imalopolska

najnowsze wiadomości

admin

admin

Świat

Słowa rabina Shaula Braha

a-45

Strona główna &gt Świat &gt Słowa rabina Shaula Braha Słowa rabina Shaula Braha a303 Świat 2

Artykuł ze strony Neturei Karta: https://pl.wikipedia.org/wiki/Neturei_Karta. W najbliższych dniach pojawi się ich więcej. Podziękowania dla niezłomnej Oli Gordon.

Zamieszczony poniżej tekst napisał wybitny, nie żyjący już rabin Shaul Brach, jeden z wielkich anty-syjonistycznych rabinów na Węgrzech przed II wojną światową, we wprowadzeniu do religijnego tekstu zatytułowanego Avos Al Banim. Jego słowa, jak słowa rabina Teitelbauma, brzmią dziś wyraźniej niż kiedykolwiek.

„Od powstania ruchu syjonistycznego na świecie nie ustało cierpienie. Wszystkie ostrzeżenia Tory zostały spełnione w szczegółach na narodach na całym świecie. Dla wierzącego nie jest zaskoczeniem to, że syjoniści są tacy sami jak heretycy w czasach zburzenia świątyni. Dlatego wyrok boski został rozpętany na cały świat.

Ale zaskakuje to jak oni mogą dalej tak postępować skoro odrzucili całą Torę i Proroków, a popierają syjonizm, i na pewno mają nadzieję, że odniosą sukces. Ale Tora mówi: „…niech Ziemia zwymiotuje cię dlatego, że ją zbezcześciłeś”.

Zdumiewające jest to, że liderzy ruchu Aguda chcą by wielu Żydów mieszkało na Ziemi Świętej. Czy oni nie obawiają się o życie ich dzieci, biorąc pod uwagę to, że nigdzie na świecie nie ma tak dużo herezji i sekciarstwa jak dzisiaj na Ziemi Świętej?

Jeśli chodzi o naszych braci w Ameryce, którzy popierają syjonistyczną herezję na Ziemi Świętej, to jeśli nie staną w prawdzie, w liberalnej AMERYCE szybko poczują skutki tego wersetu: „Z wylanym gniewem będę tobą rządził”. Niech B-g się zlituje.

Poniżej przekład artykułu błogosławionej pamięci rabina Amrama Blau, zamieszczanego w biuletynie Neturei Karta, HACHOIMO, od kwietnia 1968. Jest to apel o stawianie oporu uzależnieniu od i odurzeniu syjonizmem.

Do naszych żydowskich braci na całym świecie! Wiedzcie, że heretyccy syjoniści z państwem jakie utworzyli zwane „Izraelem” ogłosiło bunt przeciwko B-gu i jego świętej Torze w imię „Izraela”.

Oni utworzyli państwo dla herezji i wyuzdania jako obóz koncentracyjny żeby zniszczyć naród żydowski w „komorach gazowych” by wymazać dusze narodu żydowskiego pod ich kontrolą w granicach ich państwa żeby prowadzić naród żydowski do herezji, sekciarstwa i porzucenia, niech B-g się zlituje.

Tym niszczycielom już udało się zniszczyć i spalić żydowskie dusze w ich obozie koncentracyjnym i komorach gazowych. DZIESIĄTKI TYSIĘCY ŻYDÓW I ICH DZIECI PRAKTYCZNIE WYMAZALI. WIĘKSZOŚĆ NARODU ŻYDOWSKIEGO WPADŁA W ICH RĘCE, ŻYDOWSKIE WSPÓLNOTY NA CAŁYM ŚWIECIE, JAK WIADOMO, ZOSTAŁY WCIĄGNIĘTE DO ICH PAŃSTWA.

Każdy jest świadom tego co zrobili z Żydami w Jemenie, którzy byli pobożnym bogobojnym ludem. W ich syjonistycznym państwie prawie wszyscy stali się heretykami, oni, ich małżonki i dzieci, obrócili się przeciwko judaizmowi!

Program niszczycieli narodu żydowskiego jest następujący:

Zinfiltrować każdy kraj gdzie są Żydzi, dopaść te dusze i ich oszukać i usunąć od judaizmu, Tory i B-ga, i wprowadzić ich do obozu koncentracyjnego: żeby stali się syjonistami, „Izraelczykami”, nacjonalistami, walczącymi ludźmi. I ci ludzie stali się jak agenci, żeby pomagać im w ich dziele. Syjoniści działają nieustannie żeby podejmować wszelkie działania prowokujące narody gdzie ci Żydzi żyją, a potem obrócić się i ogłosić zbawcami i dobroczyńcami Żydów.

„Dobroczyńcy” kierują Żydów do syjonistycznego państwa, czy w jednym etapie czy dwóch, jak robili Żydom z Maroka – sprowadzając ich najpierw do Francji, a później do syjonistycznego państwa. Wszyscy Żydzi muszą wiedzieć co następuje:

Syjonistyczni heretycy rządzący państwem są kolaborantami i agentami samego szatana. Nie myślcie, że ci niszczyciele którzy zaczęli z Żydami Iranu i Jemenu skończą z Żydami Maroka i Afryki północnej, niech B-g się zlituje. Oni planują też zrobić to Żydom w Ameryce i Szwajcarii, jeśli będzie tam choć jeden Żyd poza „Izraelem”.

Ci ludzie rządzący państwem, ci niszczyciele narodu żydowskiego, oni są ze strony samego Zła – złych skłonności, Szatana, Anioła Śmierci, niech B-g się zlituje.

Ci heretycy rządzący państwem narażają na niebezpieczeństwo wspólnoty żydowskie na całym świecie, a później przedstawiają się jako dobroczyńcy i zbawcy. Oni kierują Żydów do syjonistycznego państwa, do obozu koncentracyjnego i komór gazowych, które przygotowali wcześniej dla swoich dusz, żon i dzieci. Oni chcą tylko przekształcić naród żydowski w pozbawiony korzeni naród herezji, buntowników przeciwko B-gu i Torze. Oni usidlili dzieci Izraela w państwie „Izrael” by buntować się przeciwko B-gu, niech się Niebo zlituje.

Końcowym rezultatem jest to, że to nie tylko dusze, a ciała Żydów są zagrożone w ich państwie – umieszczając ich przed wrogami państwa, otaczającymi narodami, prawie 100 mln ludzi! I końcowym rezultatem tego państwa… niech się B-g zlituje.

Dlatego bracia, jeśli troszczycie się o swoje dusze, stawiajcie opór, zanim będzie za późno. Nie lekceważcie tej sprawy. Każdy Żyd na świecie musi się bronić przed tymi okrutnymi prześladowcami. Każda społeczność żydowska musi starać się wydalić ze swoich krajów agentów i przedstawicieli heretyckich syjonistycznych władców państwa, bez względu na to, czy są jawnymi heretykami, czy nawet religijnymi hipokrytami syjonistami noszącymi brodę i pejsy, i wszystkimi z nimi związanymi!

Musicie walczyć by przeciwstawić się ich wpływom, i uznać, że są prześladowcami, którzy usiłują usidlić każdego Żyda i cały naród żydowski – aby zniszczyć integralność narodu żydowskiego, niech się B-g zlituje.

Jeśli zrobimy, co możemy, aby ocalić samych siebie, B-g na pewno pomoże nam przeciwstawić się ich wpływom, i możemy zasłużyć, aby ujrzeć prawdziwe Odkupienie szybko w naszych czasach.

