imalopolska

najnowsze wiadomości

February 2022

Polska

Solidarna Polska złożyła w Sejmie projekt zmian w Sądzie Najwyższym

r9zngs5mvod71k83uvc91vp8rrofyff3.jpg


– Jutro (w środę – red.) być może rozstrzygnie się, czy na tym posiedzeniu będzie pakiet czterech ustaw (sądowych – red.), czy na kolejnym – powiedziała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

 

Do Sejmu we wtorek wpłynął projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa Solidarnej Polski, który liczy wraz z uzasadnieniem blisko sto stron. Przedstawicielem autorów projektu jest Piotr Sak z Solidarnej Polski. Projekt skierowano już do opinii Biura Legislacyjnego.

Solidarna Polska proponuje nowy Sąd Najwyższy

Wśród głównych założeń projektu przewidziano nowy Sąd Najwyższy, jako składający się z dwóch Izb: Prawa Prywatnego oraz Prawa Publicznego, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby sędziów SN i zakresu spraw rozpatrywanych przez ten sąd. Ci spośród obecnych sędziów SN, którzy zostaliby niepowołani do nowego SN mogliby – przy odpowiednim stażu – przejść w stan spoczynku lub trafić do sądów apelacyjnych.

 

“Niniejsza ustawa ma na celu stworzenie wewnętrznej struktury SN w sposób nie budzący wątpliwości i jednocześnie pozwalający na kontynuowanie reform w wymiarze sprawiedliwości” – podkreślono w uzasadnieniu projektu.

 

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro: Solidarna Polska zgłosi własny projekt ustawy o Sądzie Najwyższym

 

Jak dodano “w związku z tym, że zastrzeżenia części społeczeństwa dotyczące funkcjonowania SN mogą wpływać na społeczną akceptację rozstrzygnięć sądowych oraz na zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, ustawodawca zobowiązany był poszukiwać rozwiązań możliwie szeroko akceptowalnych, a jednocześnie niespowalniających przeprowadzanej reformy wymiaru sprawiedliwości”.

 

Minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro zapowiedział w sobotę, że jego ugrupowanie zgłosi własny projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. – I będzie to jeden z projektów, do którego będziemy chcieli przekonać jako optymalnego w zakresie rozwiązań sytuacji w polskim sądownictwie. Zagwarantuje on poprawę funkcjonowania SN, ale też będzie gwarantować zachowanie naszych wszystkich praw podmiotowych jako państwa polskiego w obszarze wymiaru sprawiedliwości – zapowiadał Ziobro.

 

Projekt zamieszczony na stronach sejmowych i datowany na wtorek przewiduje likwidację dotychczasowych izb Sądu Najwyższego – Cywilnej, Karnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarnej. W ich miejsce utworzone miałyby zostać dwie nowy izby – Izba Prawa Prywatnego oraz Izba Prawa Publicznego.

“Likwidacja Izby Dyscyplinarnej”

Do właściwości Izby Prawa Prywatnego miałyby należeć sprawy dotychczas rozstrzygane przez Izby: Cywilną, Pracy oraz częściowo Kontroli Nadzwyczajnej. Z kolei dla Izby Prawa Publicznego właściwe miałyby być m.in. sprawy dotąd należące do właściwości Izby Karnej oraz pozostałe z Izby Kontroli Nadzwyczajnej.

 

“Ustawa odmiennie niż dotychczas reguluje kwestie rozpatrywania spraw dyscyplinarnych. Projekt zakłada likwidację, budzącej największe kontrowersje wśród części opinii publicznej oraz w instytucjach międzynarodowych, Izby Dyscyplinarnej” – podkreślono w uzasadnieniu.

 

ZOBACZ: Sąd Najwyższy i Izba Dyscyplinarna. Sejm wspólnie rozpatrzy projekty prezydenta i posłów PiS

 

Sprawy dyscyplinarne sędziów, a także adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów oraz komorników sądowych, rozpatrywać ma także Izba Prawa Publicznego. Będzie ona również rozstrzygała w sprawach immunitetów lub zezwoleń na aresztowanie sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury, a także w sprawach z zakresu przeniesienia sędziego SN w stan spoczynku.

 

“Prezydent RP, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa SN, określi, w drodze rozporządzenia, regulamin SN, w którym ustali liczbę stanowisk sędziego SN, nie większą niż 30” – głosi jeden z artykułów projektu.

