imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

30-lecie SKOK: polski system jest przykładem, jak systemy kredytowe mogą być rozwijane, prowadzone i regulowane w Europie i na świecie

DOC.20220714.42961846.1.jpg


PAP/S. Leszczyński (1)

Uroczyste posiedzenie Rady Dyrektorów Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU) uświetniło obchody 30-lecia Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK), które miały miejsce 12 lipca w Warszawie. Podczas obrad przedstawiciele WOCCU podkreślali znaczenie polskiego ruchu spółdzielczego, którego działalność wpłynęła na odrodzenie unii kredytowych w wielu krajach.

„Duch polskości pozwolił odzyskać niepodległość, odbudować państwo i uczynić je na tyle silnym, aby mogło również pomagać naszym sąsiadom, innym krajom. Elementem tej siły jest aktywność unii kredytowych, które 30 lat temu pojawiły się na polskim rynku i zaczęły uczyć nasze społeczeństwo, jak rozsądnie oszczędzać i pożyczać pieniądze, jak w najwłaściwszy sposób prowadzić działalność o charakterze finansowym” – mówił Rafał Matusiak, przewodniczący WOCCU i prezes Kasy Krajowej SKOK.

„Obserwuję polski ruch spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej od 25 lat, widzę, co już osiągnęliście, jak rozwinęliście się, pokonaliście przeszkody i jak pracujecie każdego dnia na rzecz udostępnienia usług finansowych każdemu” – powiedział Paul Trainen, wiceprezes zarządu WOCCU.

Odradzającym się w 1992 roku SKOK-om przyświecała idea Franciszka Stefczyka, XIX-wiecznego założyciela kas oszczędnościowo-pożyczkowych, patrioty i społecznika:

„Jeśli miłością bliźniego okiełzna się i umiarkuje własne samolubstwo, jeżeli w pracy gospodarczej i zarobkowej nauczy dbać nie tylko o swój interes, lecz o interes i potrzeby swego sąsiada, to taka praca nie będzie dźwigać jednych a poniżać drugich, lecz podnosić ogół”.

Do tej pory SKOK-i nie tylko dostarczają polskim obywatelom podstawowe i proste usługi finansowe, ale też dbają o ich edukację ekonomiczną oraz wspierają lokalne społeczności w różnych dziedzinach. Od kilku miesięcy mocno włączyły się w pomoc Ukrainie.

Dyrektorzy WOCCU wskazywali również na znaczenie idei wolnościowych i solidarnościowych, współtworzących polski ruch spółdzielczy.

„Doceniamy ogromny wkład polskiego ruchu spółdzielczego dla całej społeczności światowej, ponieważ otworzył wrota wolności dla wielu krajów, wrota solidarności dla całego świata. My w Kolumbii życzymy sobie, aby te wrota już nigdy nie zostały zamknięte” – podkreślał Jaime Chavez, przewodniczący kolumbijskiej Unii Kredytowej.

Dallas Bergl, przewodniczący amerykańskiego Narodowego Związku Unii Kredytowych (CUNA) zaznaczył, że polski system jest wiodącym przykładem tego, jak systemy kredytowe mogą być rozwijane, prowadzone i regulowane w Europie i na świecie.

„W ciągu zaledwie 30 lat byliście w stanie rozwinięć się do poziomu 10 miliardów zł i dzięki waszym 179 rozwiązaniom kredytowym obsłużyć 1,5 mln obywateli – to imponujący wynik nawet jak na Stany Zjednoczone” – powiedział.

W trakcie uroczystości odczytano listy gratulacyjne od prezydenta Andrzeja Dudy, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, prezesa NBP Adama Glapińskiego oraz prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej. Odczytano również specjalne oświadczenie, które w imieniu Senatorów RP wystosował senator Grzegorz Bierecki, współzałożyciel SKOK-ów w Polsce.

Podczas konferencji podsumowano również działania sektora na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności wsparcia dla ukraińskich unii kredytowych poprzez dedykowany program kredytowania producentów rolnych (CAP), w ramach projektu finansowanego przez USAID.