Słowa świętego rabina Joela Teitelbauma, autora VAYOEL MOSHE (po hebrajsku, napisane w 1958) wyraźnie brzmią, gdy przyglądamy się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie:

„… gdybyśmy położyli całą nieskromność i rozwiązłość pokolenia i wiele grzechów świata na jednej szali wagi, a państwo syjonistyczne na drugiej, to ono przewyższyłoby je wszystkie. Syjonizm jest największą formą duchowej nieczystości na całym świecie. Oni zanieczyszczają cały świat. Oni zanieczyszczają naród żydowski swoją herezją, Niebiosa nam pomagają. Nie jest niespodzianką, dlaczego gniew B-ga zstąpił z nieba. Trzeba pokutować i uciekać od nich bardziej niż od lwa, który goni człowieka by go zabić”.

„Zostało wyjaśnione, że przed przyjściem Mesjasza ten reżim się skończy, bo Mesjasz nie może przyjść w żaden sposób, bo państwo syjonistyczne zatrzymuje odkupienie świata. Potrzebujemy łask B-ga, żeby boska ingerencja doprowadziła do końca państwa. Niech B-g zlituje się nad nami wszystkimi”.

RABIN TEITELBAUM NAPISAŁ TEŻ:

„Jasne jest, że każdy kto wierzy w B-ga nie ma wątpliwości, że oni są ze źródła przeklętej nieczystości herezji, niech nam Niebo pomoże. Jest przerażające to, że taka rzecz pow-stała w naszych czasach, i jak możemy milczeć kiedy widzimy takie naruszenia naszej wiary i zasad całej Tory? Zwłaszcza, że tak wielu naszych braci religijnych nie mówi o prawdzie! W takiej sytuacji cała prawda może być zapomniana, niech B-g broni”.

„Wszystko co nasi błogosławieni rabini wykrzykiwali wcześniej o niebezpieczeństwach syjonizmu zostało prawie zapomniane! Nawet moje pisma się ignoruje. DLATEGO, CZY PRAWDĘ I PODSTAWY NASZEJ RELIGII POWINNO SIĘ ZAPOMNIEĆ?

Nie da się opisać do jakiego stopnia świat zatopił się w takim kłamstwie, które niszczy całą Torę. Dlatego jesteśmy zmuszeni krzyczeć przed wszystkimi przeciwko głębokiej nieczystości, która rozprzestrzeniła się w naszym pokoleniu. Miejmy nadzieję, że pojawi się coraz więcej osób, które otworzą oczy, i nauki naszych przodków dotrą do ich uszu, aby szukać prawdy i wiary. Bez tego nie ma nadziei … „

Tłum. Ola Gordon

Źródło: http://www.nkusa.org/Historical_Documents/RabbiShaulBrach.cfm


Read the full article – wolna-polska.pl

Świat

10 pytań rabina Weissmandla do syjonistów

a-44

Strona główna &gt Świat &gt 10 pytań rabina Weissmandla do syjonistów 10 pytań rabina Weissmandla do syjonistów a303 Świat 3

10 pytań rabina Weissmandla do syjonistów

1.CZY PRAWDĄ JEST TO, że w 1941, jak również w 1942, niemieckie Gestapo oferowało wszystkim europejskim Żydom tranzyt do Hiszpanii, jeśli zrzekną się wszelkiej własności na terenie Niemiec i okupowanej Francji; pod warunkiem, że:

1. nikt z deportowanych nie wyjedzie z Hiszpanii do Palestyny,
b. wszyscy deportowani wyjadą z Hiszpanii do USA lub kolonii brytyjskich, i tam pozostaną,
c. wpłacą wymaganą opłatę $10.000 za rodzinę na konto Agencji, płatną w chwili przybycia rodziny na granicę z Hiszpanią, partiami 1.000 rodzin dziennie .

2. CZY PRAWDĄ JEST TO, że przywódcy syjonistów w Szwajcarii i Turcji otrzymali tę ofertę w pełnym zrozumieniu, że Palestyna jest wyłączona jako miejsce docelowe deportowanych, jak uzgodniono między gestapo i mufti.

3. CZY PRAWDĄ JEST TO, że odpowiedź przywódców syjonistycznych była negatywna i zawierała następujące uwagi:

a. JEDYNIE Palestyna może być miejscem docelowym dla deportowanych,

b. europejscy Żydzi muszą poddać się większemu cierpieniu i śmierci w porównaniu z innymi narodami po to, by zwycięzcy alianci zgodzili się na powstanie „żydowskiego państwa” po zakończeniu wojny,
c. żaden okup nie będzie zapłacony.

4. CZY PRAWDĄ JEST TO, że ta odpowiedź na ofertę gestapo udzielona została z pełną świadomością, że jej alternatywą będzie komora gazowa.

5. CZY PRAWDĄ JEST TO, że w 1944, w czasie węgierskich deportacji, złożono podobną ofertę, która uratowałaby wszystkich węgierskich Żydów.

6. CZY PRAWDĄ JEST TO, że ta sama organizacja syjonistyczna ponownie odpowiedziała na tę propozycję (po tym jak komory gazowe pochłonęły miliony Żydów).

7. CZY PRAWDĄ JEST TO, że w czasie najbardziej wzmożonych mordów, 270 członków brytyjskiego parlamentu zaproponowało ewakuację 500.000 Żydów z Europy, by osiedlić ich w brytyjskich koloniach, co dyplomaci wynegocjowali z Niemcami.

8. CZY PRAWDĄ JEST TO, że ta oferta została odrzucona przez syjonistów z uwagą „tylko do Palestyny”.

9. CZY PRAWDĄ JEST TO, że brytyjski rząd przyznał wizy dla 300 rabinów i ich rodzin umożliwiające im wyjazd do Mauritius przez Turcję. Przywódcy Żydowskiej Agencji nakazali sabotaż tego planu, dodając uwagę, że plan był nielojalny wobec Palestyny, a 300 rabinów razem z rodzinami powinno być zagazowanych.

10. CZY PRAWDĄ JEST TO, że w trakcie wspomnianych wyżej negocjacji, Chaim Weizman, pierwszy „żydowski mąż stanu” oświadczył: „najbardziej wartościowa część narodu żydowskiego już jest w Palestynie, a Żydzi mieszkający poza jej granicami nie są tak ważni”. Kohorta Weizmana – Greenbauma, nawet wzmocniła to oświadczenie mówiąc: „jedna krowa w Palestynie jest warta więcej niż wszyscy Żydzi w Europie”.

Są jeszcze dalsze podobne pytania do tych ateistycznych degeneratów znanych jako „żydowscy mężowie stanu”, ale niech odpowiedzą na tych dziesięć pierwszych.

Ci syjonistyczni „mężowie stanu” z wielką zdolnością przewidywania, chcieli użyć wszelkich sposobów by skończyć 2,000 lat boskiego nakazu, by Żydzi żyli w niewoli i politycznej ustępliwości. Poprzez ich agresywną politykę rozpalili ogień antysemityzmu w Europie, i udało im się zafałszować więzy nienawiści do Żydów między nazistowskimi Niemcami i ich sąsiadami.