 

Jak precyzuje inny z proponowanych przepisów “sędzia SN, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy posiada co najmniej 10-letni staż na stanowisku sędziego SN, może przejść w stan spoczynku”.

Sędziowie będą mieli wybór izby

Jednocześnie autorzy projektu wskazali, że dotychczasowi sędziowie SN, którzy zdecydowali się pozostać na stanowisku, zobowiązani byliby złożyć Krajowej Radzie Sądownictwa oświadczenie o wyborze jednej z dwóch nowych Izb – Prawa Prywatnego lub Prawa Publicznego – do dalszego zajmowania stanowiska.

 

“KRS przekazuję oświadczenia sędziów wraz z pozytywną opinią Prezydentowi RP, który powołuje sędziów spośród przestawionych kandydatów. Kandydaci, którzy otrzymali negatywną opinię KRS lub nie zostali powołani przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu sędziego SN, przydzielani są do pełnienia urzędu w wydziale kasacyjnym sądu apelacyjnego, wskazanego przez Prezydenta RP” – zaproponowano. Sędziowie ci mieliby zachowywać prawo do dotychczasowego uposażenia oraz tytułu sędziego SN.

 

ZOBACZ: Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska do sędziów. “Pycha jest wrogiem służby”

 

Jednocześnie w uzasadnieniu zaznaczono, że “mając na uwadze zachowania niektórych sędziów pozostające w sprzeczności z Konstytucją RP oraz mające na celu anarchizację życia publicznego, w tym zdestabilizowanie funkcjonowania sądów, za równoznaczne ze zrzeczeniem się przez sędziego pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN uważać się będzie: odmowę podjęcia czynności służbowej z powodu zakwestionowania istnienia stosunku służbowego innego sędziego, uchylenie orzeczenia wydanego przez innego sędziego lub z udziałem innego sędziego z powodu zakwestionowania istnienia jego stosunku służbowego oraz wyłączenie innego sędziego od udziału w sprawie z powodu zakwestionowania istnienia jego stosunku służbowego”.

Projekt realizuje “postulat elitarnego sądu prawa”

 

W uzasadnieniu podkreślono też, że projekt “realizuje podnoszone od lat postulaty ukształtowania SN jako elitarnego sądu prawa, który rozpatruje jedynie najbardziej skomplikowane sprawy, odwraca skutki prawne orzeczeń niemogących ostać się w demokratycznym państwie prawa oraz rozwiązuje występujące w orzecznictwie problemy prawne”.

 

Dlatego m.in. zmianie – według projektu – ulec miałby model rozpatrywania kasacji i skarg kasacyjnych. “Skargi kasacyjne w postępowaniu cywilnym rozpatrywana będą co do zasady przez sądy apelacyjne” – wskazano. Sądy apelacyjne miałyby rozpatrywać – co do zasady – również kasacje w postępowaniu karnym.

 

ZOBACZ: Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego częściowo zawiesiła Izbę Dyscyplinarną

 

“Kasację do SN złożyć będzie mógł Prokurator Generalny oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Sąd drugiej instancji zobowiązany będzie przesłać SN odpis kasacji w każdej sprawie. SN w terminie 60 dni od dnia doręczenia mu odpisu kasacji będzie mógł postanowić o przyjęciu jej do rozpoznania” – zaproponowano. Analogiczne zasady miałyby obowiązywać w odniesieniu do skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych.

 

Projekt utrzymuje instytucję skargi nadzwyczajnej, choć proponuje kilka modyfikacji odnoszących się do tych skarg. Zlikwidowane miałoby zostać Kolegium SN. W projekcie zapisano, że nowa ustawa o SN miałaby wejść w życie od początku lipca tego roku.

Cztery projekty zmian w sądownictwie

To kolejny z projektów odnoszących się do Sądu Najwyższego, który ostatnio trafił do Sejmu.

 

Prezydent Andrzej Duda w początkach lutego przedstawił projekt dotyczący odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Prezydencka propozycja zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej, sędziowie, którzy w niej orzekają mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która będzie się składała z 11 sędziów wybieranych spośród wszystkich sędziów SN na pięcioletnią kadencję. Ostatecznego wyboru członków Izby Odpowiedzialności Zawodowej miałby dokonywać prezydent. Proponowane przepisy przewidują także wprowadzenie “testu bezstronności i niezawisłości sędziego”, który umożliwi zbadanie także okoliczności powołania sędziego i postępowania po powołaniu.

