca dyrektora Narodowej Komisji Zdrowia (NHC) i członek Rady Zarządzającej Partii NHC, stanął na czele delegacji urzędników państwowych uczestniczących w szczycie. Przewodniczący Li z uznaniem wypowiedział się na temat scentralizowanych, opartych na wielkości zamówień na materiały eksploatacyjne do leków, głównej polityki Komitetu Centralnego KPCh w zakresie reformy lekowej, która rozpoczęła się w 2020 roku. Dzięki nowej polityce, chińska zdolność do badań i rozwoju oraz innowacji w zakresie nowych leków, jak również zapewnienie jakości, możliwości dostaw i zastosowania klinicznego uległy znacznej poprawie.

Gong Xixiang, członek Rady Zarządzającej Partii i sekretarz generalny Agencji Informacyjnej Xinhua, zwrócił uwagę, że Shenzhen, jako jedno z głównych miast regionu Wielkiej Zatoki Guangdong-Hong Kong-Macao, aspiruje do miana lidera i centrum innowacji w dziedzinie biomedycyny.

Xu Jianping, dyrektor Departamentu Otwarcia Regionalnego Krajowej Komisji Rozwoju i Reform, wezwał region Wielkiej Zatoki do odegrania wiodącej roli w rozwoju Jedwabnego Szlaku Zdrowia, z korzyścią dla Chin i pozostałych państw zaangażowanych w ten proces.

Liu Ruyin, założyciel i prezes Cheerland Biologics, podkreślił, że firma Cheerland, z siedzibą w Shenzhen, dąży do osiągnięcia pozycji regionalnego i krajowego lidera w dziedzinie biotechnologii. Zbudowała światowej klasy zespół zarządzający z międzynarodową kadrą kierowniczą, kierowany przez Michaela Garvey’a, prezesa i dyrektora zarządzającego. Cheerland stworzyła również ekosystem biomedyczny składający się z laboratoriów diagnostycznych opartych na sekwencjonowaniu genów, platformy opracowywania i programu prac nad lekami, usług medycznych, a obecnie także CDMO (organizację zajmującą się opracowywaniem i produkcją kontraktową). Cheerland buduje pierwszą chińską bazę CDMO (Bio-CDMO) do produkcji leków biologicznych na szeroką skalę, której celem jest świadczenie usług Bio-CDMO o międzynarodowym standardzie, niskich kosztach i na skalę komercyjną dla globalnych klientów z branży biotechnologicznej. Podczas szczytu odbyła się ceremonia globalnego uruchomienia Cheerland Bio-CDMO oraz uroczystość podpisania umowy o świadczenie usług.

Naukowcy i liderzy przemysłu debatowali nad tym, w jaki sposób obszar Wielkiej Zatoki może promować najwyższej jakości rozwój przemysłu biomedycznego w obecnym kontekście ekonomicznym i geopolitycznym.

Cheerland Biologics

Firma Cheerland Biologics, współorganizator szczytu, została założona w Shenzhen w kwietniu 2016 roku i wybrana do Projektu Marki Narodowej Agencji Informacyjnej Xinhua w kwietniu 2021 roku. Cheerland dąży do znacznego obniżenia kosztów leków biologicznych i uczynienia biomedycyny dostępną dla wszystkich, poprzez innowacje technologiczne i świadczenie usług produkcyjnych na ogromną skalę dla międzynarodowego przemysłu biotechnologicznego.

Linki do załączników obrazów:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=404338

Fot. Międzynarodowa ceremonia wprowadzenia na rynek Cheerland Bio-CDMO

Materiał zdjęciowy – https://mma.prnewswire.com/media/1665263/Summit.jpg

Źródło: Cheerland Biologics

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link

Sport

Rekordowe kwoty na innowacje w zasięgu polskich firm

idearozwoju_1600x900_1_II.png


95,5 mld EUR w ramach programu Horyzont Europa mogą do 2027 roku wykorzystać europejskie firmy rozwijające swoje zaplecze badawczo-rozwojowe i projektujące nowe, innowacyjne produkty, bądź usługi. Polskie podmioty w pozyskiwaniu rekordowego w skali globalnej finansowania wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego eksperci byli gośćmi wideokonferencji z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pomimo, że w Unii Europejskiej mieszka zaledwie 7 proc. populacji świata, odpowiada ona za aż 20 proc. światowych inwestycji w badania i rozwój. Wspólnota zajmuje dominującą pozycję na świecie w takich sektorach przemysłu jak: farmaceutyka, chemia, inżynieria, zielona energia. Aktualnie badania naukowe i innowacje mają również zasadnicze znaczenie dla walki z pandemią koronawirusa.

