imalopolska

najnowsze wiadomości

October 2019

Polska

Wybory 2019 !!! czyli „Bankierzy kontrolują wszystkich, którzy kandydują w wyborach”

a40a

Strona główna > Polska > Wybory 2019 !!! czyli „Bankierzy kontrolują wszystkich, którzy kandydują w wyborach” Wybory 2019 !!! czyli „Bankierzy kontrolują wszystkich, którzy kandydują w wyborach” AdRo203 Polska, Wyróżnione 11

Przedruk artykułu z niezależnej prasy polonijnej :

Oni zawsze wygrywają, niezależnie od tego, która partia zwycięży. Ludzie zawsze przegrywają. Prawdziwa demokracja oznacza, że wybrani przedstawiciele są wysłani do parlamentu, żeby wyrażać wolę swoich wyborców. Wszystko więc polega na tym, żeby nie tworzyć nowych partii i dzielić ludzi jeszcze bardziej, lecz by jednoczyć ich wokół wspólnych celów (jak ekonomiczne bezpieczeństwo dla wszystkich), a potem wywierać presję na rząd, żeby te cele wprowadzić w życie.

Jeszcze jedna komedia wyborcza czeka nas w jesieni, a potem następna w przyszłym roku. Marionetki, które biorą udział w tych farsach wygrzebują i odkurzają swoje stare przemówienia liberalnie ozdobione pochlebstwami dla ludu, samozachwytem i szerokim i różnorodnym asortymentem obelg dla swoich przeciwników.

Kampanie wyborcze tworzą jeden ogromny wodewil wystawiony na naszej politycznej scenie. Niestety, ukrywają one także tragedię biednych ludzi, poświęcających energię i czas na kampanie dla polityków, którzy potem ich zdradzą. Jeśli kiedykolwiek chcielibyśmy skończyć z tą sytuacją, ludzie muszą zaprzestać walki między sobą i muszą odwrócić się od udawanej i oszukańczej walki polityków z wyborczego cyrku.

Wybory nie są przeprowadzane w interesie ludzi; przynoszą korzyść tylko niewielu żądnym władzy i pozbawionym skrupułów, którzy ubiegają się o stanowiska dla władzy i zysków, jakie mogą z tych stanowisk czerpać. Wybory nie są faktycznie, niczym więcej, niż sprzeczką między tymi, którzy sprzedali się za pieniądze i za zewnętrzne oznaki władzy. Nie ma w nich niczego, absolutnie niczego, dla ludzi.

Moi Przyjaciele, w imię Waszego własnego dobra, pozwólcie tym aktorom komedii wyborczej bawić się samymi sobą – we własnym gronie ! Przestańcie odgrywać rolę ich widowni, nie oklaskujcie ani jednej, ani drugiej strony i nade wszystko przestańcie poniżać się i być ich podnóżkami, podczas gdy ci oszuści będą piąć się do bogactwa i zaszczytów !

Niestety, niewielu będzie zważało na te słowa i znajdą się nawet Kredytowcy, którzy oddadzą swój czas, energię i pieniądze, żeby promować i brać udział w tym oszustwie, które nazywamy wyborami. Prawdopodobnie największym oszustwem w historii jest tzw. demokratyczny parlament w formie, w jakiej funkcjonuje on dzisiaj ze wszystkimi jego oznakami procedury wyborczej i legislacyjnej. Jest w tym wszystkim niewiele więcej poza udawaniem. Coraz szerzej uznaje się w dzisiejszym świecie, że politycy wszystkich kolorów – i nawet ci bez żadnego koloru – są marionetkami w rękach wysokiej finansjery, która działa poza parlamentem, zamknięta w pokojach konferencyjnych i w otoczeniu wysoce ekskluzywnego i nieznanego publicznie towarzystwa. Prawdziwymi panami współczesnego świata są finansiści.

Nie odpowiadają przed nikim za swoje czyny. Ludzie nie znają nawet ich nazwisk. Ale ci finansiści są prawdziwymi władcami w każdym kraju na świecie. To oni decydują o wojnach, o kryzysach ekonomicznych, o okresach dobrobytu. Stali się panami naszego życia i bez ich pozwolenia nikt nie odważy się nawet oddychać ”, powiedział Papież Pius XI w encyklice ” Ouadragesimo Anno „.

Jest to prawda, z której teraz już zbyt dobrze zdajemy sobie sprawę. Nasi przedstawiciele i nasi parlamentarni ministrowie nie mają żadnej realnej władzy. To finansjera ma całą władzę w swoich rękach. Jesteśmy o tym przekonani. Lecz, jeśli jesteśmy o tym przekonani, to dlaczego zwracamy tyle uwagi i przykładamy takie znaczenie do przedstawicieli” i kandydatów”? Prawdopodobnie dlatego, że nadajemy się wybitnie do grania roli oszukiwanych. Wybory wydają się działać na inteligencję ludzi jak narkotyki.

Finansiści, żeby utrzymać wodze kontrolujące ludzi, używali starej zasady „dziel i rządź”. Oddzielili się oni zupełnie (tak, żebyśmy w to uwierzyli) od sceny politycznej. Całą odpowiedzialność za wszystkie rezultaty zrzucają oni na barki wybranych przez ludzi przedstawicieli. Potem dzielą oni tych przedstawicieli na dwa lub nawet na trzy czy cztery walczące ze sobą obozy. Tak więc, jakkolwiek ci finansiści mogliby się wydawać oddzieleni od sceny politycznej, cała farsa wyborów i procedur parlamentarnych, w takiej formie jak istnieje i funkcjonuje ona dzisiaj, jest robotą finansistów i środków, za pomocą których czynią oni ludzi niewolnikami swojej władzy. Są to środki, za pomocą których utrzymują oni ludzi w niewiedzy na temat tego, kim są ich prawdziwi panowie. Finansiści używają wszystkich środków, które znajdują się w ich ręku – radia, telewizji i prasy – żeby podsycać to złudzenie demokracji parlamentarnej!

Wybory nie mają dzisiaj w życiu ludzi większego znaczenia dla prawodawstwa niż debaty w parlamencie. Powszechnie uznaje się, że w istocie, o prawodawstwie nie decyduje się na sali parlamentu. Ani też wybory nie decydują o tym, jaki będzie rodzaj i poziom życia ludzi.

A jednak tak wielu ludzi jest doskonale świadomych bezskuteczności wyborów. Jak często możemy usłyszeć, kiedy ludzie mówią: To naprawdę nie ma znaczenia na kogo będę głosował; na końcu i tak się okazuje, że jedna partia jest taka sama jak druga !”. Dlaczego władze używają tak wielkiej propagandy, żeby wyciągnąć ludzi na wybory ? Jest to twój solenny obowiązek, jako dobrego obywatela, iść na wybory ! ” Jakże często to słyszymy!