 

Następnie do Sejmu trafił projekt PiS ws. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Zakłada on m.in. przekazanie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych sędziów SN jako całości i pozostawienie Izbie Dyscyplinarnej tego sądu rozpatrywania spraw innych zawodów prawniczych. Ponadto – według projektu – sędzia nie mógłby być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani dyscyplinarnej za wydane orzeczenie z wyjątkiem określonego wyjątku poważnych i całkowicie niewybaczalnych zachowań ze strony sędziego. Toczące się postępowanie karne lub dyscyplinarne sędziów w związku z wydanymi przez nich orzeczeniami, jeżeli nie mieszczą się w przewidzianym wyjątku, miałyby zostać umorzone.

 

W Sejmie jest także projekt zmian w sądownictwie – znoszący m.in. Izbę Dyscyplinarną – firmowany przez parlamentarne ugrupowania opozycje, wchodzące w skład klubów KO oraz Lewicy, a także organizacje społeczne.

hlk/PAP

Czytaj więcej


Source link

Sport

Liga Mistrzów: Chelsea wykorzystała błędy Lille i ma zaliczkę przed rewanżem

h1cwtd4iwadqb22eog5tzw895262hbcb.jpg


Choć Thomas Tuchel przestrzegał przed lekceważeniem rywala, to Chelsea i tak miała sporo szczęścia w losowaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Mogła przecież trafić na Real Madryt, Bayern Monachium lub Ajax Amsterdam, a jednak los skojarzył ją z grającym przeciętnie w tym sezonie Lille. Od samego początku “The Blues” ruszyli do ataku. W pierwszych minutach trzy sytuacje miał Kai Havertz, który zastąpił Romelu Lukaku.

Zobacz także: Villarreal – Juventus: Wszystko rozstrzygnie się w rewanżu

Niemiec dwukrotnie się pomylił, ale w trzeciej sytuacji, kiedy Hakim Ziyech dośrodkował z rzutu rożnego, był bardzo precyzyjny. Jego uderzenie piłki głową zatrzymało się dopiero w siatce. Od tego momentu Francuzi prezentowali się już znacznie lepiej, jednak długo nie potrafili zagrozić bramce Edouarda Mendy’ego.

Po przerwie Chelsea nieco się wycofała i skupiła się na kontratakach, czego efektem było trafienie z 63. minuty. N’Golo Kante przebiegł z piłką niemal pół boiska, dograł do Christiana Pulisicia, a ten lekkim strzałem podwyższył wynik na 2:0.

“The Blues” wygrali 2:0 i mogą spokojnie przygotowywać się do spotkania rewanżowego, które odbędzie się 16 marca. Na pewno gorszymi informacjami są kontuzje Mateo Kovacica i Hakima Ziyecha, którzy z grymasem bólu na twarzy musieli przedwcześnie opuścić boisko.

 

Chelsea FC – Lille OSC 2:0 (1:0)

 

Bramki: Havertz 8, Pulisić 63.

 

Chelsea: Edouard Mendy – Andreas Christensen, Thiago Silva, Antonio Ruediger – Cesar Azpilicueta, N’Golo Kante, Mateo Kovacić (51. Ruben Loftus-Cheek), Marcos Alonso (80. Malang Sarr) – Hakim Ziyech (60. Saul Niguez), Kai Havertz, Christian Pulisić (80. Timo Werner).

 

Lille: Leo Jardim – Zeki Celik, Jose Fonte, Sven Botman, Tiago Djalo (76. Gabriel Gudmundsson) – Amadou Onana (65. Burak Yilmaz), Xeka, Benjamin Andre – Renato Sanches (81. Hatem Ben Arfa), Jonathan David (81. Edon Zhegrova), Jonathan Bamba.

Żółte kartki: Loftus-Cheek – Ben Arfa.

 

Chelsea FC – Lille OSC 2:0. Skrót meczu

jb, Polsat Sport

Przejdź na Polsatsport.pl


Source link

Ciekawostki

Baba Wanga. Przepowiednie na 2022 a wojna Rosja-Ukraina

0007SXPM30NE0RXF-C429.jpg


22 lutego 2022 – fani numerologii uważają, że takie połączenie dwójek nie może przejść w sposób niezauważony dla świata. Dlatego spodziewają się dziś niezwykłych wydarzeń. Wiarę tę podsyca Baba Wanga, która w swoich przepowiedniach zwracała uwagę na tę datę. Kim był “Nostradamus z Bałkanów“?