Umacnianiu pozycji UE na globalnym rynku nowych technologii służą kolejne edycje programów ramowych na rzecz badań i innowacji. Najnowsza, dziewiąta, rozpoczęła się w pierwszym kwartale bieżącego roku i nazywa się „Horyzont Europa”. Jej głównym założeniem jest wspieranie innowacji na każdym etapie – od pomysłu, przez fazę realizacji i testowania, po komercjalizację.

„Głównym celem programu jest wsparcie finansowe firm i konsorcjów realizujących projekty z zakresu badań, innowacji oraz nowych technologii. Pierwsze konkursy zostały otwarte w pierwszym i drugim kwartale 2021 roku, a obecnie polskie podmioty mogą zgłaszać swoje uczestnictwo w szeregu kolejnych” – wyjaśniała Katarzyna Walczyk-Matuszyk z Krajowego Punktu Kontaktowego NCBR.

To właśnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pomaga polskim firmom i jednostkom badawczym zainteresowanym pozyskaniem unijnego finansowania na każdym etapie przygotowywania i składania do Komisji Europejskiej niezbędnych dokumentów. Podczas zorganizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konferencji pt. „Horyzont Europa – wsparcie przedsiębiorców i nie tylko”, eksperci Centrum przekazali niezbędne informacje dotyczące aktualnych i przyszłych konkursów w ramach programu ramowego UE.

„Warunkiem przyznania danej firmie bądź konsorcjum dodatkowych środków na rozwój ich innowacyjności jest współpraca z partnerem zagranicznym – innym przedsiębiorcą, instytucją badawczą, uniwersytetem. Horyzont Europa stanowi bowiem narzędzie integracji europejskiej, której celem jest rozwój całego kontynentu” – podkreśliła Joanna Makocka z działu współpracy międzynarodowej NCBR.

Oferta programu Horyzont Europa jest bardzo szeroka – polskie firmy mogą liczyć przede wszystkim na wysokie granty, które nie wliczają się do puli pomocy publicznej. Oznacza to, że podmioty, które uzyskają dotacje w ramach tego programu, mogą równocześnie korzystać z innych, dodatkowych form finansowania. Horyzont Europa pozwala na realizację przełomowych i niekiedy ryzykownych przedsięwzięć, na które zazwyczaj trudno jest pozyskać środki zewnętrzne. Z kolei międzynarodowy charakter konkursów umożliwia rozszerzenie dotychczasowej działalności danej firmy na rynki zagraniczne. Program przewiduje również wsparcie firm przy komercjalizacji ich projektów w postaci doradztwa, nawiązywania kontaktów biznesowych czy tworzenia bazy klientów.   

„Horyzont Europa wspiera takie rozwiązania, które wychodzą naprzeciw wyzwaniom, przed jakimi stoi obecnie Unia Europejska – COVID-19, Zielony Ład czy choroby cywilizacyjne. Dlatego część konkursów organizowanych w ramach programu ma charakter tematyczny i koncentruje się wokół dziedzin, w których przełomowe odkrycia są najbardziej pożądane i wyczekiwane” – podkreśliła Katarzyna Walczyk-Matuszyk.

Ekspertka wskazywała również na sukcesy polskich innowatorów uczestniczących w poprzednich edycjach programów ramowych UE – firmę SDS Optic, która opracowała optyczną mikrosondę do precyzyjnej diagnostyki nowotworów raka piersi czy spółkę ITTI, której wsparcie wspólnotowe umożliwiło budowę nowatorskiego systemu wykrywania zagrożeń chemicznych i radiologicznych.

„Horyzont Europa jest najbardziej rozpoznawalnym programem wspierającym badania i innowacje. Jeżeli przedsiębiorstwo otrzyma grant, to może i powinno się tym chwalić, gdyż stanowi on certyfikat doskonałości pokazujący, że dana firma tworzy nową jakość na światowym poziomie” – zaznaczyła Katarzyna Walczyk-Matuszyk.