Wszystko to pokazuje, że ludzie są świadomi, iż wybory i głosowanie odgrywają bardzo małą rolę w kształtowaniu ich życia codziennego. Dlaczego więc nie zaprzestają przykładać takiej wagi i kłaść takiego nacisku na głosowanie i kampanie wyborcze? Dlaczego ludzie w ogóle zawracają sobie głowę wyborami?
Przede wszystkim wybory są środkiem do tworzenia podziałów. Ustawiają przyjaciela przeciw przyjacielowi, brata przeciwko bratu. Są największym źródłem niezgody i rozbicia jedności, jakie zna nasze współczesne społeczeństwo. Przedstawiają najbardziej bezlitosny przykład ekspresji: pies zagryza psa”, jaki znamy, za wyjątkiem faktycznej wojny.

Jest tak być może dlatego, że biedni ludzie, widząc jak są zakuci w łańcuchy życia, które nie uwalnia ich z presji niedostatku i braku zabezpieczenia zwracają się w desperacji po jakiekolwiek środki wręczane im dla uwolnienia się z tego sposobu życia. Jak więźniowie, na długo zamknięci w lochu, w końcu zdesperowani rzucają się ze wściekłością na otaczające ich kamienne ściany. Daremny i szkodliwy czyn!

Biedni ludzie! Gdyby tylko mogli uświadomić sobie, że tym, co trzymało ich tak długo w niewoli jest zwyczajne kłamstwo, któremu tak wytrwale służą. Gdyby tylko mogli uświadomić sobie, że tym, co spowoduje ich uwolnienie jest prawda – prawda w pełni uchwycona i zrozumiana przez nich, a potem przekazana innym Tylko prawda może uwolnić ich z okowów zarzuconych na nich przez finansjerę i tych, którzy finansjerze służą, udając, że służą ludziom.

Człowiek nie samym chlebem żyje”, mówi Ewangelia. Nigdy prawda ta nie była odczuwana bardziej przenikliwie niż dzisiaj. Dzisiaj człowiek widzi góry chleba przed sobą. A jednak nie może sobie pozwolić na ten chleb z powodu systemu kłamstw, zapory z kłamstw, która została zbudowana przez finansistów, władców pieniądza i kredytów, pomiędzy nim (człowiekiem) a chlebem. Człowiek roku XXI wieku nie może jeść dobrego chleba, który Święta Opatrzność dała w takiej obfitości, ponieważ jego dusza i rozum zostały przykryte kurzem kłamstw rzuconych mu w twarz i przez finansjerę i tych, którzy tak chętnie jej służą.

Nigdy w historii nieznany był taki absurd, jak wielka masa ludzi głodujących, żyjących w niedostatku i brak zabezpieczenia jutrzejszego obiadu”, podczas gdy pod ręką taka obfitość żywności, którą można uśmierzyć głód i zaspokoić potrzeby dnia jutrzejszego. Ten absurd jest propagowany i utrzymywany z powodu wielkiej sieci kłamstwa, którą są oplecione uniwersytety i która jest rozszerzana na wszystkie strony przez finansowych dyktatorów przy pomocy wszystkich rodzajów mediów. Oto jak dochodzimy do pełnego zrozumienia słów Naszego Pana: ” Człowiek nie samym chlebem żyje, ale prawdą ”.

Pokładaj swoje zaufanie w prawdzie. Szukaj prawdy. Odwróć się od tej okropnej farsy, która jest opakowana w parodię wyborów. Nie mogą one przynieść żadnej pomocy – ponieważ nigdy nie przyniosły one żadnej pomocy ! Jest to kwestia historii. Nienawiść wywołana przez walkę partii politycznych nie przynosi pokoju.

Prawda o polityce i finansowej dyktaturze musi być znana. Ludzie muszą posiadać prawdę; muszą zostać oświeceni, ukształtowani tak, by stanąć prosto i nie poddać się kłamstwom i niesprawiedliwości. W tym jednym leży nadzieja na wyzwolenie.

Prawda musi być znana i musi być rozgłaszana na wszystkie strony głosem najsilniejszym z możliwych, dopóki nie stanie się głęboko i szeroko znana, a potem podniesiona i zwielokrotniona przez wielką liczbę innych głosów.

Gilberta C&to – Mecier

Michael, Canada &/2001

Nadesłał Emeryt

UWAGA ! Redakcja W-P otrzymała od czytelniczki W-P link do poniższego video nagranego przez Sz.P. Korczarowskiego w reakcji na kilka słów prawdy o tzw. „wyborach” a skierowanych do prawdziwych, rzymskich katolików i uczciwych ludzi przez P. Michała Mikłaszewskiego w jego autorskim artykule p.t. „Myślę, więc NIE głosuję„, i zamieszczonym na łamach W-P. Oburzony P. Korczarowski wyraża ostre słowa potępienia w stosunku do redakcji W-P za rzekome nawoływanie do bojkotu ludowego festynu pod nazwą „wybory”. Cóż można odpowiedzieć Panu, Panie Piotrze Korczarowski? Pomimo całej, żywionej do Pana sympatii, odpowiadamy Panu, z największym szacunkiem, słowami Arystotelesa: „Amicus Plato, sed magis amica veritas”.

Również przypomnimy Panu, Panie Piotrze, prosimy o wybaczenie poufałości, jeszcze jeden cytat, z Pisma Świętego, słowa wypowiedziane przez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa: „Jeżelim źle powiedział, daj świadectwo o złym; a jeśli dobrze, czemu mię bijesz ?” (Ewangelia Św. Jana Apostoła 18:23).

Szanowny Panie Piotrze (zakładamy nieśmiało, że jako stali pańscy słuchacze i widzowie możemy tak się do Pana zwracać) zwrócimy pańską uwagę, że nie odpowiedział Pan merytorycznie na tezy Pana Mikłaszewskiego, a skupił się Pan jedynie na emocjonalnych zarzutach wobec redakcji W-P za fakt zamieszczenia rzeczonego powyżej artykułu. Nie oczekujemy również, że merytorycznie ustosunkuje się Pan do powyższego artykułu zamieszczonego w niniejszej publikacji.