Poprzez CAP udzielono niemal 16 tys. pożyczek o łącznej wartości 21,5 mln dolarów. Fundusz Płynności CAP rozdystrybuował już 681 tys. dolarów dla 11 ukraińskich związków kredytowych na refinansowanie 238 pożyczek rolniczych.

Ewa Sierzyńska, dyrektor projektu na Ukrainie, wskazała, że z istniejących przed 24 lutego 181 unii kredytowych na Ukrainie zostało 135, w tym 20 na terytoriach okupowanych, a 17 w strefie działań wojennych, w których obecnie działalność jest praktycznie niemożliwa. Oddział znajdujący się na terenie zakładów Azovstal w Mariupolu został fizycznie zburzony.

„Aby prowadzić operacje finansowe w trakcie działań wojennych budujemy plan ciągłości biznesowej, korzystając z doświadczenia palestyńskiego i rozwiązań chmurowych pozwalających na odtworzenie zniszczonych baz danych i powstanie wirtualnych miejsc pracy. Wspieramy także budowanie nowych łańcuchów wartości, aktywizujemy pomoc ze strony ukraińskiej diaspory w USA i Kanadzie, a także pomagamy w zakresie psychologicznym” – podkreśliła Ewa Sierzyńska.

Do pomocy już pierwszego dnia wojny czynnie włączyły się polskie SKOK-i. Działania koordynowała Kasa Krajowa SKOK, która od wielu lat m.in. wspomagała liczne akcje pomocowe dla Polaków na Wschodzie.

„Kasa Krajowa zorganizowała zbiórki od pracowników, którzy kupowali mnóstwo produktów. To był odruch, który zadziałał od razu, kiedy się pojawiła potrzeba. Chcemy, żeby Ukraińcy wyszli z wojny wzmocnieni, ich kasy także, ponieważ system kas oszczędnościowo-kredytowych będzie częścią odbudowy Ukrainy” – powiedział radca prawny Paweł Pelc, koordynator Regionalnego Centrum Unii Kredytowych.

Kasa Krajowa SKOK m.in. pokryła koszt przewiezienia ambulansów na Ukrainę. Pozyskuje środki od ukraińskiej diaspory w USA i Kanadzie. SKOK Chmielewskiego w Lublinie we współpracy z Caritas Archidiecezji Lubelskiej zakupił agregaty prądotwórcze, a SKOK im. Brata Alberta w Szczytnie otworzył regionalny punkt pomocy uchodźcom. Fundacja Stefczyka wsparła organizacje 100 transportów do Ukrainy, a Kasa Stefczyka wraz z Martin Girtat Foundation przekazały leki i żołnierskie racje żywnościowe.

Ukrainie pomagają także organizacje młodych liderów (NACSU) i kobiet (GWLN) działające w ramach SKOK – m.in. przez zaangażowanie w walkę z rosyjską propagandą na portalach społecznościowych.

„Zaczęliśmy oznaczać osoby mieszkające w Rosji obrazami i informacjami dotyczącymi aktualnej sytuacji w Ukrainie. Nie boimy się tego pokazywać, jest to naszym obowiązkiem, bo jak zapominamy o historii to może się to źle skończyć” – wyjaśnił radca prawny dr Piotr Pałka, kierownik Działu Compliance.

Oprócz polityki informacyjnej NACSU podjęła działania o charakterze donacyjnym poprzez fundację mającą na celu pomoc obywatelom Ukrainy, która od momentu założenia zebrała 1,5 mln zł.

„Polska jest liderem na arenie międzynarodowej we wsparciu Ukrainy i Ukraińców. Ta pomoc jest wielowymiarowa. Mówię to też partnerom, którzy mianowali się liderami w Unii Europejskiej – zobaczcie, co robi Polska i bierzcie z niej przykład. Polska nie czekała na decyzje z UE czy ONZ i zaczęła działać. Teraz Ukraina wraz z Polską walczy z rosyjską agresją. Razem bronimy przyszłości naszego regionu, a może i świata” – podkreślił Oleh Kuts, chargé d’affaires ambasady Ukrainy w Warszawie, który był gościem obchodów trzydziestolecia Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i uczestnikiem towarzyszącego im posiedzenia Rady Dyrektorów WOCCU.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Source link

Leave a Comment