Wangelija Pandewa Dimitrowa, bo tak naprawdę nazwała się Baba Wanga, urodziła się w 1911 roku w Strumicy (dziś Macedonia Północna, a dawniej Imperium Osmańskie). W wieku 12 lat doznała poważnego wypadku, w wyniku którego straciła wzrok. Baba Wanga uważała, że Bóg odebrał jej wzrok, ale w zamian dał jej dar jasnowidzenia.

Na początku przepowiadała przyszłość sąsiadom, ale w miarę upływu czasu zyskiwała na popularności. W domu Baby Wangi pojawił się nawet sam car Borys III.

CZYTAJ TEŻ W SERWISIE GEEKWEEKMagia liczb. Czy wpływają na nasze życie?

Uważana za jasnowidzkę kobieta zmarła 11 sierpnia 1996 roku. Chociaż od jej śmierci minęło już prawie 26 lat, przepowiednie niewidomej Baby Wangi nadal cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród ludzi na całym świecie.

Zatem co – według Baby Wangi – ma się wydarzyć 22.02.2022 roku?

Jak łatwo się domyślić, według Baby Wangi 22 lutego 2022 roku ma dojść do niezwykłych wydarzeń. Między innymi można się spodziewać agresywnych działań Rosji, która będzie chciała zaanektować państwa słowiańskie.

Baba Wanga miała ponoć powiedzieć, że Władimir Putin stanie się “władcą świata” oraz umocni relacje z Chinami.

Ogólnie rok 2022 ma nie być dla ludzkości zbyt łaskawy – wynika z przepowiedni Baby Wangi. Co jeszcze przewidziała?

Baba Wanga utrzymywała, że w 2022 roku wybuchnie kolejne pandemia, do której ma doprowadzić wirus z Syberii. Ostrzegała także przed brakiem wody pitnej, ponieważ wiele miejsc mają zniszczyć susze.

Zdaniem Baby Wangi we znaki będą się dawały także liczne anomalie pogodowe, w tym trzęsienia ziemi oraz wysokie temperatury, które będą sięgały nawet 50 stopni Celsjusza.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz sprawdzić, kiedy – według Baby Wangi – skończy się świat

Czytaj też: “Śpiulkolot”. Czy rzeczywiście był najczęściej używanym przez młodzież wyrazem?


Source link

Ciekawostki

Rosja-Ukraina. Spotkanie z Władimirem Putinem. Kim jest Walentina Matwijenko?

000ELR4RJ7GO12BD-C429.jpg


Zdjęcie z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa oraz jej przebieg daje dobry wgląd w to, jak wygląda struktura władzy w Rosji. W jednym pomieszczeniu znaleźli się najważniejsi współpracownicy Władimira Putina. Wśród nich jedna kobieta.

Walentina Matwijenko urodziła się 7 kwietnia 1949 roku w Szepetówce na Ukrainie. Miasto to jest siedzibą rejonu w obwodzie chmielnickim.

Matwijenko jest absolwentką Instytutu Chemiczno-Farmaceutycznego w Leningradzie (później Petersburgu). To właśnie podczas studiów rozpoczęła karierę w strukturach władzy – najpierw jako członkini Komsomołu, czyli Komunistycznego Związku Młodzieży. Do partii trafiła w wieku 28 lat, w 1972 roku.

Szybko awansowała. W latach 90. Matwijenko była już ambasadorką ZSRR, a potem Rosji, w Grecji i na Malcie. Ściśle współpracowała także z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Od 1998 roku rozpoczęła urzędowanie na stanowisku wicepremiera Rosji. Urząd ten pełniła w rządach czterech premierów. W 2003 roku została gubernatorką Petersburga.

Na stanowisku tym była przez ponad siedem lat – do 21 września 2011, gdy została przewodniczącą Rady Federacji.

W 2014 roku objęły ją retorsje za działania Rosji wobec Ukrainy. 17 marca za podniecanie antyukraińskiej histerii otrzymała zakaz wjazdu do USA i krajów UE.

Warto zauważyć, że mimo iż Walentina Matwijenko należy dziś do najbliższego kręgu Władimira Putina, to jednak piąć po szczeblach kariery w Moskwie zaczęła się zanim obecny prezydent rozpoczął marsz po władzę.