W zależności od typu danego konkursu, o dofinansowanie mogą ubiegać się pojedyncze firmy z sektora MŚP, konsorcja projektowe bądź osoby fizyczne. We wszystkich przypadkach mogą one liczyć na wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego NCBR. Oferuje on bezpłatne konsultacje na każdym etapie przygotowywania wniosku.

Pełna lista konkursów, regulaminy i oferta Krajowego Punktu Kontaktowego, który działa w strukturach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, znajduje się na stronie https://www.kpk.gov.pl.

Aktualna oferta konkursów międzynarodowych publikowana jest na stronie NCBR.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Source link

Zdrowie

Croma-Pharma rozszerza swoją popularną linię masek kosmetycznych o „nove” do stosowania na różne partie twarzy

Croma_mask_range_ICv2_webready.jpg


Idealny zabieg kosmetyczny do stosowania w domu.

LEOBENDORF, Austria–(BUSINESS WIRE)– Spółka Croma-Pharma (Croma) ogłosiła dziś, że rozszerza swoją popularną linię masek kosmetycznych. Dokładnie wyselekcjonowane składniki każdej formuły, jak również materiał, z którego wykonany jest płat maski, są dostosowane do konkretnych miejsc aplikacji i potrzeb skóry. Produkty posiadają przyjemną teksturę i nadają się do każdego rodzaju skóry.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20211021005471/pl/

Odpowiednia maska na każdą potrzebę

Linia masek Croma obejmuje dwie maski na całą twarz, a także maski na konkretne okolice twarzy, w tym oczy, usta oraz na zmarszczki mimiczne.

Kojąca maska na twarz z aloesem, zieloną herbatą i olejkiem z dzikiej róży

Kojąca maska na twarz Croma zawiera składniki znane z działania antyoksydacyjnego i łagodzącego, a także regenerującego skórę. Zaopatruje skórę w witaminy i pomaga chronić przed szkodliwym wpływem środowiska. Regularne stosowanie pomaga wzmocnić barierę skórną i zapewnia optymalną pielęgnację. Płat maski składa się w 80% z włókien zielonej herbaty i w 20% z cupro, więc pożądany efekt osiągamy nie tylko za sprawą serum, ale również dzięki samemu materiałowi, z którego wykonana jest maska.

Główne składniki: kwas hialuronowy, olejek z dzikiej róży, ekstrakt z liści zielonej herbaty, sok z aloesu

Rekomendowana cena detaliczna: 59 EUR

Odmładzająca maska na twarz z kwasem hialuronowym

Ta maska z kwasem hialuronowym od dawna jest uznawana za jeden z najpopularniejszych produktów Croma Pharma do pielęgnacji skóry. Zawarte w niej składniki odświeżają odwodnioną skórę, łagodzą widoczną suchość oraz pomagają poprawić elastyczność skóry. Maska posiada przyjemny efekt chłodzący, a ponadto wygładza drobne zmarszczki i zapewnia promienną cerę. Regularnie stosowana pomaga zwalczać oznaki starzenia się skóry oraz zachować młody wygląd.

Główne składniki: kwas hialuronowy, wyciąg z korzeni imperaty cylindrycznej, wyciąg z mchu irlandzkiego

Rekomendowana cena detaliczna: 59 EUR

Maski z biocelulozy na specjalne okolice twarzy

Energetyzująca maska pod oczy z kwasem hialuronowym oraz ekstraktem z kiwi i ogórka

Energetyzująca maska pod oczy Croma zapewnia natychmiastowy zastrzyk nawilżenia. Zawiera kojące składniki, które w trwały sposób poprawiają funkcję bariery skórnej i elastyczność skóry. Sfermentowane wyciągi dostarczają skórze cennych postbiotyków. Maska zawiera silne przeciwutleniacze, w tym witaminę C, które pomagają nawilżyć skórę i zmniejszyć oznaki zmęczenia, zapewniając jednocześnie dodatkowy zastrzyk energii dla świeżego i pełnego witalności wyglądu.