To są „mężowie stanu”, którzy zorganizowali nieodpowiedzialny bojkot Niemiec w 1933, który tak zaszkodził Niemcom jak atak muchy na słonia – ale za to przyniósł nieszczęście europejskim Żydom. Kiedy Ameryka i Anglia żyły w pokoju z wściekłym psem Hitlerem, syjonistyczni „mężowie stanu” zaniedbali jedyną wiarygodną metodę odpowiedzialności politycznej; i poprzez bojkot doprowadzili przywódcę Niemiec do wściekłości. I wtedy, po najsmutniejszym okresie w dziejach Żydów, ci syjonistyczni „mężowie stanu” zdołali omamić biednych uchodźców, by żyli w głodzie i demoralizacji, oraz by odmawiali wyjazdu do wszystkich innych miejsc z wyjątkiem Palestyny, z jedynego powodu – by budować ich państwo.

Żydowscy „mężowie stanu” podżegali i nadal podżegają rozgoryczoną młodzież żydowską do niepotrzebnych wojen przeciwko światowym potęgom jak Anglia, oraz przeciwko setkom milionów Arabów.

I CI SAMI SYJONISTYCZNI „MĘŻOWIE STANU” BEZTROSKO PCHAJĄ ŚWIAT DO NOWEJ WOJNY ŚWIATOWEJ – OBRACAJĄCEJ SIĘ CAŁKOWICIE WOKÓŁ ZIEMI ŚWIĘTEJ.

Syjonistycznych przywódców nie obchodzi to, co może spotkać żydowskich mieszkańców Palestyny, Półwyspu Arabskiego, Europy czy USA. Wzmagający się antysemityzm w zachodnim świecie jest produktem ich „umiejętności kierowania państwem”.

Pod pozorem „miłości do Izraela”, syjonistyczni „mężowie stanu” zbałamucili wielu Żydów, by dewocję do Tory zastąpili dewocją do nikczemnika, który stworzył syjonizm. Warto tu powiedzieć, że rozwiązanie problemu żydowskiego Herzl widział w konwersji. Kiedy dowiedział się, że ta nie jest akceptowana przez Żydów, wykombinował syjonizm jako zadowalającą alternatywę!

Spojrzenie na historię pokazuje, że ten sam typ „mężów stanu” sprzeciwił się wezwaniu proroka Jeremiasza, ugięcia się przed sługusami Nabuchodonozora podczas niszczenia pierwszej świątyni. Pięćset lat później, rabin Yochonon Ben Zakai zaapelował do ludzi by poddali się Tytusowi Rzymianinowi żeby uniknąć rozlewu krwi. „Mąż stanu” odrzucił ten apel, i Rzymianie zniszczyli drugą świątynię. – A teraz, w ostatnich 50 latach, syjonistyczni „mężowie stanu” odrzucają przywództwo naszych mędrców, i dalej podżegają do antysemityzmu. Kiedy przestaną to robić?? Czy cierpieć musi także każdy Żyd w Ameryce? – Nawet nazistowskie potwory mieli więcej rozsądku, i poddali się zanim zniszczono całe Niemcy.

Syjonistyczni „mężowie stanu” kpią ze świętej przysięgi, jaką Stwórca dał Żydom w diasporze. Nasza Tora, Tractate Ksubos, folio 111, mówi, że Stwórca, niech będzie uwielbiony, zmusił Żydów do złożenia przysięgi, że nie zajmą siłą Ziemi Świętej, i nie będą buntować się przeciwko narodom. I Stwórca ostrzegł, że jeśli Jego przysięga zostanie zbezczeszczona, żydowskie ciało stanie się „własnością otwartą”, jak leśnych zwierząt!!

Takie są słowa naszej Tory, i zacytował je Maimonides w „Igeres Teimon”, „Be’er HaGola”, „Ahavas Yehonosson”, i Chasam Sofer w „Toras Moshe”.

POWSZECHNIE WIADOMO, ŻE WSZYSCY MĘDRCY I ŚWIĘCI W EUROPIE W CZASACH DOJŚCIA DO WŁADZY HITLERA ZADEKLAROWALI, ŻE BYŁ ON WYSŁANNIKIEM BOSKIEGO GNIEWU, PRZYSŁANEGO W CELU OCZYSZCZENIA ŻYDÓW Z UWAGI NA UPORCZYWĄ APOSTAZJĘ SYJONIZMU PRZECIWKO WIERZE W EWENTUALNE MESJAŃSKIE ODKUPIENIE.

Yidden – miłosierni synowie miłosiernych ojców – jak długo jeszcze ma przelewać się święta żydowska krew?

Jedynym rozwiązaniem jest:

Naród żydowski musi stanowczo odrzucić „żydowskie państwo”.

Naród żydowski powinien zaakceptować amerykański kompromis.

Musimy pozbawić ateistyczno-syjonistycznych „mężów stanu” roli żydowskich przywódców, i wrócić do wiernego przywództwa naszych mędrców.

Błagamy narody o otworzenie wszystkich drzwi na emigrację – nie tylko drzwi Palestyny.

Pokojowe, niesyjonistyczne osobistości religijne w Palestynie, (zwłaszcza spośród ludności tubylczej), i ich odpowiedniki w diasporze, powinny uczestniczyć w odpowiedzialnych, twarzą w w twarz negocjacjach w imieniu żydowskiego narodu, z Brytyjczykami i Arabami, w celu polubownego rozwiązania sprawy palestyńskiej.

Każdy Żyd ma obowiązek modlenia się do najświętszego Stwórcy, bo w Nim leży cała nasza siła. Pamiętajmy by nasze modlitw były szczere. Nie wolno błagać Stwórcy o zapewnienie uczty w Jom Kipur, i nie wolno dokonywać obrzędowej ablucji mając w dłoni zdechłą pluskwę. I tak samo powinniśmy unikać nieuzasadnionego stanowiska rabusia, który modli się o bożą pomoc w wykonaniu swojego przestępstwa. Powinniśmy się modlić by syjonizm i jego owoce zniknęły z powierzchni ziemi, i żebyśmy zostali zbawieni przez Mesjasza.

Więźnia zwalnia się tylko po odbyciu przez niego kary, albo jeśli za dobre zachowanie prezydent go ułaskawi. Jeśli próbuje uciekać i zostaje schwytany, wyrok zostaje przedłużony, oprócz bicia jakie otrzyma po złapaniu.

Wierni Żydzi – przez ponad 3.500 lat, we wszystkich częściach świata, dzięki wszystkim próbom, nasi dziadkowie i babki maszerowali przez morza krwi i łez, żeby niezachwianie zachować wiarę Tory. Jeśli mamy współczucie wobec siebie, wobec naszych kobiet i

naszych dzieci, i żydowskiego narodu, to zachowamy dzisiaj nasze złote dziedzictwo. Za nasze grzechy zostaliśmy skazani przez Króla Królów. Niech zawsze będzie On wielbiony, który zadeklarował, że z pokorną wdzięcznością przyjmiemy nasze wypędzenie, aż kiedy nadejdzie czas, albo kiedy zasłużymy na Jego uniewinnienie nas poprzez pokutę. Jeśli będziemy chcieli zakończyć wypędzenie siłą, B-g nas dopadnie, jak ostrzegali nasi mędrcy, i nasza kara stanie się dłuższa i trudniejsza.

Wiele razy w przeszłości części naszego narodu były oszukiwane przez fałszywych mesjaszy – ale żaden z fałszywych mesjaszy nie był tak błędny i zwodniczy jak kłamstwo syjonizmu.

Mając nasze doświadczenie historyczne za przewodnika, żadna zemsta nie była, ani nie będzie większa, niż zemsta za uwiarygodnienie syjonizmu. Jeśli chcemy złagodzić naszą karę wypędzenia, musimy zasłużyć na to poprzez pokutę i poprzez całkowite fizyczne i duchowe przestrzeganie szabatu.