Niemało ludzi (ludzi ! a nie istot człekokształtnych !) zdaje sobie doskonale sprawę, że tzw. „demokracja” (demonokracja ?) i tzw. „wybory” opierają się na absolutnym kłamstwie i manipulacji a paliwem tej komedii jest „ciemnota umysłowa spętana fałszem propagandy prowadząca do betonowej głupoty„.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=PHUtx1QVZf8?feature=oembed&w=640&h=360]

Redakcja W-P otrzymała link do powyższego video wraz z poniższym komentarzem:

„KASA, KASA, KASA! Żyć jakoś trza ! Jak to ludek mawia: „Kużden lubi szmal”. Mister Korczarowski obali globalizm, oczywiście z Konfederatami, jeżeli oczywiście zostanie wybrany. Globalny Kahał Międzynarodowych Strasznych Braci w Wierze, na samą wieść, że Mr Korczarowski bierze udział w procesie demonokratycznym w Polin, zmuszony już został do przyjmowania podwójnych dawek Stoperanu. Jaka szkoda, że Mr Korczarowski z Konfederatami nie pojawili się wcześniej w Jugosławii, Libii, Iraku, Panamie, Syrii, itp., itd. Historia powszechna pobiegłaby zupełnie innym torem. Niewysłowiony żal !”

AdRo203 farsa patriotyzmukomedia demokracjiprawicowa komediawybory 2019
Read the full article – wolna-polska.pl

Zdrowie

Chemikalia zawarte w kremach przeciwsłonecznych są absorbowane przez skórę w niebezpiecznej ilości

a-22

Strona główna > Zdrowie > Chemikalia zawarte w kremach przeciwsłonecznych są absorbowane przez skórę w niebezpiecznej ilości Chemikalia zawarte w kremach przeciwsłonecznych są absorbowane przez skórę w niebezpiecznej ilości Asia Zdrowie 0

Zgodnie z nowym badaniem przeprowadzonym przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration; w skrócie FDA), niektóre składniki filtrów przeciwsłonecznych wchłaniają się do ludzkiego krwiobiegu w ilości 50-100 razy wyższej niż poziom uznawany za bezpieczny.

Naukowcy z należącego do FDA Ośrodka Oceny i Badań Leków (Center for Drug Evaluation and Research) przeprowadzili w okresie od lipca do sierpnia 2018 roku losowe badanie kontrolne.

W badaniu przetestowano cztery składniki czynne: awobenzon, oksybenzon, oktokrylen i ecamsule. Są to tylko niektóre z chemikaliów chroniących przed słońcem, które, jak podała ostatnio FDA, powinni zbadać producenci, zanim będą mogły być uznane za „ogólnie bezpieczne i skuteczne”.

Wyniki wskazują, że składniki kremów przeciwsłonecznych przenikają do krwiobiegu po zaledwie jednym dniu stosowania w wystarczająco dużej ilości, aby spowodować wszczęcie rządowego dochodzenia w sprawie ich szkodliwości.

Poziomy trzech składników filtrów przeciwsłonecznych we krwi stale rosły w miarę dalszego codziennego stosowania i pozostawały wysokie w organizmie przez co najmniej 24 godziny po zakończeniu stosowania filtrów.

Wcześniejsze badania wykazały, że składniki kremów przeciwsłonecznych wpływają negatywnie na płodność mężczyzn.

Filtr przeciwsłoneczny był pierwotnie przeznaczony do sporadycznego stosowania i w małych ilościach podczas pobytu na urlopie. Teraz eksperci zalecają stosowanie ich codziennie na większej powierzchni ciała w celu ochrony przed rakiem skóry.

Wyniki tego badania wskazują, że należy przeprowadzić dalsze testy bezpieczeństwa składników zawartych w większości filtrów przeciwsłonecznych. Skutki uboczne tych składników, w tym codziennego wielokrotnego ich stosowania, są po prostu nieznane.

Tłum. Nexus

Źródło: AboutLawsuits.com, 7 maja 2019

Sunscreen Chemicals Absorbed By Skin At Levels Beyond FDA Thresholds: Study

Asia
Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

„Myślę, więc NIE głosuję.” – czyli krótkie słowo przedwyborcze. Bojkot wyborów 2019

asop

Strona główna > Polska > „Myślę, więc NIE głosuję.” – czyli krótkie słowo przedwyborcze. Bojkot wyborów 2019 „Myślę, więc NIE głosuję.” – czyli krótkie słowo przedwyborcze. Bojkot wyborów 2019 Jacek Polska, Wyróżnione 6

BOJKOT WYBORÓW 2019 !!!

Kampania wyborcza przeciw Polsce trwa w mediach przez cztery lata. Mamy równe szanse? Tylko bojkot tych pseudo-wyborów! Jedyną naszą odpowiedzią powinna być odmowa udziału w głosowaniu. Sama obecność w lokalu wyborczym uzasadnia bowiem propagandowe kłamstwa o „społecznym poparciu dla władzy”. Tzw. „parlament” jest tylko posłusznym narzędziem w ręku tych sił, które rozpoczynały swe rządy w Polsce od sfałszowania pierwszych powojennych wyborów. Udział w tzw. „wyborach” oznacza legitymizację dla aktualnego systemu – tzw. „III RP” (czyli PRL-bis). W ten sposób okazuje się uznanie i poparcie dla okupantów Polski, co stanowi zdradę Ojczyzny.

Gdyby wybory mogły coś zmienić… zostałyby zakazane!

Twierdzenie modernistów, że „miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego” („abp.” Stanisław Gądecki, przewodniczący „KEP”) jest ohydnym kłamstwem. Owszem Kościół katolicki tolerował i dopuszczał demokrację (w czasach gdy większość społeczeństwa była jeszcze katolicka, a wybory mogły coś zmienić…), ale nigdy nie nakładał na katolików moralnego obowiązku udziału w wyborach. Przeciwnie, Kościół kategorycznie zabrania katolikom głosowania na partię, ugrupowania czy kandydatów niekatolickich, głoszących poglądy czy postulaty sprzeczne z Magisterium Kościoła, zwłaszcza z zasadami Dekalogu, Katolicką Nauką Społeczną, oraz moralnością katolicką. Popieranie takich ugrupowań skutkować może nawet automatyczną ekskomuniką zastrzeżoną dla Stolicy Apostolskiej.

Nie istnieje obecnie w Polsce ŻADNA partia polityczna, na którą katolik mógłby oddać głos, nie popadając pod to potępienie Kościoła, a więc także (jeśli robi to świadomie) w ekskomunikę wiążącą mocą samego prawa. Nie trzeba raczej nikomu kto ma chociaż odrobinę rozumu tłumaczyć, że katolikowi absolutnie nie wolno głosować na tak skrajnie antykatolickie i antypolskie komitety jak „Koalicja Europejska”, „Lewica Razem” czy „PSL [raczej ZSL]”. Te partie oficjalnie promują aborcję (czyli mordowanie najbardziej niewinnych – nienarodzonych dzieci), starają się przedefiniować instytucję małżeństwa (małżeństwo to nierozerwalny związek jednego mężczyzny i jednej kobiety), usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, propagują demoralizację dzieci i młodzieży (ideologia gender, LGBT+, sexedukacja).