Główne składniki: kwas hialuronowy, ferment kiwi, wyciąg z ogórka

Rekomendowana cena detaliczna: 55 EUR

Regenerująca maska na usta z kwasem hialuronowym, aloesem i fermentem jagodowym

Regenerująca maska do ust jest nasycona kwasem hialuronowym, aloesem i fermentem z jagód, które głęboko nawilżają delikatną okolicę ust, zapewniając jednocześnie efekt chłodzenia i regeneracji. Składniki zmiękczają i wypełniają usta.

Główne składniki: kwas hialuronowy, aloes, ferment z jagód

Rekomendowana cena detaliczna: 55 EUR

Ujędrniająca maska na zmarszczki mimiczne z kwasem hialuronowym i wyciągiem z granatu

Maska ujędrniająca Croma na zmarszczki mimiczne została wzbogacona kwasem hialuronowym, który intensywnie nawilża i koi skórę bruzd nosowo-wargowych. Starannie dobrane składniki zawierają heksapeptyd palmitoyl, biomimetyczny peptyd, który daje efekt ujędrniający i wygładza zmarszczki. Wyciąg ze sfermentowanego granatu, silnego przeciwutleniacza, zwiększa ilość kolagenu w skórze.

Główne składniki: kwas hialuronowy, heksapeptyd palmitoyl-12, sfermentowany wyciąg z granatu

Rekomendowana cena detaliczna: 55 EUR

Wskazówka ekspertki Croma – właściwe stosowanie

Wskazówka ekspertki Croma, dr Moniki Sulovsky z Yuvell®: „Maska nawilżająca jest zastrzykiem świeżości dla każdego rodzaju skóry i może być łatwo stosowana rano lub wieczorem:

– Krok 1: Maskę zawsze nakładamy na oczyszczoną twarz przed nałożeniem serum czy kremu,

– Krok 2: Maskę należy pozostawić na twarzy przez 15 minut,

– Krok 3: Po upływie tego czasu usuwamy maskę i delikatnie wmasowujemy w skórę nadmiar serum”.

„Maski na twarz Croma od dawna cieszą się ogromną popularnością. Zachęciło to nas do rozszerzenia oferty i zaoferowania klientkom kompleksowej pielęgnacji w domu”, wyjaśnia Andreas Prinz, dyrektor naczelny Croma-Pharma.

Dostępność

Maski Croma są dostępne na stronach www.cromaskincareshop.com oraz u wybranych partnerów.

Croma

Założona w 1976 roku firma Croma-Pharma GmbH (Croma) jest austriacką firmą rodzinną, która specjalizuje się w przemysłowej produkcji strzykawek z kwasem hialuronowym dla branży medycyny estetycznej, okulistyki i ortopedii. Croma prowadzi obecnie 12 międzynarodowych spółek handlowych i jest dystrybutorem produktów w ponad 70 krajach. W ramach swojej globalnej sieci sprzedaży Croma koncentruje się na minimalnie inwazyjnej medycynie estetycznej, oferując produkty pod własną marką. Oprócz szerokiej gamy wypełniaczy HA pochodzących z własnego zakładu produkcyjnego, Croma wprowadza na rynek nici liftingujące PDO, system osocza bogatopłytkowego (PRP) oraz wysokiej jakości technologie pielęgnacji skóry na wiodących rynkach medycyny estetycznej.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211021005471/pl/

Źródło: Croma-Pharma

KONTAKT:

CROMA-PHARMA GmbH

Stefanie Höhn

Global Director Communications

Cromazeile 2

A-2100 Leobendorf

tel. +43 676 846868 190

e-mail: [email protected]

www.croma.at

CROMA-PHARMA GmbH

Simone Turek

External Communications Manager

Cromazeile 2

A-2100 Leobendorf

tel. +43 676 846868 654

e-mail: [email protected]

www.croma.at

Źródło informacji: Business Wire

 


Source link

Zdrowie

Wyjaśniamy pięć zagadnień związanych z budżetem UE i Funduszem Odbudowy

P038924-851038_2.jpg


Jak inaczej nazywamy wieloletni budżet UE? Ile Polska otrzyma w ramach polityki spójności na lata 2021-2027? Który fundusz ma największą alokację w ramach instrumentu odbudowy? Wyjaśniamy pięć zagadnień związanych z budżetem UE i Funduszem Odbudowy (Next Generation UE), o które pytaliśmy w naszym quizie.

