imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Amazon: europejskie MŚP z eksportem na poziomie 14,5 mld euro i 100 tys. nowych, pośrednich miejsc pracy w 2021 roku

DOC.20221110.43925406.1.jpg


Europejskie MŚP sprzedające na Amazon stworzyły w 2021 r. ponad 100 tys. nowych miejsc pracy, a 12 proc. z nich powstało w Polsce, dzięki lokalnym firmom działającym w sektorze e-commerce – wynika z raportu Amazon: European Small and Medium Enterprises Impact Report.

• Amazon zainwestował w 2021 r. ponad 3,4 mld euro w infrastrukturę, która umożliwia MŚP dostęp do setek milionów globalnych klientów Amazon.

• Już ponad 225 tys. MŚP w Europie, w tym 3,5 tys. z Polski, prowadzi sprzedaż na Amazon, co daje wzrost o 20% względem 2020 r.

• W 2021 r. MŚP sprzedały klientom Amazon ponad 2,2 mld produktów – średnio 4,2 tys. co minutę.

• W 2021 r. polskie MŚP sprzedały za pośrednictwem Amazon 25 mln produktów (średnio 50 co minutę) i stworzyły 12 tys. miejsc pracy, osiągając łącznie sprzedaż eksportową o wartości ponad 750 mln euro.

Warszawa, 10 listopada 2022 r. – Najnowszy raport Amazon obejmuje dane dotyczące współpracy z MŚP w ośmiu państwach członkowskich UE: Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Polsce i Belgii, a także w Wielkiej Brytanii i Turcji. Według raportu sprzedaż eksportowa firm z tego sektora wyniosła w 2021 r. ponad 14,5 mld euro – o 10% więcej niż w 2020 r., rosnąc w szybszym tempie niż wzrost wielkości eksportu wewnątrz UE [1] w ubiegłym roku. Wskaźnik ten jest również znacznie wyższy od średniego rocznego wzrostu wolumenu handlu pozaunijnego w całej strefie euro, wynoszącego 2,7% [2]. Wartość sprzedaży eksportowej polskich MŚP szacowana jest na 750 mln euro, co oznacza wzrost o 25% rok do roku.

„Bez wątpienia polskie MŚP sprzedające na Amazon – eksportując produkty o wartości ponad 750 mln euro w 2021 roku i tworząc nowe miejsca pracy – stanowią ważny element w europejskiej przedsiębiorczości. Lokalne firmy dostarczają wielką wartość naszym klientom, a my będziemy je nadal wspierać i tworzyć społeczność biznesową, która sprzyja rozwojowi tych biznesów, naszej oferty, sektora e-commerce i całej gospodarki” – podkreśla Mourad Taoufiki, dyrektor generalny Amazon.pl.

W 2021 r. MŚP w Europie sprzedały klientom Amazon na całym świecie ponad 2,2 mld produktów, czyli ponad 4,2 tys. co minutę. Polskie małe i średnie firmy również mogą pochwalić się dobrymi wynikami – w 2021 roku sprzedały ponad 25 mln produktów, w porównaniu z 15 mln w roku poprzednim. Znacznie powiększyła się również liczba MŚP sprzedających na Amazon – o ok. 20% w porównaniu z 2020 r. W 2021 r. próg 100 tys. euro sprzedaży na Amazon przekroczyło ponad 50 tys. MŚP z regionu – o 25% więcej niż w 2020 r. Z kolei sprzedaż powyżej 1 mln euro po raz pierwszy w ubiegłym roku odnotowało przeszło 2,5 tys. MŚP. W Polsce ten pułap osiągnęło w 2021 r. 60 firm.

Amazon współpracuje z ponad 225 tys. MŚP w Europie, a sprzedawcy zewnętrzni odpowiadają za ok. 50% całkowitej sprzedaży Amazon. Jednocześnie firma zainwestowała w 2021 r. ponad 3,4 mld euro w usługi, narzędzia i programy zapewniające MŚP dostęp do setek milionów klientów Amazon na całym świecie.

„Raport Amazon potwierdza nasze zaangażowanie na rzecz MŚP. Jesteśmy dumni z naszych narzędzi, wiedzy i wsparcia, dzięki którym rosną one w siłę, mimo trudnych warunków gospodarczych. Od lat pomagamy lokalnym biznesom przeobrazić się w globalnych dostawców i tym samym rozszerzyć ofertę dostępnych na Amazon produktów” – powiedział Xavier Flamand, wiceprezes Amazon Marketplace Europe.

Co ważne, znacząca poprawa dostępu do globalnej infrastruktury sprzedażowej, dzięki rozwiązaniom i narzędziom technologicznym oferowanym MŚP przez Amazon, i tym samym klientów na całym świecie przekłada się na wzrost zatrudnienia. Europejskie firmy prowadzące sprzedaż na Amazon stworzyły dotychczas ponad 650 tys. nowych miejsc pracy, budujących i wspierających ich działalność w sektorze e-commerce. Tylko w 2021 r. było to 100 tys., z czego, dzięki działalności MŚP w Polsce, powstało w tym czasie 12 tys. nowych miejsc pracy.

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Intra-EU_trade_in_goods_-_main_features#Intra-EU_trade_in_goods_compared_with_extra-EU_trade_in_goods

[2] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Extra-EU_trade_in_goods#Evolution_of_extra-EU_trade

Źródło informacji: Amazon

 


Source link

Leave a Comment