Dokładnie to samo potępienie dotyczy również głosowania na komitet „Prawo i Sprawiedliwość” (wraz z jego satelitami, tworzący tzw. „Zjednoczoną Prawicę”). Powody są w tym przypadku identyczne. PiS jest partią antykatolicką i antypolską, udającą jednak „katolicką” i „patriotyczną”. PiS przez 4 lata swoich rządów nie zrobiło absolutnie NIC aby zatrzymać mordowanie dzieci nienarodzonych. Zablokowane zostały dwa obywatelskie projekty ustaw („Stop aborcji!”, oraz „Zatrzymaj aborcję”, mimo iż ten drugi był tylko kolejnym kompromisem, nie zakładającym całkowitego zakazu mordowania, a jedynie zakaz mordowania ze względu na niepełnosprawność dziecka…). PiS nie broni także małżeństwa i rodziny (nikt nawet nie zaproponował przywrócenia prawa jakie obowiązywało przed wojną – w którym nie było rozwodów). PiS nie zrobił NIC aby zablokować skutecznie homo-propagandę. Wystarczyła by jedna ustawa, która zakazała by publicznego propagowania dewiacji i ideologi LGBT+ (takie prawo obowiązuje np. w Rosji). Wręcz przeciwnie, to właśnie w ciągu ostatnich 2 lat, pod rządami PiS’u, homo-propaganda osiągnęła swoje apogeum, profanowane są wizerunki Matki Bożej Częstochowskiej, ideolodzy LGBT+ są coraz bezczelniejsi, homo-parady odbywają się w każdym mieście i miasteczku (co nie miało miejsca jeszcze nigdy), a obrońcy normalności są brutalnie pacyfikowani przez podlegającą PiS’owi milicję, jak choćby niedawno w Lublinie, a wcześniej w Białymstoku. PiS nie dba też w żaden sposób o interes narodowy, przynajmniej nie o interes Polski. Dba za to o interes żydowski i amerykański. Tak samo jak poprzednie „polskie rządy” (PO-PSL) dbały o interes niemiecki i „europejski”, tak obecny [nie]rząd PiS’u dba o interes jankesko-judaistyczny. Wystarczy wspomnieć chociażby o utrzymywaniu na koszt Polaków amerykańskich baz wojskowych na terenie Polski, oraz o roszczeniach które PiS wypłaci amerykańskim żydom, za odbudowane po wojnie przez Polaków na nasz koszt kamienice… Wybór między „Koalicją Europejską” a PiS’em, to jak wybór między dżumą a cholerą, a dosadniej między Hitlerem a Stalinem.

Itd.

Ostatnią opcją, na którą niestety wielu prawych ludzi z dobrymi intencjami, chcących służyć Polsce, daje się nabierać, jest tzw. „Konfederacja”. Wydaje się ona być jedyną alternatywą dla rządzących dotąd „elit politycznych III RP”. Jednak czy w rzeczywistości jest to ugrupowanie które czymkolwiek się istotnie różni od wyżej wymienionych? Jedyną różnicą jest to, że żaden z liderów „Konfederacji” nie brał jeszcze bezpośredniego udziału w żadnych rządach „III RP”. Czy jednak są oni „czyści” politycznie? Praktycznie żaden z nich nie jest „nowy”, większość była już posłami lub „europosłami”, niektórzy siedzą w polityce od bardzo dawna, z miernymi bądź żadnymi efektami. Czy „Konfederacja” jest rzeczywiście partią katolicką i propolską, na jaką próbuje się kreować? Przede wszystkim jest to ugrupowanie niejednolite, składające się z wielu bardzo różnych ludzi o różnych, często wręcz sprzecznych poglądach. Partia ta nie posiada jednego, spójnego programu, ani nawet jednej spójnej wizji. Czy jednak ta partia chciałaby zdecydowanego, kategorycznego zakazu aborcji, i to sformułowanego nie odrębną ustawą, lecz jako nowelizacja kodeksu karnego, w którym po prostu aborcja została by uznana za morderstwo z premedytacją. Czy chcą wprowadzić karę śmierci za morderstwo i inne zbrodnie (gwałt, pedofilię)? Czy chcą zakazania rozwodów które są najgorszą destrukcją rodzin? Czy chcą wreszcie przede wszystkim natychmiastowego wyjścia z struktur UE, NATO, odbudowę suwerennego państwa i odzyskania przez Polskę Niepodległości? Czy chcą zbudować Katolickie Państwo Narodu Polskiego, oparte na Prawie Bożym, i Społecznym Nauczaniu Kościoła? Z wypowiedzi jej liderów, można stwierdzić że jest wręcz odwrotnie. Pan Janusz Korwin-Mikke, który jest jednym z założycieli i głównych liderów, jak wiadomo jest skrajnym liberałem i kapitalistą. Jego celem jest zniesienie wszelkich podatków, ZUS’u, jakiejkolwiek pomocniczości państwa, i wprowadzenie totalnego wolnego rynku bez żadnych ograniczeń czy kontroli. Oznaczało by to nastanie „krwiożerczego kapitalizmu” (jak określił to Papież Leon XIII w Rerum novarum). Jest to jawne zaprzeczanie nauczania Kościoła katolickiego o sprawiedliwości i solidaryzmie społecznym. Lider „Konfederacji”, Korwin-Mikke wielokrotnie stwierdzał także wprost i otwarcie w licznych wywiadach, że traktuje religię w sposób instrumentalny (podporządkowuje ją polityce), że odróżnia Religię od Wiary, która wg. niego jest sprawą czysto prywatną, że jest mu obojętne w co kto wierzy (wg. niego Boga nie interesuje czy ktoś jest katolikiem, żydem czy muzułmaninem), że jest zwolennikiem świeckiego państwa (tzw. „prawicy laickiej”), oddzielonego od Kościoła, że księża nie powinni się wtrącać do polityki etc. Wyśmiewał przy tym polską tradycyjną pobożność Maryjną. Korwin ma więc typową dla kapitalistów mentalność żydowsko-protestancką, dualityczną, zakładającą istnienie podwójnej moralności (osobnej prywatnej, a osobnej publicznej, politycznej).

