imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

6. doroczna Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS 2022 online

DOC.20220705.42889858.1.jpg


Wielka rezygnacja czy nowe otwarcie. Przyszłość kadr sektora finansowego. Mapa Drogowa.

6. Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS 2022 zgromadziła szerokie grono menadżerów i pracowników sektora, przedstawicieli organizacji branżowych, środowiska akademickiego i instytucji publicznych. Po raz trzeci spotkaliśmy ze znakomitymi naukowcami, ekspertami i praktykami rynku w formule online.

Uczestnicy konferencji mogli poznać analizy, wnioski i rekomendacje ważnych postaci sektora, uznanych autorytetów naukowych i renomowanych konsultantów. Wśród nich: Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP; prof. dr hab. Grzegorz Kołodko; prof. dr hab. Marian Gorynia, PTE; Irena Pichola, Deloitte; Norbert Jeziolowicz, Komitet ESG, ZBP; Artur Miernik, EY, Magdalena Legęć, Ekspert SRK SF; Przemysław Barbrich, ZBP; Wojciech Tarasiuk, I wiceprezes zarządu, KREDOBANK; Oleksandr Geyets, dyrektor zarządzający, NCTBP (ukraiński instytut bankowy), Kijów; Yaroslav Omelchuk, Chief Compliance Officer, TASCOMBANK, Ukraina; Andrzej Maciążek, wiceprezes, Polska Izba Ubezpieczeń; Mariola Szymańska, Animatorka, SRK SF; Magdalena Kamińska, założycielka Center of Servant Leadership Poland (Big Call).

Prelegenci i paneliści FINSKILLS 2022 poszukiwali odpowiedzi na pytanie: Jak odnaleźć nową drogę w dzisiejszym świecie?

Wśród wniosków wybrzmiał mocny apel:

– Potrzebujemy kultury umiaru,

– Potrzebujemy kultury różnorodności i inkluzywności,

– Potrzebujemy kultury zaufania.

To prawdziwy wymiar nowego zrównoważonego świata. To wymaga odwagi. Ludzie sektora finansowego muszą wykazać odwagę, aby finanse i inwestycje prawdziwie służyły rozwojowi zrównoważonemu, dla dobra wspólnego. Jako pracodawcy powinniśmy się otworzyć szerzej na młode pokolenie: czerpać z ich wizji świata, odwagi i konstruktywnego buntu. Nasi ukraińscy, europejscy współobywatele pokazują prawdziwy wymiar odwagi. Pomagajmy trwale i skutecznie, ale też uczmy się od nich.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego dziękuje wszystkim wspaniałym gościom Konferencji za poświęcony czas, ekspertyzę i wartościowe rekomendacje na najbliższą przyszłość.

Działalność Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego koordynuje Warszawski Instytut Bankowości w partnerstwie ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbę Ubezpieczeń. Jej członkami są reprezentanci banków, ubezpieczycieli, organizacji branżowych, związków zawodowych, uczelni i firm szkoleniowych. Rada Sektora Finansowego jest jedną z 17 aktualnie funkcjonujących rad sektorowych, nadzorowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Więcej informacji: www.rada.wib.org.pl

KONTAKT:

Sekretariat Rady:

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8

tel. 22 182 31 70

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Warszawski Instytut Bankowości

 


Source link

Leave a Comment