Niech będzie wyraźnie zrozumiane to, że nigdy w żydowskich dziejach (nawet w czasach Jeroboama czy Achava) nie rządzili narodem żydowskim tacy wrodzy ateiści jak obecnie.

Jak możemy błagać Wszechmogącego o litość, skoro tolerujemy tych podłych, „nikczemnych” liderów jako rzeczników! Umiłowani bracia – oczyśćmy nasze szeregi i oczyśćmy siebie, błagajmy Wszechmogącego poprzez modlitwę, pokutę i spełnianie mitzvos, bo tylko On nas zbawi, natychmiast.

Tłum Ola Gordon

Źródło: http://www.nkusa.org/Historical_Documents/tenquestions.cfm

P.S. Fragment Sefer Min Hametzar rabina Michaeal Dov Weissmandela ZT”L

Poniżej fragment z Sefer Min Hametzar (s. 92) rabina Michaela Ber Weismandela OB”M. Jest to dosłowny przekład listu jaki Żydowski Komitet Ratunkowy w Czechosłowacji otrzymał od funkcjonariuszy syjonistycznej Agencji „Żydowskiej” w Szwajcarii. Była to odpowiedź na wołanie o pomoc Żydowskiego Komitetu Ratunkowego, z załączonym dowodem dotyczącym losu milionów Żydów w okupowanej przez nazistów Europie.

„Piszemy by przypomnieć wam o jednym czynniku, którego nigdy nie wolno wam stracić z oczu: że w końcu alianci wygrają. Po tym zwycięstwie zostaną zmienione granice państw, na takie jakie były po I wojnie światowej. Wtedy droga będzie wyraźna dla naszych celów. Obecnie, kiedy wojna dobiega końca, musimy zrobić wszystko co możliwe by Eretz Yisroel zmienić w Medinat Yisrael, i już podjęto wiele kroków w tej kwestii. Dlatego musimy być głusi na prośby wychodzące z Europy wschodniej. Zapamiętajmy to: wszyscy alianci doznali licznych strat, i jeśli nie zaproponujemy również wiele ludzkich ofiar, to jak będziemy mogli zyskać prawo do siedzenia przy stole konferencyjnym, kiedy będą rysowane granice terytorialne? Dlatego ryzykowne i bezczelne jest byśmy negocjowali w kategoriach pieniędzy lub dostaw w zamian za żydowskie życie. Jak śmielibyśmy prosić potęgi sojusznicze o wymianę pieniędzy za życie, kiedy codziennie ponoszą ciężkie straty? A zatem, jeśli chodzi o masy:

RAK B’DAM TIHJE LAKU HAAREZ, (Eretz Yisroel będzie nasz jedynie jeśli zapłacimy krwią), a jeśli chodzi o nasz najbliższy krąg, ATEM TAJLU. Posłaniec niosący ten list przekaże wam fundusze na ten cel”.

Kiedy już przyzwyczaiłem się do tego dziwnego pisania, zatrząsłem się kiedy zrozumiałem znaczenie RAK B’DAM TIHJE LANU HAAREZ. Ale upłynęło wiele tygodni, i nadal konfudowało mnie znaczenie ATEM TAJLU. Aż pewnego dnia to mnie uderzyło. ATEM TAJIU oznaczało „wy uciekajcie”, bo słowo „tiyul” (piesza wyprawa) oni użyli jako eufemistyczny kod dla „ucieczki”. Oni chcieli powiedzieć – wy, 15 czy 20 „członków partii”, uciekajcie z Czechosłowacji i ratujcie swoje tyłki. Ceną Eretz Yisroel jest krew mężczyzn i kobiet, wiekowych starców i niemowląt w ramionach [matek?] – ale nie WASZA krew! Nie zepsujmy tego planu dając potęgom osi pieniądze by ratować żydowskie życie. Ale dla was, towarzysze, załączam opłatę za przejazd samochodem byście uciekli. Co za koszmar! Syjonistyczny agent „dyplomata” przyjeżdża do Czechosłowacji i mówi – teraz jest bardzo istotny czas. Ale względnie mówiąc, on nie jest w ogóle istotny dla złapanych w pułapkę Żydów. Bo jest sytuacja wyjątkowa o dużo większych wymiarach, a mianowicie BINYAN HA-ARETZ (cena za Modinat Yisrael). Przelewajcie swoją krew z radością, bo wasza krew jest tania. A za waszą krew ziemia (Izraela) będzie nasza!

http://www.nkusa.org/Historical_Documents/RakBedam.cfm


Read the full article – wolna-polska.pl

Świat

Auschwitz świętym miejscem żydowskiej pamięci. Tam nie ma miejsca dla Kościoła Katolickiego.

a-41-1200x630

Strona główna &gt Świat &gt Auschwitz świętym miejscem żydowskiej pamięci. Tam nie ma miejsca dla Kościoła Katolickiego. Auschwitz świętym miejscem żydowskiej pamięci. Tam nie ma miejsca dla Kościoła Katolickiego. a303 Świat 3

Idea żydowskiej supremacji rozciąga się też na prymat żydowskiego cierpienia.

Poniżej najlepszy przykład Żydów usiłujących zmonopolizować zadane przez nazistów cierpienia. Protesty Avi Weissa o kościele w Auschwitz ostentacyjnie ignorują 2.77 mln polskich chrześcijan [2.77 million Polish Christians*] którzy zginęli z rąk nazistów. Ignorują również tysiące zabitych polskich księży [Polish priests who were killed*], wielu z nich w Auschwitz.

Dlatego nie ma co się spierać, że za nazistów polscy chrześcijanie również cierpieli [Polish Christians also suffered*]. Ale Avi Weiss jest nieugięty: „Nie możemy pozwolić by dowody innych okrucieństw holokaustu przejęły inne grupy dla innych celów” – mówi.

Inaczej mówiąc, on z Auschwitz chce zrobić świątynię wyłącznie dla Żydów. To tak jakby miliony polskich cywilów zabitych przez nazistów były nieważne. Co się liczy, przynajmniej dla Weissa, to żydowskie cierpienie.

Na swój sposób jego idee o supremacji żydowskiego cierpienia są tak wypaczone jak nazistowskie teorie o wyższości rasowej, i równie niebezpieczne. Syjonistyczni eks-tremiści nienawidzą kiedy nazywa się ich syjo-nazistami, ale jest mała różnica między obu i argumenty Weissa, niezależnie od tego jak są zwodnicze, zapewniają podatny grunt dla ekstremizmu. Red.

Tłumaczenie Ola Gordon

Źródło: http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=137275

Auschwitz to święte miejsce żydowskiej pamięci. Tam nie ma miejsca dla Kościoła Katolickiego.

Wjazd do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, Polska, w lutym/marcu 1945.

(AP Photo/Stanislaw Mucha)

Ten tydzień markuje 70 rocznicę wyzwolenia (1945) Auschwitz, niesławnego obozu śmierci w Polsce, w którym w czasie holokaustu zamordowano 1.1 mln Żydów. Z każdym mijającym rokiem zostaje coraz mniej ocalonych [fewer survivors remain]. W niedalekiej przyszłości, kiedy nie będzie żadnych żywych świadków opowiadających ich stronę historii, by powiedzieć: Tak, to się wydarzyło, i w taki sposób. Nie możemy pozwolić by dowody innych okrucieństw holokaustu przejęły inne grupy dla innych celów.