Oczywiście ktoś powie, że przecież „Konfederacja” to nie tylko Korwin. Ale pozostali liderzy nigdy nie wypowiedzieli się stanowczo w kwestiach fundamentalnych. Ich odpowiedzi są zawsze rozmyte, wymijające i nie są w stanie mówić wprost; „tak tak, nie nie”. Katolik musi mówić jasno, pamiętajmy że inna mowa pochodzi od złego. Nigdy nie padła wyraźna odpowiedź na postawione powyżej pytania. Przeciwnie, Kaja Godek, która jako jedyna w tym ugrupowaniu stanowczo wypowiadała się na temat obrony życia nienarodzonych dzieci, najpierw otrzymała zakaz wypowiadania się, a następnie została usunięta z partii… Dlaczego nie został usunięty Janusz Korwin-Mikke za skrajnie liberalne i antykatolickie wypowiedzi? Jak ludzie uważający się za katolików (a raczej tylko takich udający) jak Robert Winnicki czy Grzegorz Braun, potrafią tolerować tą sytuację, i są jeszcze w stanie spojrzeć w lustro? „Konfederacja” została całkowicie zdominowana przez liberałów i kapitalistów, głosy „narodowców” (a raczej endeków którzy kończą zwykle jako przybudówka PiS’u) czy „monarchistów” (a raczej konserwatystów, którzy nie wiedzą sami o jaką monarchię im chodzi…) są w niej marginalne, niewiele znaczące, zepchnięte na boczny tor. Podobnie jak 4 lata temu „narodowcy” poszli na współpracę z Kukizem, aby dopchać się do koryta, tak samo dziś robią u boku Korwina (m.in. te same zresztą osoby). Tyle że Korwin to nie Kukiz. Korwin ma już swoje lata i już dawno się wypalił. Jego podejrzana przeszłość, aktywność polityczna w czasach PRL, żydowskie pochodzenie, i nieudana działalność polityczna od 1990r. są zbytnio kompromitujące, aby ten człowiek był w stanie osiągnąć jakikolwiek sukces w tzw. „wyborach”. Korwin nikogo do „parlamentu” nie wprowadzi, tak samo jak nie wprowadził nikogo do euro-kołchozu, i cały wysiłek tych ludzi którzy w to się zaangażowali pójdzie na marne. Skończy się więc znacznie szybciej niż po wyborach w 2015 r., i po całej „Konfederacji” zostanie tylko wstyd i niezmywalna plama na honorze dla zaprzedanych bezideowych politykierów, marzących tylko o dopchaniu się do żłobu. Korwin zawinie całą subwencje przypadającym partiom które uzyskały między 3 – 5 %, a pozostali zostaną jak zwykle z przysłowiową ręką w nocniku. Nawet jeśli jakimś cudem udało by im się przekroczyć te 5 %, to i tak niczego to nie zmieni. Czego można oczekiwać po ludziach, którzy za kasę sprzedali własne wartości, dla których nie liczą się słowa takie jak „honor” czy „idea”?

Na koniec przypomnę „Konfederatom”, zwłaszcza tym którzy mają się za „narodowców”, „katolików”, „niepodległościowców”, „patriotów” etc. kilka słów ich lidera, Janusza Korwin-Mikke’go: „Gen. Jaruzelski był poczciwym człowiekiem, znakomitym wojskowym„. Zabójstwo Jerzego Popiełuszki to był „wypadek przy pracy„. A o zabójstwie Grzegorza Przemyka : „Dostał parę razy pałą i chudzina zmarł”. Pozostawiam to bez komentarza…

Katolikowi nie wolno wybierać „mniejszego zła”. Wybór „mniejszego zła” to zawsze jest po prostu wybór zła. Kto nie sprzeciwia się złu, jest współwinny zła!

Michał Mikłaszewski, red. naczelny

Za: http://tenetetraditiones.blogspot.com/2019/10/mysle-wiec-nie-gosuje-czyli-krotkie.html

4.10.2019

Jacek debilizacja Polakówfarsa demokracjikomedia niepodległościkomedia wyborówmuppet show
Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Tolerancja w natarciu: „Płoną katedry, na księży przyjdzie czas!”

a-11

Strona główna > Polska > Tolerancja w natarciu: „Płoną katedry, na księży przyjdzie czas!” Tolerancja w natarciu: „Płoną katedry, na księży przyjdzie czas!” Jerzy Ulicki-Rek Polska 4

Jeden z lewicowych działaczy, który „zasłynął” m.in. kontrowersyjnymi protestami przed siedzibą TVP, w szokujący sposób skomentował wpis dotyczący podpalenia katedry w Meksyku. „Płoną katedry, na księży przyjdzie czas” – napisał. Do sprawy odniósł się mec. Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris.

Dawid Winiarski, z iście chazarską fizjonomią
Z kamerą wśród zwierząt: Winiarski w ostatnim szeregu

Jak zauważył portal tysol.pl, Dawid Winiarski włączył się w dyskusję na temat aktywności aborcyjnych działaczy w Meksyku, którzy w ramach tzw. „Dnia Bezpiecznej Aborcji”, podpalili drzwi katedry w stolicy kraju. „Na razie płoną katedry, na księży przyjdzie czas!” – napisał lewicowy aktywista. „Nawoływanie do nienawiści staje się normą w debacie publicznej?” – zauważył mec. Jerzy Kwaśniewski.

Prezes Instytutu Ordo Iuris komentując szokujący wpis stawia pytanie, czy tą sprawą nie powinna zająć się z urzędu Prokuratura. Mec. Kwaśniewski dodaje, że „bohater”, który miał dokonać skandalicznego wpisu to student i bohater Archiwum Osiatyńskiego, budowanego z grantu Fundacji Stefana Batorego. Prawnik dopytuje również na Twitterze czy obie wspomniane organizacje odetną się od aktywisty, który w taki sposób atakuje księży i Kościół.

„Czy Fundacja Batorego i Archiwum Osiatyńskiego odetną się od wezwania do nienawiści i pochwały przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan? Czy usuną wywiad z tym człowiekiem ze strony Archiwum Osiatyńskiego? Profesor nie byłby zachwycony pochwałą palenia kościołów i kapłanów…” – czytamy w komentarzu mec. Jerzego Kwaśniewskiego.

Źródło: tysol.pl / Twitter / archiwumosiatynskiego.pl

WMa

Za: https://www.pch24.pl/szokujacy-komentarz-lewicowego-aktywisty–plona-katedry–na-ksiezy-przyjdzie-czas-,71234,i.html

Jerzy Ulicki-Rek

https://www.polskawalczaca.com/


Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Do USA bez wiz – żydowski plan wypędzenia Polaków z Polski. Wojna !

aje-1200x630

Strona główna > Polska > Do USA bez wiz – żydowski plan wypędzenia Polaków z Polski. Wojna ! Do USA bez wiz – żydowski plan wypędzenia Polaków z Polski. Wojna ! Jerzy Ulicki-Rek Polska 1

Do USA bez wiz. Donald Trump podjął decyzję. Są pierwsze komentarze.