1. Wieloletni budżet UE nazywamy inaczej Wieloletnimi Ramami Finansowymi (WRF)

Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, dysponującą wspólnym budżetem. Budżet ewoluował przez ostatnie 60 lat wraz ze zmianami jakie zachodziły w samej UE. Od 1988 roku UE operuje budżetami wieloletnimi znanymi jako Wieloletnie ramy Finansowe (WRF), obejmującymi od 5 do 7 lat.

2. Faktyczne kwoty wydane w danym roku, to… całkowite płatności

W obrębie ustalonych wieloletnich ramach finansowych ustalane są budżety roczne, określające pułapy wydatków na całkowite zobowiązania oraz całkowite płatności w danym roku.

Całkowite zobowiązania to maksymalna wartość zobowiązań prawnych (takich jak umowy czy dotacje), które UE może zaciągnąć w danym roku. Przyrzeczone kwoty niekoniecznie muszą zostać wypłacone w tym samym roku, ale mogą się rozkładać na kilka lat budżetowych. Na przykład budowa oczyszczalni ścieków – zobowiązanie jest zaciągnięte w roku rozstrzygnięcia konkursu ofert, a płatności są dokonywane w perspektywie kilku lat.

Natomiast całkowite płatności to kwoty faktycznie wydane w danym roku. Wynikają z zobowiązań prawnych zaciągniętych w poprzednich latach. (Kolejnym przykładem płatności są tzw. dopłaty bezpośrednie dla rolników).

3. Całkowita alokacja wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027, nie licząc Next Generation UE, czyli Funduszu Odbudowy, wynosi 1074,3 mld euro.

Wieloletnie ramy finansowe obejmą okres 2021–2027. W ramach tych środki UE będą zorientowane na nowe i wzmocnione priorytety we wszystkich dziedzinach polityki UE, w tym na transformację ekologiczną i cyfrową.

Spore środki nadal przeznaczane będą na politykę spójności i wspólną politykę rolną, które zostaną zmodernizowane, by w jak największym stopniu przyczyniały się do odbudowy gospodarczej Europy i celów ekologicznych i cyfrowych UE.

Osobny fundusz Next Generation UE (Fundusz Odbudowy) to kolejne 750 mld euro.

4. W ramach instrumentu Next Generation EU największym funduszem jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Pandemia COVID-19 wywołała potężny kryzys gospodarczy, co skłoniło przywódców państw członkowskich oraz instytucje europejskie do wypracowania planu, którego celem byłoby minimalizowanie jego negatywnych skutków w skali europejskiej.

W maju 2020 roku Komisja Europejska zaproponowała utworzenie Funduszu Odbudowy, który po negocjacjach w Radzie Europejskiej w lipcu został uzgodniony na poziomie 750 mld euro. W ramach Next Generation EU największym funduszem jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności o wartości 672,5 mld euro.

Procedura uruchamiania alokacji RRF obejmuje przygotowanie przez państwa członkowskie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, w których określają swoje programy reform i inwestycji na lata 2021–2023. Komisja Europejska ocenia te plany; po czym ocenę planów – na wniosek KE – zatwierdza Rada UE (reprezentująca rządy krajów UE) większością kwalifikowaną głosów.

5. W ramach polityki spójności w latach 2021-2027, która stanowi część wieloletniego budżetu UE, Polska otrzyma 75 mld euro.

W ramach polityk spójności alokacje środków będą przeznaczane na inwestycje w ramach pięciu celów strategicznych:

Cel strategiczny 1: Bardziej inteligentna Europa – innowacyjna i inteligentna transformacja,

Cel strategiczny 2: Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa – czysta i sprawiedliwa transformacja energetyki, zielone i niebieskie inwestycje, gospodarka o obiegu zamkniętym, przystosowanie się do zmiany klimatu oraz zapobieganie ryzyku,

Cel strategiczny 3: Lepiej połączona Europa – mobilność́ oraz regionalne sieci informacyjne i komunikacyjne (ICT),

Cel strategiczny 4: Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrożenie Europejskiego filaru praw socjalnych,

Cel strategiczny 5: Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych.

Źródło informacji: EuroPAP News


Source link