To dlatego Żydzi na całym świecie byli oburzeni, kiedy w 1984 siostry Karmelitanki przejęły budynek w Auschwitz, który wcześniej był magazynem gazu Cyklon B wykorzystywanego przez nazistów do mordowania Żydów. Przy pełnym poparciu polskiego kard. Franciszka Macharskiego, władze lokalne przyznały siostrom 99-letnią dzierżawę by przerobić budynek na klasztor, gdzie siostry chciały modlić się za dusze pomordowanych. To w tym czasie wydarzył się inny afront, tym razem w Birkenau – nazywanym również Auschwitz II – lokalna wspólnota katolicka ustanowiła działający kościół we wcześniejszej siedzibie komendanta nazistów.

Jako rabin, mam głęboki szacunek dla wszystkich miejsc kultu. Również czuję, że chrześcijańskie domy kultu nie zależą tam gdzie w rzeczywistości jest największy żydowski cmentarz na świecie. I dlatego w lipcu 1989 dołączyłem do grupy 7 działaczy protestujących przeciwko klasztorowi Karmelitanek. Przeszliśmy przez płot otaczający klasztor i zgromadziliśmy się pokojowo. Polscy pracownicy w klasztorze wylali na nas wiadro wody z moczem, kiedy zakon-nice patrzyły z okien. W 1993 sam papież Jan Paweł II nakazał siostrom opuścić i klasztor zamknięto [ordered the nuns to leave].* [poniżej]

Mimo że zamknięcie było zwycięstwem, pozostaje większy afront, kościół parafialny w Brzezince. Były ksiądz James Carroll elokwentnie opisuje tę obelgę w książce Miecz Konstanty-na: Kościół i Żydzi [Constantine’s Sword: The Church and the Jews], pisząc: „Kiedy cierpienie postrzega się jako służące powszechnemu planowi zbawienia, jego szczególny charakter jako tragiczny i zły zawsze się pomniejsza”.

„Usunięcie żydowskości z miejsca gdzie usuwano Żydów” – kontynuuje Carroll – „czyni zło większym”.

I dlatego w 1995, w 50 rocznicę wyzwolenia Auschwitz, znowu dołączyłem do działaczy, tym razem siedzieliśmy przed kościołem w Birkenau. Po impasie z oficjelami kościoła trwającym cały dzień, aresztowano nas i zabrano na posterunek policji, gdzie wezwany tam lekarz po-prosił nas o rozebranie się. Osłupiały wypaliłem: „Chcesz powiedzieć, że nie rozebrałeś wy-starczającej liczby Żydów w tym miejscu?” Trzymano nas przez kilka godzin, potem zwolniono. Nasz protest i areszt nie wywołał koncesji ze strony kościoła czy katolickiej hierarchii.

W Auschwitz nie ma miejsca dla Kościoła

Autor, po prawej, uczestniczy w akcji w kościele w 1995.

(© 1995 Robert Kalfus)

Kościół pozostaje, i jego istnienie w tym najświętszym żydowskim miejscu jest niestosowne, zwodnicze i pogwałceniem pamięci Szoa. Za setki lat ludzie będą szukać w obozie dowodów na to co się wydarzyło. Jeśli budynek kościoła zostanie, jego duży krzyż będzie rzucał cień na Auschwitz II, to miejsce będzie sugerować niedoinformowanym, że holokaust nie był ani próbą chrześcijańskiego ludobójstwa, ani że kościół wtedy bronił Żydów – kiedy naprawdę kościół odwrócił się [turned its back]* tyłem na próbę unicestwienia wielką skalę narodu żydowskiego. Jeśli my jako ludzkość mamy uczyć się z naszych historii, dążyć do lepszej przyszłości, to musimy wiedzieć co stało się w przeszłości. W przeciwnym wypadku utrwala-my prawdopodobieństwo, że okrucieństwa powtórzą się w przyszłości, i że rozpanoszą się niewyobrażalne cierpienia.

To ludzie o moralnym sumieniu powinni podnieść głos w imię pamięci o holokauście i zadeklarować głośno i wyraźnie: dla kościoła nie ma miejsca w Auschwitz II. Jest to także w mocy papieża Franciszka, który wykazał się być wielkim przyjacielem społeczności żydowskiej, by nakazał zgromadzeniu opuścić to miejsce. Budynek powinien stać się muzeum, specyficzne Birkenau, pokazującym jak naziści dokonywali tam swoich okrucieństw. Duże krzyże z przodu i na górze budynku powinny zostać usunięte. Pamięć o zamordowanych tam Żydach – zamordowanych bo byli Żydami – muszą być uznawane z dokładnością historyczną.

*Pod artykułem

https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/01/28/auschwitz-is-a-sacred-place-of-jewish-memory-its-no-place-for-a-catholic-church/

Tłum. Ola Gordon

Udostępnij!


Read the full article – wolna-polska.pl

Technologie

USA: Rozbita międzynarodowa grupa handlująca skradzionymi danymi w internecie

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych poinformował o rozbiciu międzynarodowej grupy, która zajmowała się handlem skradzionymi danymi osobowymi internautów z całego świata. Zatrzymano 36 osób. Złodzieje są oskarżeni o spowodowanie strat szacowanych na ponad 530 milionów dolarów.

Rozbita sieć cyberprzestępców działała od 2010 roku. Została stworzona przez 34-letniego Ukraińca Swiatosława Bondarenkę. Internetowi złodzieje działali pod hasłem „Oszustwo jest naszą wiarą”. Współpracowali z hakerami z całego świata, budując dla nich platformę, dzięki której można było kupować i sprzedawać dane kradzione w internecie – między innymi odpowiedniki numerów PESEL, daty urodzenia i hasła do kont. Osoby, które kupowały dane, wykorzystywały je później do kolejnych kradzieży – na przykład do oszustw dotyczących kont bankowych.
Grupa stworzyła też specjalne konto, dzięki któremu można było prać pieniądze pochodzące z internetowych przestępstw, inwestując je w cyberwaluty, między innymi w Bitcoin. „Dziś zrobiliśmy duży krok w walce z międzynarodową cyberprzestępczością” – powiedział David Rybicki, zastępca prokuratora generalnego USA, informując o rozbiciu grupy.
To jedna z największych takich operacji w historii. Współpracowały przy niej służby z całego świata. Hakerzy zostali aresztowani w Stanach Zjednoczonych, Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Kosowie i Serbii.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych informuje, że śledztwo w sprawie handlu skradzionymi danymi trwa, a część cyberprzestępców nadal pozostaje na wolności.

IAR/Piotr Orłowski/Chicago/mcm/dw

Artykuł USA: Rozbita międzynarodowa grupa handlująca skradzionymi danymi w internecie pochodzi z serwisu wiadomosci.com.


Read the full article – wiadomosci.com

Zdrowie

Uwaga śledź ! Bądźcie czujni !

a00

Strona główna &gt Zdrowie &gt Uwaga śledź ! Bądźcie czujni ! Uwaga śledź ! Bądźcie czujni ! Jan Zdrowie 1

Pamiętajcie, że tam gdzie są pasożyty to są także i ich jaja w mięsie ryby a to już jest dużo bardziej niebezpieczne! Aniseocydoza! Larwy aniseocydozy nie giną podczas wędzenia. Najbardziej rozpowszechnioną robaczycą (helmintozą) rybią atakującą człowieka jest aniseocydoza. Choroba ta jest spowodowana pasożytowaniem larw aniseocydozy w jelicie.