Pisaliśmy wielokrotnie, że otwarcie Polakom bezwizowych wjazdów do USA, będzie zaworem „bezpieczeństwa” dla Polaków wyniszczanych w Polsce przez żydów, którzy znajdą ratunek, azyl w USA.
Ponadto jest to znak, nadejścia wojny nuklearnej na Bliskim Wschodzie, gdzie żydaer zbombarduje samego siebie i wypędzi żydów z Palestyny do Europy. Polacy uciekną z Polski, żydzi zajmą ich miejsce.

– Wjazdy bezwizowe do USA – dla Polaków – będą uruchomione w chwili, kiedy będzie to potrzebne żydom, a nie Polakom (zresztą Polacy powinni żyć i pracować w Polsce, a nie u obcych). To wtedy, kiedy rozpocznie się przewidywalny kryzys dalszego „wzrostu antysemityzmu” w Polsce i Polacy będą stanowić zagrożenie dla żydów – np. taka sytuacja niebezpiecznych napięć niewątpliwie nastąpi w chwili masowego najazdu żydowskiego z Palestyny. Sam Bibi zadeklarował, że ok 1 milion „Izraelczyków” będzie musiało przemieścić się z powodu wojny.

Ci Polacy, którzy domagają się w USA ruchu bezwizowego dla Polaków, pracują nad dalszym wyludnieniem Polski – celem zrobienia w Polsce miejsca dla żydów.

O tym problemie pisał już Henryk Sienkiewicz ­- „Za chlebem”.

https://www.gazetawarszawska.com/index.php/pugnae/936-czy-juz-wkrotce-polacy-na-madagaskar

Red. Gazeta Warszawska

+

Prezydent Donald Trump poinformował w piątek, że podjął decyzję o objęciu Polski programem bezwizowym. Umożliwi to Polakom podróże do USA w celach biznesowych lub turystycznych na okres do 90 dni bez wizy. Ta decyzja wywołał burzę komentarzy w sieci.

– To ogromny sukces Polski po 30 latach starań – stwierdził rzecznik rządu Piotr Mueller oceniając w TVP Info decyzję Donalda Trumpa. – Mam czasami wrażenie, że w poprzednich latach polskim politykom nie za bardzo zależało na tym, by zachęcać partnerów do tego, by pewne ważne dla nas kwestie regulować. Działo się tak na poziomie polityki euroatlantyckiej, ale również na poziomie polityki unijnej – ocenił Mueller.

„No to mamy 30:1 . 30 lat ma 3RP, wiele rządów, które miały ‚świetnych dyplomatów’ a dopiero rząd PiS wizy załatwił” – skomentował decyzję amerykańskiego prezydenta na swoim profilu na Twitterze europoseł Patryk Jaki.

Patryk Jaki@PatrykJaki

!!! No to mamy 30:1 . 30 lat ma 3RP, wiele rządów, które miały „świetnych dyplomatów” a dopiero rząd PiS wizy załatwił. https://twitter.com/rzeczpospolita/status/1180134837845405696 …

Rzeczpospolita

✔@rzeczpospolita

Polska spełniła podstawowy warunek zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump podpisał dziś objęcie naszego kraju programem bezwizowym.http://bit.ly/2AFWwLJ

Innego zdania jest politolog Marek Migalski. „To nie polski rząd załatwił. Załatwili to Polacy wypełniając kryteria przyznawania wiz. Brawo my! Choć pewnie PiS wystawi pierś do medalu” – ocenił.

Marek Migalski@mmigalski

To nie polski rząd załatwił. Załatwili to Polacy wypełniając kryteria przyznawania wiz. Brawo my! Choć pewnie PiS wystawi pierś do medalu.

Ze zniesienia wiz cieszy się były minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz były szef UOKiK Adam Jasser. „Zniesienie wiz do USA po prostu nam się należało. Bez ironii, tym razem” – napisał na swoim profilu na Twitterze.

Adam S Jasser@AdamSJasser

Zniesienie wiz do USA po prostu nam się należało. Bez ironii, tym razem.

Zobacz pozostałe Tweety użytkownika Adam S Jasser

Z jego optymizmem nie zgadza się Robert Gwiazdowski, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, komentator gospodarzy i polityczny. „Przecież będzie gorzej. Bo wizę dawał konsul w Polsce, a bez wizy byle urzędniczyna na granicy może człowieka zawrócić” – ocenił.

Adam S Jasser@AdamSJasser

Zniesienie wiz do USA po prostu nam się należało. Bez ironii, tym razem.

Robert Gwiazdowski@RGwiazdowski

Przecież będzie gorzej. Bo widzę dawał konsul w Polsce a bez wizy byle urzędniczyna na granicy może człowieka zawrócić

Zobacz pozostałe Tweety użytkownika Robert Gwiazdowski

„Kiedyś powiedziałam, że do Stanów ponownie pojadę jak zniosą wizy dla Polaków. To chyba trzeba zacząć zbierać na bilet” – napisała na swoim profilu na Twitterze dziennikarka działu politycznego „Faktu” Agnieszka Burzyńska.

Burzynska Agnieszka@BurzynskaAga

Kiedyś powiedziałam, że do Stanów ponownie pojadę jak zniosą wizy dla Polaków. To chyba trzeba zacząć zbierać na bilet. https://twitter.com/p_zuchowski/status/1180133358770249729 …

Paweł Żuchowski@p_zuchowski

Do USA bez wiz. Donald Trump ogłosił właśnie, że podpisał dokument, który przyjmuje Polskę do programu ruchu bezwizowego. #VisaWaiverProgram #visaWaiver

Zobacz pozostałe Tweety użytkownika Burzynska Agnieszka

Katarzyna Sławińska z TVN zastanawia się, o co teraz będą pytać prezydenta USA polscy dziennikarze. „Pytanie o zniesienie wiz i o obecność amerykańskich wojsk to był żelazny zestaw od jakichś 20 lat…” – czytamy na jej profilu na Twitterze.

Katarzyna Sławińska@SlawinskaK

O co teraz będą pytać polscy dziennikarze amerykańskiego prezydenta? Pytanie o zniesienie wiz i o obecność amerykańskich wojsk to był żelazny zestaw od jakichś 20 lat…

„Jak Was będzie ktoś przekonywał, że rząd załatwił zniesienie wiz do USA, to mu powiedzcie, że to zrobił każdy Polak, który zapłacił 600 zł i pomyślnie przeszedł procedurę wizową” – ocenił ten fakt reporter onet.pl Kamil Dziubka.

Kamil Dziubka

✔@KamilDziubka

Jak Was będzie ktoś przekonywał, że rząd załatwił zniesienie wiz do USA, to mu powiedzcie, że to zrobił każdy Polak, który zapłacił 600 zł i pomyślnie przeszedł procedurę wizową

„Administracja amerykańska znosi wizy dla Polaków. O powodach włączenia Polski do ruchu bezwizowego pisałem ponad miesiąc temu” – przypomina Michał Jelonek, redaktor Mediów Narodowych i członek Stowarzyszenia Marsz Niepodległości I zamieszcza swój post, w którym informuje, że zniesienie wiz dla Polaków go nie dziwi. „Nie będzie to jednak żaden gest docenienia sojusznika, lecz próba ocieplenia wizerunku wśród Polaków, zaniepokojonych działaniami ws 447” – czytamy w poście z 27 sierpnia.

