imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Ankieta NBP: Banki będą zaostrzać kryteria przyznawania kredytów

tuamurtp49ws677vp9cw443o5kf7snk8.jpg


Według ankiety Narodowego Banku Polskiego pt. “Sytuacja na rynku kredytowym” pogorszenie się perspektyw sytuacji gospodarczej i wzrost stóp procentowych istotnie ograniczyły aktywność na rynku kredytowym w II kwartale 2022 roku. 

 

Banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów i zanotowały spadek popytu w większości segmentów rynku kredytowego, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw i kredytów konsumpcyjnych.

 

“Spadek popytu motywowany był głównie zmniejszeniem się zapotrzebowania na długoterminowe finansowanie inwestycji przedsiębiorstw oraz pogorszeniem się sytuacji gospodarstw domowych i prognozami sytuacji na rynku mieszkaniowym” – napisano. 

 

ZOBACZ: Badanie: Prawie co piąty Polak rozważa wyjazd z kraju w poszukiwaniu pracy

Zaostrzone kryteria przyznawania kredytów

W II kwartale 2022 roku pojedyncze banki nieznacznie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, ale większość warunków udzielania kredytów dla przedsiębiorstw nie została zmieniona.

 

Ankietowani pożyczkodawcy uzasadniali zaostrzenie polityki kredytowej w II kwartale 2022 roku przede wszystkim decyzjami RPP w zakresie polityki pieniężnej oraz wzrostem ryzyka branży. W okresie od kwietnia do czerwca banki zauważyły spadek popytu w większości segmentów kredytu dla przedsiębiorstw. Między lipcem a wrześniem nastąpi dalsze zaostrzanie kryteriów kredytowania przedsiębiorstw, przy czym częściej w przypadku dużych przedsiębiorstw niż sektora MŚP.

 

“Prognozy banków odnośnie do popytu na wszystkie rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw są nadal pesymistyczne” – wskazano.

Prognozy: banki spodziewają się dalszego spadku popytu na te kredyty

W wynikach ankiety podano, że II kwartał 2022 roku był kolejnym okresem zacieśniania przez banki kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych. Ankietowane banki wskazywały, że do zaostrzenia polityki przyczyniło się głównie pogorszenie się prognoz sytuacji gospodarczej i wzrost stóp procentowych.

 

W II kwartale 2022 roku banki ponownie odnotowały spadek popytu na kredyty mieszkaniowe. Zdaniem banków przyczyniły się do tego głównie pogorszenie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, zmiany w wydatkach konsumpcyjnych, prognozy sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz zaostrzenie kryteriów i warunków udzielania kredytów mieszkaniowych.

 

ZOBACZ: Bartosz Arłukowicz o ratach kredytów: Polacy stracą mieszkania, bo odzyskają je banki

 

Na III kwartał 2022 roku pojedyncze banki prognozują zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych, natomiast większość z nich spodziewa się dalszego pogłębienia spadku popytu. 

 

W wynikach ankiety podano też, że w II kwartale br. banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Wraz ze wzrostem restrykcyjności polityki kredytowej banki zaostrzyły większość wymienionych w ankiecie warunków kredytowania. W opinii ankietowanych instytucji na zaostrzenie polityki kredytowej miało wpływ zacieśnienie polityki pieniężnej NBP i pogorszenie się prognoz sytuacji gospodarczej a na jej złagodzenie wzrost presji konkurencyjnej.

 

ZOBACZ: Premier Mateusz Morawiecki w “Gościu Wydarzeń”: banki muszą wziąć swoją odpowiedzialność

 

Dodano, że w ujęciu netto w II kwartale tego roku doszło do wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne. W opinii banków zwiększenie zapotrzebowania na kredyty konsumpcyjne wynikało głównie ze wzrostu zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku. W III kwartale banki planują zaostrzyć kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych i spodziewają się spadku popytu na te kredyty.

mbl/arż/PAP

Czytaj więcej


Source link

Leave a Comment