Zakażenie następuje podczas jedzenia lekko solonych przysmaków, w szczególności śledzi. Pierwszymi niepokojącymi symptomami zakażenia jest nagły ból brzucha, zaburzenia wydalania stolca, nudności i wymioty. Często choroba przypomina ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z którego powodu chory ląduje na stole operacyjnym.

Dosłownie wgryzając się swoimi siekaczami w ścianki jelita sprawca wywołuje krwawienie jelita. Larwy mają długość od 9 mm do 28 mm. Zawsze są skrecone w spiralę i zwykle są bezbarwne. Larwy aniseocydozy są bardzo odporne na oddziaływanie różnych czynników i mogą długo żyć w mięsie martwej ryby.

Są one także odporne na niską temperaturę. Zamrożenie ryby do temperatury -4 stopni Celsjusza przez długi czas nie powoduje zniszczenia larw. W warunkach lekkiego zasolenia i zamrożenia do temperatury -30 stopni Celsjusza larwy utrzymują się przy życiu przez okres aż do 1 miesiąca.

UWAGA! Zaleca się włączenie automatycznego translatora w celu przetłumaczenia treści video.

Za: http://3rm.info/main/70336-budte-bditelny-ostorozhno-seledka-video.html

Data publikacji: 7.02.2018

Nadesłał Borys

depopulacja świata przy pomocy toksycznej żywnościNWO żydowska Synagoga Szatanatechnologia produkcji choróbtoksyczna żywność
Read the full article – wolna-polska.pl

Świat

Libia: 43 tysiące wracających do domu ludzi Tawurgha brutalnie zatrzymanych przez wspieranych przez USA terrorystów

a-37

Strona główna &gt Świat &gt Libia: 43 tysiące wracających do domu ludzi Tawurgha brutalnie zatrzymanych przez wspieranych przez USA terrorystów Libia: 43 tysiące wracających do domu ludzi Tawurgha brutalnie zatrzymanych przez wspieranych przez USA terrorystów a303 Świat 0

Palący kryzys humanitarny w Libii wymaga natychmiastowej reakcji.

© JoanneM — Wspierane przez USA gangi terrorystyczne w Libii zastraszają członków ludu Tawurgha

Libijska grupa etniczna Tawurgha [inne, często używane nazwy: Tawarga, Tawerga], plemię oczerniane, maltretowane, więzione, mordowane, torturowane, pozbawione domów i ziemi, jest ponownie atakowane bez żadnej uzasadnionej przyczyny.

© JoanneM – Młody Tawurgha, zabity torturami w więzieniu w Misracie przez wspieranych przez USA terrorystów.

Proszę zrozumieć, libijskie plemię Tawurgha to czarne plemię, prawowite plemię libijskie, z pełnoprawnymi paszportami. Był to najbardziej produktywny lud rolniczy w Libii, mieli mleczarnie, gospodarstwa i zwierzęta hodowlane. Nie stanowili żadnego zagrożenia dla nikogo w Libii i cieszyli się szacunkiem jako silni i uczciwi członkowie libijskiego społeczeństwa. Ich ojczyzna [miasto Tawurgha] leży na wschód od Misraty, po drodze do Syrty.

Lokalizacja miasta Tawurgha w Libii

Kiedy w 2011 roku Obama i Clinton rozpoczęli lewą rewolucję, ci z Tawurghów, którzy służyli w libijskim wojsku, walczyli z nielegalną inwazją najemników i radykałów. Wielu z nich zginęło, a każdy złapany czarny został zabity, spalony albo poćwiartowany. Wiele ich kobiet zgwałcono i zamordowano, zabito wiele dzieci.

Radykalni najemnicy, którzy zostali przywiezieni do Libii (sfinansowani i uzbrojeni) przez Clinton i Obamę, otwarcie stwierdzili, że zamierzają dokonać czystki etnicznej i oczyścić Libię ze wszystkich czarnoskórych. O tych wypowiedziach pisano artykuły w mainstreamowych mediach. To dlatego machina dezinformacyjna, zasilana kłamstwami CIA, twierdziła, że Kaddafi zatrudnił masę afrykańskich najemników. Nic dalszego od prawdy. 250 tys. radykalnych, psychopatycznych terrorystów, którzy zostali sprowadzeni do Libii (przez Clinton i Obamę) to jedyni, którzy popełnili haniebne zbrodnie przeciwko ludzkości.

© JoanneM – Rodziny Tawurghów, zmuszone przez terrorystów wspieranych przez USA do czekania na libijskiej pustyni

Armia libijska próbowała uchronić Libijczyków przed tym barbarzyństwem. Wiem, że to prawda, ponieważ tam byłam, byłam świadkiem zbrodni i osobiście rozmawiałam z rodzinami ludzi, którzy zostali zabici albo byli torturowani i gwałceni. Mam zdjęcia i nagrania wideo zaświadczające prowadzenie czystki etnicznej na plemieniu Tawurgha. Poniżej zamieszczam kilka zdjęć. Po 2011 roku w Libii było 128 masowych grobów, wiele z nich wypełnionych czarnymi ciałami.

© JoanneM – Masowy grób członków plemienia Tawurgha

To, co stało się z czarnymi Libijczykami w 2011 roku, to historia, którą należy opowiedzieć i ludzie muszą postać i przeciwstawić się tej straszliwej zbrodni rasistowskiej, do jakiej dochodzi obecnie w Libii.

Od 2011 roku plemię Tawurgha jest bezdomne, mieszka w prowizorycznych kontenerach towarowych. Ziemię zabrały im zbrodnicze milicje Mitrata – główna grupa terrorystów, wspierana przez Hillary Clinton i jej Departament Stanu USA. Pieniądze, broń i najemnicy ze źródeł rządowych USA płyną do Misraty od 2011 roku, zasilając tych przestępców. Jednym z filarów polityki zagranicznej USA jest utrzymanie sytuacji, w której Libia jest zdestabilizowana i okupowana, tak żeby ludność Libii i jej zasoby naturalne mogły być kontrolowane przez Zachód.

Misrata nie ma żadnego prawa do ziemi Tawurgha, ukradli ją, posługując się siłą i strachem. Kiedy w 2011 roku ich zbrodnie wyszły na jaw, USA milicje Misraty, przy poparciu USA, próbowały sprzedać wielkie kłamstwo. Próbowali powiedzieć, że plemię Tawurgha gwałciło ich kobiety i zabijało mężczyzn, więc mieli prawo do zabijania i gwałcenia oraz kradzieży wszystkiego, co było własnością ludu Tawurgha. Tylko że właśnie to zrobiły milicje terrorystyczne z Misraty plemieniu Tawurgha. Kierowani przez głębokie państwo przestępcze CIA, poszli za jego przykładem, oskarżając swoje ofiary o popełnione przez siebie przestępstwa. Nikt w Libii temu nie wierzył, wszyscy wiedzieli, że to kłamstwo, ale to kłamstwo zostało powtórzone na forum ONZ i było powtarzane przez amerykańskie tuby medialne, dla których jest ważne, by terroryści w Misracie kontynuowali swoją działalność przestępczą.

© JoanneM — Dzieci Tawurgha w obozie ONZ dla uchodźców przed zawarciem (obecnie złamanego) porozumienia, które umożliwiało im powrót do domu.