Michał Jelonek@MichalJelonek

Administracja amerykańska znosi wizy dla Polaków. O powodach włączenia Polski do ruchu bezwizowego pisałem ponad miesiąc temu. https://twitter.com/MichalJelonek/status/1166396444552679427 …

Michał Jelonek@MichalJelonek

Za kilka dni do Warszawy przyleci Donald Trump. Nie zdziwi mnie ewentualne zniesienie przez amerykańską administrację wiz dla Polaków. Nie będzie to jednak żaden gest docenienia sojusznika, lecz próba ocieplenia wizerunku wśród Polaków, zaniepokojonych działaniami ws 447.

Zobacz pozostałe Tweety użytkownika Michał Jelonek

„Gratulacje dla Polaków, dzięki którym Polska spełniła kryteria zniesienia wiz. Sam Trump zapowiedział przed wyborami, że dokona tego dwa tygodnie po zaprzysiężeniu. Trump nie dał rady. Polacy tak” – skomentował informację o decyzji Trumpa redaktor naczelny „Newsweeka” Tomasz Lis. Chwilę później dodał kolejny wpis: „A sam moment ogłoszenia wiadomości w sprawie wiz, już niezależnie od sukcesu naszych obywateli, wskazuje, że Trump pomaga nie tylko Putinowi”.

Decyzję prezydenta USA skomentowała także ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. „Bardzo się cieszę, że już wkrótce Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych bez wiz! ” – napisała w na swoim oficjalnym profilu na Twitterze.

Georgette Mosbacher

✔@USAmbPoland

Bardzo się cieszę, że już wkrótce Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych bez wiz! #VisaWaiverDlaPolski

Osadzony film

Osadzony film

„Dzisiaj prezydent Donald Trump ogłosił nominację Polski do programu bezwizowego, który umożliwia podróżowanie do USA bez wizy na 90 dni. Polska i amerykańska ambasada w Warszawie, ciężko pracowały, aby rozwijać nasze relacje biznesowe, turystyczne i międzyludzkie” – napisał na swoim profilu na Twitterze sekretarz stanu USA Mike Pompeo.

Secretary Pompeo

✔@SecPompeo

Today President @realDonaldTrump announced #Poland’s nomination for the Visa Waiver Program, which allows visa free travel to the U.S. for up to 90 days. Poland & @USEmbassyWarsaw have worked hard to advance our business, tourism, & people-to-people ties. http://go.usa.gov/xVHEp

Statement from the Press Secretary Regarding the Nomination of Poland for Entry into the Visa…

Today, President Donald J. Trump is announcing that the Department of State has formally nominated Poland for entry into the Visa Waiver Program. This is an important step in continuing to increase…

whitehouse.gov

https://wiadomosci.wp.pl/do-usa-bez-wiz-donald-trump-podjal-decyzje-sa-pierwsze-komentarze-6431555503474305a

Za: https://gazetawarszawska.com/index.php/okupacja-zydowska-w-polsce/4062-do-usa-bez-wiz-zydowski-plan-wypedzenia-polakow-z-polski-wojna 5.10.2019 Jerzy Ulicki-Rek

https://www.polskawalczaca.com/

Depopulacja Polskiekonomiczna eksterminacja Polakówlikwidacja PolskaTrumpupadek moralny i obyczajowy Polakówwypędzenia Polaków
Read the full article – wolna-polska.pl

Zdrowie

Szczepionki produkowane z komórek poronnych zawierają setki zmodyfikowanych komórek rakowych

a-8

Strona główna > Zdrowie > Szczepionki produkowane z komórek poronnych zawierają setki zmodyfikowanych komórek rakowych Szczepionki produkowane z komórek poronnych zawierają setki zmodyfikowanych komórek rakowych Asia Zdrowie 0

Szczepionki są rutynowo produkowane z komórek pobieranych od poronnych płodów. Komórki te znane są jako MRC-5 i WI-38. Agencja CDC otwarcie wymienia niektóre szczepionki, które wykorzystują te „ludzkie diploidalne” komórki, w tym Twinrix (Hep A / Hep B), ProQuad (MMRV) i Varivax (ospa wietrzna).

FDA w opublikowanych tabelach ze szczepionkami, takimi jak Varivax, również otwarcie przyznaje że stosuje się w nich ludzkie komórki płodowe, takie jak MRC-5: „Produkt zawiera również resztkowe składniki komórek MRC-5, w tym DNA i białko, oraz śladowe ilości neomycyny i bydlęcej surowicy z pożywki MRC-5.”

Ulotka do szczepionki GlaxoSmithKline otwarcie omawia użycie poronnych ludzkich komórek płodowych w szczepionce Priorix-Tetra (MMRV): „Każdy szczep wirusa jest wytwarzany osobno w komórkach zarodka kurzego (świnka i odra) lub ludzkich diploidalnych komórkach MRC5 (różyczka i ospa wietrzna).”

Jednak, co zadziwiające, niemalże nikt w społeczeństwie nie jest świadomy, że poronne ludzkie komórki płodowe są rutynowo stosowane w szczepionkach. Kłamliwe fałszywe media twierdzą, że jest to „teoria spiskowa”, nawet gdy CDC, FDA i producenci szczepionek otwarcie deklarują, że ten składnik jest stosowany w wielu szczepionkach.

Obecnie laboratorium we Włoszech przeprowadziło pełne sekwencjonowanie genomu komórki MRC-5, która została celowo wprowadzona do wielu szczepionek, a to co odkryli jest przerażające.

Zespół Corvelva podsumował swoje ustalenia w następujący sposób:

1- Stwierdzono, że linia komórkowa należy do męskiego płodu.

2 – Linia komórkowa przedstawia się w taki sposób, że prawdopodobnie jest bardzo stara, a zatem zgodna z zadeklarowaną linią lat 60-tych.

3 – DNA płodu w szczepionce jest kompletnym indywidualnym genomem, to znaczy genomowy DNA wszystkich chromosomów osobnika jest obecny w szczepionce.

4 – Ludzki DNA zawarty w tej szczepionce jest wyraźnie, niewątpliwie anormalny i wykazuje istotne niespójności z typowym ludzkim genomem, to znaczy odnosząc to do zdrowego osobnika.

5 – Przetestowano 560 genów, o których wiadomo, że są związane z różnymi postaciami raka i wszystkie uległy poważnym modyfikacjom.