Nie zmienia to oczywiście faktu, że Matwijenko jest wierną współpracowniczką Putina i robi to, czego oczekuje od niej prezydent.

Czytaj też: “Śpiulkolot”. Czy rzeczywiście był najczęściej używanym przez młodzież wyrazem?
Source link

Świat

Burkina Faso. Eksplozja w kopalni złota. 59 osób nie żyje

2ws4arzbwpkfp79ukc418ex69fgugniy.jpg


Silna eksplozja w kopalni złota w południowo-zachodniej części Burkina Faso spowodowała w poniedziałek śmierć 59 osób i raniła ponad 100 innych – informuje Associated Press.

“Wszędzie widziałem ciała. To było straszne” relacjonuje strażnik leśny Sansan Kambou cytowany przez AP.

 

Przyczyną wybuchu były prawdopodobnie chemikalia używane do obróbki złota, które znajdowały się na terenie zakładu.

 

ZOBACZ: Śląskie. Silny wstrząs w kopalni Mysłowice-Wesoła. Żaden górnik nie ucierpiał

 

Według świadków pierwsza eksplozja nastąpiła o godzinie 14.00 czasu lokalnego w poniedziałek, a po niej nastąpiły kolejne.

 

Katastrofa wydarzyla się w małej kopalni w wiosce Gbomblora.

Małe kopalnie stwarzają większe zagrożenie 

Małe kopalnie złota, takie jak Gbomblora, znacznie się rozpowszechniły w ostatnich latach, ocenia się że jest ich około 800 w całym kraju.

 

Eksperci górniczy twierdzą, że małe kopalnie podlegają mniejszej liczbie regulacji niż kopalnie przemysłowe i dlatego stwarzają większe zagrożenie.

 

ZOBACZ: Sudan. Odnaleziono 31 ciał po zawaleniu się kopalni złota w An-Nuhud w prowincji Kordofan Zachodni

 

Burkina Faso jest najszybciej rozwijającym się producentem złota w Afryce i obecnie piątym co do wielkości na kontynencie, a złoto jest najważniejszym eksportem tego kraju.

 

Przemysł ten zatrudnia około 1,5 miliona osób, a jego wartość w 2019 roku wyniosła około 2 miliardów dolarów.

mad/PAP

Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!


Source link

Polska

Andrzej Duda po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim: zapewniłem, że Ukraina ma w Polsce pełne poparcie

ejvua7ow4m2sdqa4g8t4gz7t9cipdf7o.jpg


Rozmawiałem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim; zapewniłem, że Ukraina ma w Polsce pełne i ponadpartyjne poparcie w walce z agresją Kremla – poinformował prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że UE i NATO powinny wprowadzić wobec Rosji “twarde sankcje”.

“Właśnie rozmawiałem z Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zapewniłem, że Ukraina ma w Polsce pełne i ponadpartyjne poparcie w walce z agresją Kremla. I że nienaruszalność granic to dla nas jedna z fundamentalnych norm prawa międzynarodowego. A wobec Rosji? UE i NATO twarde sankcje” – napisał w nocy z poniedziałku na wtorek na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

 

 

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek dekret o uznaniu separatystycznych “republik ludowych” w Donbasie. Putin i przywódcy separatystów w Donbasie podpisali też umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z Rosją. Jak podał Reuters, Putin wydał rozkaz wojskom rosyjskim wkroczenia na terytorium wschodniej Ukrainy.

 

ZOBACZ: Ambasador USA przy ONZ: Putin rości sobie prawa do terytoriów byłego imperium, w tym części Polski

 

Rosyjski przywódca wygłosił w poniedziałek wieczorem ponadgodzinne orędzie, w którym nazwał Ukrainę “nieodłączną częścią” historii Rosji i jej przestrzeni kulturowej. Dzisiejsza Ukraina – jak mówił – znajduje się “pod zarządem zewnętrznym” i “została sprowadzona do poziomu kolonii z marionetkowym reżimem”. Zasugerował też, że polityka USA i NATO stanowi zagrożenie dla jego kraju. 

mad/PAP

Czytaj więcej

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!


Source link

Ciekawostki

Tłusty czwartek 2022. Ceny pączków. Jak zrobić w domu? Najlepsze przepisy

000ELFE5HMNF7P0U-C429.jpg


Tłusty czwartek 2022 już za kilka dni! To święto ruchome, a jego data zależy od tego, kiedy wypada Wielkanoc. W tym roku Wielka Niedziela będzie 17 kwietnia. Tłusty czwartek natomiast wypada 52 dni wcześniej. Czyli w 2022 roku będzie to 24 lutego.