Po 7 latach bezdomności plemię Tawurgha negocjowało ze wszystkimi plemionami Libii, a nawet z marionetkowym rządem ONZ w Trypolisie, żeby umożliwić mu powrót do swoich prawowitych domów w Libii. Negocjacje zakończyły się sukcesem i nawet kryminalna rada wojskowa Misraty zgodziła się, że należy im zezwolić na powrót. Misrata chciała jednak, żeby plemię Tawurgha (które jest bezdomne i nie ma nic) zapłaciło im 3 miliardy dolarów za możliwość powrotu do domu. Przestępcy z Misrata domagali się również, żeby ONZ zapłaciło im za umożliwienie Tawurghom powrotu do ich własnych domów. Żądanie nie przyniosło skutku, ponieważ plemię Tawurgha nie miało pieniędzy, a ONZ nie zgodziło się [za nie zapłacić].

Nawiasem mówiąc: Milicje Misraty oświadczyły, że powodem żądania zapłaty były wszystkie zbrodnie, popełnione przeciwko nim przez plemię Tawurgha – znów przestępcy oskarżają swoje ofiary o to, co sami zrobili. Zgoda na powrót Tawurgha do domu została jedna podtrzymana, a czas powrotu ustalono na 1 lutego 2018 roku.

Na mocy umowy z całą Libią, dziś rano zaczęło wracać do domu około 43 tys. ludzi Tawurgha. Kiedy dotarli za Misratę, milicje Misraty i jakieś szemrane mniejsze bojówki zablokowały im drogę do domu i odmówiły przepuszczenia ich dalej. Dokładnie takie bezprawne, przestępcze czyny mają miejsce w Libii od czasu bezprawnego zniszczenia tego kraju w 2011 roku przez USA. W tej chwili mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym, ponieważ 43 tysiące ludzi utknęło na drodze i w jej okolicy. Nie ma dla nich żadnego wsparcia, żeby mogli przeczekać przy drodze, nie mają też dokąd wrócić, znaleźli się więc teraz w potrzasku.

© JoanneM – Terrorysta z Misraty grozi Tawurghom

Apelujemy pilnie do wszystkich agencji humanitarnych, aby pomogły tym ludziom. Zwracamy się do krajów, które mają możliwość pomóc tym ludziom, żeby natychmiast podjęły stosowne kroki.

Jest to poważny kryzys, zagrożone jest życie 43 tysięcy osób. Świat nie może stać z boku i pozwolić, aby gang popieranych przez Stany Zjednoczone terrorystów przetrzymywał niezbędne do życia środki (wodę, żywność, schronienie itp.) ponad 43 tysięcy niewinnych ludzi.

Ten najnowszy kryzys humanitarny w Libii jest bezpośrednim skutkiem 11-miesięcznego brutalnego bombardowania Libii i jej mieszkańców przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników w 2011 roku, które zakończyło się publiczną egzekucją Kaddafiego, która sprawiła tej wstrętnej harpii, Hillary Clinton, tak ogromną radość. Są to zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i nie można ich ignorować.

Bezpośrednia relacja z Libii – co się tam wydarzyło i dlaczego w bardzo popularnym naszym wywiadzie z Jamesem i JoAnne Moriarty.

Tłumaczenie i źródło polskie: PRACowniA

Źródło: https://www.sott.net/article/376127-Breaking-43000-Tawergha-People-Returning-Home-Trapped-by-US-Backed-Terrorists-in-Libya

Udostępnij!


Read the full article – wolna-polska.pl

Zdrowie

Szczepienia wywołują epidemie. Prof. Maria Majewska

a-19

Strona główna &gt Zdrowie &gt Szczepienia wywołują epidemie. Prof. Maria Majewska Szczepienia wywołują epidemie. Prof. Maria Majewska a303 Zdrowie 0

Na zdjęciu Amerykanie z Kaliforni protestują przeciwko ustawie o przymusu szczepień, sb277. Admin

Mądra Melania Trump zabroniła , żeby osoby pracujące w Białym Domu szczepiły się na grypę, bo wiadomo, że szczepienia wywołują epidemie i zabijają ludzi, zwłaszcza dzieci. Ale kartele farmaceutyczne I skorumpowane media nadal je agresywnie reklamują. Prezydent Trump też przyznał, że nigdy w życiu nie brał szczepionki na grypę i nigdy na nią nie chorował.

Niedawno opublikowane badanie potwierdza, że osoby szczepione na grypę (aktualnie lub wcześniej) rozsiewają wokół siebie wirusy, zarażając i innych ludzi. Mamy więc dowody, że szczepieni są wielkim zagrożeniem dla siebie i całego społeczeństwa.

https://www.naturalnews.com/2018-01-30-flu-vaccine-bombshell-630-more-aerosolized-flu-virus-particles-emitted-by-people-who-received-flu-shots-flu-vaccines-actually-spread-the-flu.html

http://www.pnas.org/content/early/2018/01/17/1716561115

Prof. Maria Majewska


Read the full article – wolna-polska.pl

Technologie

Ministerstwo Diaspory ujawnia system dla śledzenia antysemityzmu online – Wolna Polska – Wiadomości

shutterstock_243039475-640x400-300x188.jpg


Najbardziej zaawansowany system tego typu na świecie może monitorować wiadomości w mediach społecznościowych odnoszące się do Żydów w czasie rzeczywistym, utrzymuje Ministerstwo

Illustrative: Dark forces on the web via Shutterstock

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu, Ministerstwo Diaspory ogłosiło w czwartek, że pojawiła się nowa technologia wykrywania antysemickich materiałów w internecie.

Oprogramowanie, nazwane Anti-Semitism Cyber ​​Monitoring System, or ACMS, jest najnowocześniejszym na świecie systemem monitorującym antysemityzm w czasie rzeczywistym”, informuje oświadczenie Ministerstwa.

Według danych Ministerstwa, ACMS monitoruje antysemickie posty w mediach społecznościowych i może zbadać, jak szeroko były one rozpowszechniane, przez kogo, i w jakich miastach i krajach produkuje się najbardziej antysemickie treści.

System wykorzystuje definicję antysemitymu Sojuszu Międzynarodowego Dnia pamięci ofiar Holocaustu, podczas skanowania treści, i początkowo będzie monitorować posty w języku arabskim, angielskim, francuskim i niemieckim na Facebooku i Twitter’ze przed ekspansją na inne platformy i języki.

W uzupełnieniu systemu Ministerstwo będzie operować również „war room” dla analizy antysemickich postów dzieląc się treściami z firmami internetowymi, aby mogły być usunięte.

W trakcie miesięcznego próbnego monitorowania pzez ACMS, Ministerstwo ustaliło w sumie 409,000 antysemickie postów pochodzących od 30 000 użytkowników.

Ministerstwo uznało za trzy „najbardziej antysemickie miasta” – Santiago, Chile; „Dniepr”(ukr. Дніпро, Dnipro), Ukraina; i Bukareszt, Rumunia. Miasta w krajach zachodnich uznane za najbardziej antysemickie pod względem postów to:

Paryż i Londyn, według danych Ministerstwa.

Chwaląc system, Minister d/s Diaspory, Naftali Bennett powiedział, że ujawni online antysemitów „żeby wszyscy ich poznali”.

„Nadszedł czas, aby umieścić lustro przed naszymi nienawistnikami i ukazać brzydkie oblicze współczesnego antysemityzmu”, – powiedział w/w. „Od teraz będziemy znać, każdego antysemickiego podżegacza.”.

Bennet powiedział również, że „antysemityzm nie zniknął, ale zmienił swój kształt i przeniósł się z ulicy do internetu”.

