imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Apel chorwackich biskupów w kwestii szczepień

cathedral-505468_960_720.jpg


Mimo nasilającego się na świecie trendu do wprowadzania segregacji sanitarnej obywateli, są jeszcze kraje, gdzie takie działania nie są podejmowane. Jednym z takich państw jest. Chorwacja, gdzie biskupi wystosowali właśnie stanowczy apel do władz o niewdrażanie tego rodzaju rozwiązań. Wystąpili oni z tym apelem w trosce o poszanowanie człowieka i jego godności.

Chorwaccy biskupi wykazali się odważną i cenną inicjatywą mającą na celu ochronę narodu Chorwackiego przed skutkami polityki segregacyjnej, jaką widzimy w kolejnych krajach. Zdecydowanie kładą nacisk na dobrowolność oraz podkreślają, że Narób trzeba jednoczyć i scalać, a nie pogłębiać w nim podziały.

Różne kraje, różne podejścia

Sytuacja w Europie pokazuje, że poszczególne kraje zdecydowanie się różnią między sobą w kwestii polityki covidowej i wprowadzania podziału na szczepionych i nieszczepionych. W chwili obecnej staje się już jasne, że preparaty zwane szczepionkami nie działają tak skutecznie, jak przekonywano ludzi zaledwie kilka miesięcy temu. Dziś pomimo wyszczepienia znacznego odsetka populacji sytuacja w krajach o najwyższym jego współczynniku jest dużo gorsza niż tam, gdzie jest niższy stopień iniekcji w skali całego społeczeństwa. Widzimy, że w kolejnych państwach gdzie szczepieniu na covid poddano większość mieszkańców drastycznie wzrastają ilości zakażeń oraz hospitalizacji.

W tej chwili na europejskiego niechlubnego lidera jeśli chodzi o segregację obywateli wyrasta Austria, która kilka dni temu wprowadziła lockdown dla niezaszczepionych a końcem tygodnia tamtejszy kanclerz ogłosił powrót ograniczeń dla wszystkich oraz zapowiedział obowiązek przyjęcia tego eksperymentalnego dla wszystkich.

Mocno zaawansowane w tym względzie są także Francja, Włochy a także część niemieckich landów. Przeciwny biegun na tej mapie stanowią z kolei państwa skandynawskie, Wielka Brytania a także nasz kraj, gdzie w obecnym sezonie ograniczenia nie są mocno dotkliwe, choć przedstawiciele władz ciągle straszą w mediach restrykcjami robiąc tylko i wyłącznie groźną minę.

Kwestie segregacji i szczepień w Chorwacji okiem biskupów

Dyskusja w temacie segregowania ludzi pod kątem zaszczepienia bądź nie toczy się także w Chorwacji, a głos w tej sprawie zabrał tamtejszy episkopat. Biskupi włączyli się w całą dysputę polityczną upominając się o elementarne prawo do indywidualnego decydowania każdej osoby o swoim zdrowiu i życiu w kontekście epidemii. Podobnie jak w Polsce także w Chorwacji panuje atmosfera nacisku na osoby manifestujące problem własnego sumienia w kwestii przyjęcia preparatu bądź nie. Biskupi podkreślają, że uzależnianie statusu społecznego danej osoby czy prawa do pracy od tego, czy poddała się ona wiadomej procedurze medycznej mocno obciąża i chwieje elementarnym zaufaniem oraz klimatem społecznym.

Episkopat zaznacza, że w trosce o ład społeczny i poszanowanie człowieka oraz jego godność konieczne jest uwzględnienie argumentów i racji, które wykluczają możliwość szczepień. Biskupi konkludują, że wszelkie środki oraz decyzje, których celem ma być zapobiegnięcie szerzeniu się epidemii muszą być wolne od form przymusu i pozbawione warunkowości. Duchowni apelują aby zarówno wierzący jak i nie, osoby publiczne, osoby pełniące w społeczeństwie odpowiedzialną służbę, zwyczajni obywatele a także media starały się tworzyć zdrowy klimat relacji międzyludzkich, zwracając przy całym zagrożeniu koronawirusem uwagę na ludzką godność i elementarne prawa człowieka. Wszystko po to by nie pogłębiać dyskryminacyjnych tendencji w całym społeczeństwie. Podkreślili, że szczególną uwagę należy poświęcić starszym i ubogim, zapewniając im należytą opiekę zdrowotną i innego rodzaju niezbędną pomoc.

W tym miejscu pojawia się pytanie, czy i kiedy z podobnym apelem wystąpią polscy biskupi, którzy jak dotąd nie zabrali głosu w tych fundamentalnych kwestiach.


Source link

Leave a Comment