Tłusty czwartek nie bez przyczyny ma w nazwie “tłusty”. To wtedy tradycyjnie objadamy się pączkami. Jak tłustoczwartkowe zakupy odbiją się na naszych kieszeniach w 2022 roku?

Rosnące koszty produkcji i inflacja nie omijają niestety pączków. W tłusty czwartek 2022 musimy spodziewać się podwyżek cen tych słodkości. Teoretycznie będą się one wahać od kilkudziesięciu groszy do nawet 7 zł na sztukę.

W największych sieciach handlowych ceny będą oscylować wokół 1-3 zł za sztukę tradycyjnych pączków. Więcej będzie trzeba zapłacić za pączki z bardziej wyszukanym nadzieniem czy polewą.

Przy takich cenach kupnych pączków być może warto się pokusić o zrobienie ich w domu? W zależności od użytych składników i nadzienia, pączki pieczone w domu mogą stanowić koszt od 1 do 1,5 zł.

Jeśli zdecydujecie się na takie rozwiązanie, to mamy dla was idealne miejsce do szukania odpowiedniego przepisu. W raporcie specjalnym serwisu Smaker na temat tłustego czwartku znajdziecie wszystko, co musicie wiedzieć, by wasze wypieki zachwyciły najbliższych.

Kultowe pączki Berliner – lekkie i puszyste niczym chmurka

Ekspresowe pączusie z serem, pyszne i puszyste

Pączki to oczywiście nie jedyny sposób na świętowanie tłustego czwartku. W tym dniu dużą popularnością cieszą się także faworki i róże karnawałowe. Przepisy na te pyszności także znajdziecie w Smakerze.

Róże Karnawałowe

Nie tylko pączki!

Lany chrust

A jeśli te przepisy to nadal dla was za mało, to na tłusty czwartek 2022 proponujemy jeszcze:

Przepyszne jabłka w cieście. Doskonała alternatywa dla pączków

Pieczone bananowe oponki

QUIZ: Czy znasz znaczenia najdziwniejszych polskich słów?


Source link

Ciekawostki

Loteria Biedronki. Wyniki losowania z 15 lutego. Kto wygrał? Jak wziąć udział?

000CXRKU9PU3TXAK-C429.jpg


Wielka Loteria Biedronki trwa od 7 lutego do 16 kwietnia 2022 roku.

Pierwsze losowanie nagród w ramach Wielkiej Loterii Biedronki odbyło się w zeszłym tygodniu, we wtorek 15 lutego. Wzięły w nim udział losy zarejestrowane w terminie od 7 lutego do 13 lutego 2022 roku.

Teraz na specjalnej stronie internetowej poświęconej loterii Biedronki można już sprawdzić listę pięciu pierwszych zwycięzców. Wyniki przedstawiono w postaci numerów losów, imion oraz niepełnych numerów telefonów.

Na liście zwycięzców pierwszego losowania loterii Biedronki znalazły się same panie. Oto wyniki:

  • Paulina, nr losu 9925852772497
  • Olga, nr losu 9925841736622
  • Alla, nr losu 9925573827506
  • Iwona, nr losu 9925873556441
  • Beata, nr losu 9925850305437

Kolejne losowanie w ramach loterii Biedronki odbędzie już 22 lutego. Będą mogły wziąć w nim udział losy zarejestrowane od 14 do 20 lutego.

W Wielkiej Loterii Biedronki może wziąć udział każdy pełnoletni klient, który posiada kartę Moja Biedronka i spełni określone wymagania. Za każde wydane 99 zł w sklepie sieci można otrzymać jeden los.

Aby wziąć udział w Wielkiej Loterii Biedronki, trzeba przed zakończeniem transakcji i wyborem formy płatności potwierdzić kasjerowi (lub w systemie kas samoobsługowych) chęć udziału w losowaniu.

Co tydzień, we wtorek, będzie odbywało się losowanie, w którym wyłonionych zostanie pięciu zwycięzców. Wyjątkiem jest ostatnie losowanie, które odbędzie się w środę.