„Szczególnie w tygodniu kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień pamięci ofiar Holokaustu, musimy demaskować i rzucić światło na źródła podsycania antysemityzmu”, – powiedział Bennett.

—————-

YouTube:


Israel’s Ministry of Truth Unveils Big Brother System to Attack Antisemitism Online

————————

źródło:

https://www.timesofisrael.com/diaspora-ministry-unveils-system-for-tracking-online-anti-semitism/
autor: By TOI staff
25 January 2018

—————-

Wybór, tłumaczenie i opracowanie: bezmetki

Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych
materiałów:  dozwala się wyłącznie na darmowych
platformach elektronicznych, ze wskazaniem
adresu tekstu źródłowego i nick’a autora tłumaczenia.

ACMSIzraelkontrola internetuMinister d/s DiasporyNaftali Bennett


Source link

Technologie

Ministerstwo Diaspory ujawnia system dla śledzenia antysemityzmu online

ilopi

Strona główna > Bliski Wschód > Ministerstwo Diaspory ujawnia system dla śledzenia antysemityzmu online Ministerstwo Diaspory ujawnia system dla śledzenia antysemityzmu online bezmetki Bliski Wschód, Internet, NWO, Samoobrona w infowar, Stop Syjonizmowi, Syjonizm i jego zagrożenia 23

Najbardziej zaawansowany system tego typu na świecie może monitorować wiadomości w mediach społecznościowych odnoszące się do Żydów w czasie rzeczywistym, utrzymuje Ministerstwo

Illustrative: Dark forces on the web via Shutterstock

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu, Ministerstwo Diaspory ogłosiło w czwartek, że pojawiła się nowa technologia wykrywania antysemickich materiałów w internecie.

Oprogramowanie, nazwane Anti-Semitism Cyber ​​Monitoring System, or ACMS, jest najnowocześniejszym na świecie systemem monitorującym antysemityzm w czasie rzeczywistym”, informuje oświadczenie Ministerstwa.

Według danych Ministerstwa, ACMS monitoruje antysemickie posty w mediach społecznościowych i może zbadać, jak szeroko były one rozpowszechniane, przez kogo, i w jakich miastach i krajach produkuje się najbardziej antysemickie treści.

System wykorzystuje definicję antysemitymu Sojuszu Międzynarodowego Dnia pamięci ofiar Holocaustu, podczas skanowania treści, i początkowo będzie monitorować posty w języku arabskim, angielskim, francuskim i niemieckim na Facebooku i Twitter’ze przed ekspansją na inne platformy i języki.

W uzupełnieniu systemu Ministerstwo będzie operować również „war room” dla analizy antysemickich postów dzieląc się treściami z firmami internetowymi, aby mogły być usunięte.

W trakcie miesięcznego próbnego monitorowania pzez ACMS, Ministerstwo ustaliło w sumie 409,000 antysemickie postów pochodzących od 30 000 użytkowników.

Ministerstwo uznało za trzy „najbardziej antysemickie miasta” – Santiago, Chile; „Dniepr”(ukr. Дніпро, Dnipro), Ukraina; i Bukareszt, Rumunia. Miasta w krajach zachodnich uznane za najbardziej antysemickie pod względem postów to:

Paryż i Londyn, według danych Ministerstwa.

Chwaląc system, Minister d/s Diaspory, Naftali Bennett powiedział, że ujawni online antysemitów „żeby wszyscy ich poznali”.

„Nadszedł czas, aby umieścić lustro przed naszymi nienawistnikami i ukazać brzydkie oblicze współczesnego antysemityzmu”, – powiedział w/w. „Od teraz będziemy znać, każdego antysemickiego podżegacza.”.

Bennet powiedział również, że „antysemityzm nie zniknął, ale zmienił swój kształt i przeniósł się z ulicy do internetu”.

„Szczególnie w tygodniu kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień pamięci ofiar Holokaustu, musimy demaskować i rzucić światło na źródła podsycania antysemityzmu”, – powiedział Bennett.

—————-

YouTube:


Israel’s Ministry of Truth Unveils Big Brother System to Attack Antisemitism Online

————————

źródło:

https://www.timesofisrael.com/diaspora-ministry-unveils-system-for-tracking-online-anti-semitism/
autor: By TOI staff
25 January 2018

—————-

Wybór, tłumaczenie i opracowanie: bezmetki

Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych
materiałów: dozwala się wyłącznie na darmowych
platformach elektronicznych, ze wskazaniem
adresu tekstu źródłowego i nick’a autora tłumaczenia.

bezmetki ACMSIzraelkontrola internetuMinister d/s DiasporyNaftali Bennett
Read the full article – wolna-polska.pl

Zdrowie

Zabójcze frytki McD zawierają składniki stosowane w uszczelnianiu akwariów i biodieselu

Strona główna &gt Zdrowie &gt Zabójcze frytki McD zawierają składniki stosowane w uszczelnianiu akwariów i biodieselu Zabójcze frytki McD zawierają składniki stosowane w uszczelnianiu akwariów i biodieselu a303 Zdrowie 0

Czy wiesz co jest we frytkach McDonalda? Grant Imahara z Myth Busters postanowił się dowiedzieć. Imahara udał się prosto do fabryki McDonalda gdzie dowiedział się, że naprawdę zawierają ziemniaki. Ale pozostałe składniki są dość niepokojące. Na liście 19 składników są: dimetylopolisiloksan, forma silikonu, tert-butylohydrochinon (TBHQ), substancja chemiczna na bazie benzyny, i uwodorniony olej sojowy, który jest produkowaną formą tłuszczów trans.

Dimetylopolisiloksan

Według “Food Babe” Vanni Hari, dimetylpolisiloksan jest środkiem chemicznym używanym do uszczelniania akwariów, usuwania pleśni i w odżywkach do włosów. W niektórych przypadkach zawiera nawet formaldehyd, bardzo toksyczny środek chemiczny wiązany z uszkodzeniem mózgu, rakiem, alergiami i zaburzeniami autoimmunologicznymi.Należy zauważyć, że te frytki w amerykańskim wydaniu są gorsze od tych sprzedawanych w Europie. Hari pisze, że w porównaniu z amerykańskimi frytki w Anglii produkowane są z kilku podstawowych składników: ziemniaki, olej roślinny, cukier i sól. […]

Tert-butylohydrochinon

Producenci tego składnika twierdzą, że jest to rodzaj fenolu „stosowanego do stabilizacji żywności, tłuszczów i olejów roślinnych przed degradacją utleniającą”, przedłużając przez to okres przechowywania. Produkt ten występuje we wszystkim od perfum do biodiesela. […]

Uwodorniony olej sojowy

Nazywa się go „cichym zabójcą”.

Jak TBHQ, wykorzystuje się go do też w przemyśle do przedłużania okresu przydatności do spożycia. Ale jak czytamy w raporcie badaczy z Harvard School of Public Health i Brigham and Women’s Hospital in Boston, co najmniej 100.000 zgonów rocznie z powodu serca można by zapobiec w Ameryce. „gdyby ludzie zastępowali tłuszcze trans zdrowszymi, nie uwodornionymi olejami wielonienasyconymi lub jednonienasyconymi”.

Tłum. Ola Gordon

Źródło: http://tradcatknight.blogspot.com/2018/01/im-not-lovin-it-mcdonalds-french-fries.html#more

McDonald’s french fries found to contain ingredients used in tank sealants, biodiesel

frytki
Read the full article – wolna-polska.pl