W loterii Biedronki  w sumie do wygrania jest 50 nagród pieniężnych w kwocie 500 tysięcy złotych. Wygraną kwotę szczęśliwcy będą mogli przeznaczyć na zakup mieszkania lub domu, zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Biedronka pokryje też koszty podatku od wygranej. W rezultacie pula nagród osiągnie prawie 28 milionów złotych.

QUIZ: Czy znasz znaczenia najdziwniejszych polskich słów?

 
Source link

Świat

Nowa Zelandia: Trzęsienie ziemi o sile 5,6

000ELBDUL8D8Y74Y-C429.jpg


Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,6 nawiedziło w poniedziałek Nową Zelandię w pobliżu miasta Blenheim na Wyspie Południowej na głębokości 30 km, poinformowało rządowe obserwatoriun sejsmiczne Geonet.

Świadek trzęsienia ziemi mieszkający w stolicy kraju Wellington, powiedział agencji Reuter, że poczuł silne wstrząsy. Nie zgłoszono żadnych bezpośrednich uszkodzeń ani obrażeń.

Nowa Zelandia leży na aktywnym sejsmicznie “Pierścieniu Ognia”, 40 000-kilometrowym łuku wulkanów i rowów oceanicznych opasujących większą część Oceanu Spokojnego.

Zobacz: Ulewy i lawiny błotne w Brazylii. Zginęło prawie 150 osób, 200 jest poszukiwanych
Source link

Polska

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w Polsce i gwałtownym wzrostem stanu wód w pięciu województwach

g8mdvwraucy94zizxbdt4wext56gzgvk.jpg


Drugi stopień ostrzeżeń hydrologicznych obowiązuje: od wybrzeża zachodniego (Bałtyk Południowy; woj. zachodniopomorskie) po wybrzeże wschodnie (Bałtyk Południowo-Wschodni woj. pomorskie) i na obszarze rzek Przymorza (woj. pomorskie). Ponadto, również w okolicach Zlewni Górny Ełk, Górna Jegrznia (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Zlewni Biebrzy i środkowej Narwi(woj. podlaskie).

 

ZOBACZ: Silny wiatr – orkan Eunice. Straż pożarna: ostatniej doby ponad 24,8 tys. interwencji

 

IMGW ostrzega, że w związku z wysokim napełnieniem Bałtyku i spływem wód opadowych, a także prognozowanym silnym wiatrem przewiduje się duże wahania i wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów alarmowych.

 

Czerwony alert hydrologiczny 

Czerwony alert hydrologiczny drugiego stopnia dotyczy też obszaru Dolnego Śląska w pasie od Zlewni Nysy Łużyckiej do Zgorzelca po Nysę Kłodzką ze Ścinawką. “Wzrosty stanów wody z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych” spodziewane są w tych rejonach w związku z prognozowanymi opadami deszczu oraz z dodatnią temperaturą powierza, sprzyjającą tajaniu pokrywy śnieżnej.

 

ZOBACZ: IMGW ostrzega: porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość nawet 120 km/h

 

Natomiast na Żuławach i Zalewie Wiślanym (woj. pomorskie i warmińsko-mazurskie) obowiązują żółte ostrzeżenie pierwszego stopnia.

 

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

 

Drugi stopień ostrzeżenia oznacza duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Silny wiatr w całej Polsce 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed silnym wiatrem we wszystkich województwach. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują od wczesnych godzin porannych w poniedziałek do wtorku do godziny 16.00.

 

Czerwony alert drugiego stopnia dotyczy Wybrzeża w pasie od Świnoujścia po Elbląg. Wydano go dla powiatów: Świnoujście, kamieński, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, słupski, lęborski, wejherowski, pucki, Gdynia, Gdański, nowodworski. IMGW prognozuje tam wiatr o średniej prędkości 70-90 km/h, w porywach do 90-115 km/h.

 

“Za strefą opadów notujemy silniejsze porywy wiatru. W Jeleniej Górze zanotowano pory wiatru o prędkości 72 km/h (20 m/s) a w Świnoujściu i Słubicach 68 km/h (19 m/s). W najbliższym czasie, szczególnie na Wybrzeżu, porywy mogą dochodzić do 100 km/h.” – podaje w poniedziałek IMGW.

 

 

W pozostałej części kraju obowiązuje żółte ostrzeżenie pierwszego stopnia. Oznacza to wiatr wiejący ze średnią prędkością 55-70 km/h, którego porywy mogą sięgnąć 70-90 km/h.

nb/PAP

Czytaj więcej


Source link