6 – Istnieją odmiany, których konsekwencje nie są nawet znane, jeszcze nie pojawiły się w literaturze, ale które nadal wpływają na geny zaangażowane w indukcję ludzkiego raka.

7 – To co również wyraźnie nienormalne to nadmiar genomu objawiający się w liczbie kopii i wariantów strukturalnych.

Mamy 560 genów nowotworowych, nieprawidłowe DNA, genetyczną „modyfikację” potencjalnie niebezpiecznych genów, ale tą szczepionkę zaleca się do wstrzyknięcia każdemu dziecku.

Z tego sekwencjonowania DNA jasno wynika, że ​​przemysł szczepionkowy zaszczepia dzieci specjalnie spreparowanym rakiem. Jak wyjaśnia CHD, szczepionki są celowo wytworzone z genami powodującymi raka, które zostały specjalnie zmodyfikowane w celu promowania nowotworów: „W podawanych od dekad szczepionkach mamy coraz więcej zmodyfikowanego genetycznie DNA, a dopuszczono niekontrolowane ich ilości…

…DNA zawarte w tych szczepionkach potencjalnie wywołuje raka, a wytyczne, do których odwołują się organy nadzorcze, są niewłaściwe. Co więcej, publicznie potępiamy poważne pominięcie tej kwestii w podejmowaniu środków ostrożności, które z drugiej strony są pilnie wymagane w przypadku leków zobojętniających kwas.”

Ten powiązany z rakiem kod genetyczny jest nie tylko dodany do wszystkich szczepionek podawanych dzieciom, ale dawka zainfekowanego rakiem DNA jest niebezpiecznie wysoka. Jak wyjaśnia CHD: „… Zanieczyszczone płodowe DNA obecne w różnych ilościach we wszystkich analizowanych próbkach (w ten sposób niekontrolowane) jest do 300 razy wyższe niż limit narzucony przez EMA dla rakotwórczego DNA (10 ng / dawkę – co odpowiada DNA zawartemu w około 1000 komórkach z guzów rakowych (obliczone na podstawie obliczeń statystycznych) podczas gdy limit ostrożności wynosi 10 pg / dawkę), limit, który należy również zastosować do płodowego DNA MRC-5, który nieuchronnie zanieczyszcza Priorix tetra.”

Sekwencjonowanie genomu wykazało również, że zmodyfikowano setki genów nowotworów. Jak wyjaśnili autorzy badania: „…dla wszystkich 560 zweryfikowanych genów zidentyfikowano istotne modyfikacje genów, o których wiadomo, że są powiązane z różnymi postaciami nowotworów; ponadto istnieją warianty, których konsekwencje nie są znane, ale które jednak wpływają na geny zaangażowane w indukcję ludzkiego raka.”

Wskazuje to na to, że ludzkie płodowe komórki MRC-5 są celowo zmodyfikowane, aby uczynić je bardziej rakotwórczymi… tj. by było bardziej prawdopodobne, że spowodują guzy nowotworowe u ludzi otrzymujących te szczepionki.

Zapewniłoby to oczywiście długoterminowe przychody z leków przeciwnowotworowych, które są również wytwarzane i sprzedawane przez tych samych gigantów farmaceutycznych, którzy produkują i sprzedają szczepionki. W końcu powtarzanie działalności biznesowej jest bardzo lukratywnym modelem biznesowym, a jeśli możesz zaszczepić pojawiającego się po długim czasie raka, to możesz być pewny, że u bardzo wysokiego odsetka dzisiejszych dzieci. Dzieci te ostatecznie staną się intratnymi klientami wielkich firm medycznych.

Mike Adams

Link do oryginalnego artykułu: LINK

Pobierz oryginalne badanie: LINK

Źródło polskie + uzupełnienie o filmy wideo: http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/szczepionki_produkowane_z,p1493672758

Asia
Read the full article – wolna-polska.pl

Zdrowie

Piję wino ze szklanki

wine-1952680_1920-1200x630

Strona główna > Zdrowie > Piję wino ze szklanki Piję wino ze szklanki Artykuł Sponsorowany Zdrowie

Choć miłośnicy win rozpisują się o tym już od dobrych kilku lat, ja dopiero teraz odkryłam, że trunek ten można pić również ze szklanek. Przykład innych narodów – chociażby Włochów – pokazuje nam, że pozbawiając naczynie słynnej nóżki nic nie tracimy! Przeciwnie, zyskujemy komfort i więcej możliwości.

Być może zastanawiasz się teraz nad kwestią ogrzewania wina dłonią i uwalniania aromatów trunku. Otóż, okazuje się, że używając specjalnej szklanki typu stemless ani nie podnosimy temperatury napoju, ani też nie „hamujemy” ulatniania się wyjątkowej woni.

Kieliszek kontra szklanka

Zawsze uważałam, że picie wina ze szklanki jest wygodniejsze niż sączenie go z łatwo tłukącego się kieliszka. Czym bardziej zagłębiam się w temat, tym mocniej przekonuję się, że nie byłam sama. Kilka dni temu – na wakacjach we Włoszech – zobaczyłam w jaki sposób spożywa się wino na południu Europy. Moim oczom ukazał się obraz wyluzowanego narodu, który odrzuca eleganckie kieliszki na rzecz wygodnych i bardziej praktycznych szklanek. Co więcej, zwyczaj ten Włosi kultywują nie tylko w swoich domach. Naród znany z makaronu, pizzy czy lodów pełen jest restauracji i knajp, w których wina serwuje się tylko i wyłącznie w szklankach. Kolejne zaskoczenie spotkało mnie, gdy podjęłam ten temat z jednym z tubylców. W trakcie długiej i inspirującej rozmowy sympatyczny Włoch przybliżył mi podejście swoich rodaków do wina. Powiedział, że spożywanie tego trunku jest dla nich przede wszystkim miłym elementem spotkania i sposobem na podkreślenie smaku potraw a nie rytuałem samym w sobie. Dodał także, że ponad fakt sączenia wina cenią bycie wśród przyjaciół i rodziny.

Sytuacji, w których szklanki z powodzeniem zastąpią kieliszki jest wiele. Wystarczy wspomnieć o obiedzie w ogrodzie, pikniku w parku czy kilkudniowej wycieczce. Zauważmy bowiem, że każde wyjście lub wyjazd wiąże się z koniecznością zapakowania akcesoriów do wina. W takich przypadkach istnieje dużo większe ryzyko stłuczenia kieliszków niż szklanek.

Mój komplet – karafka i szklanki typu stemless

Zachęcona przez Włochów, zaraz po powrocie z wakacji zaczęłam na nowo kompletować zestaw do win. Wyszukując Akcesoria winiarskie Gdańsk szybko znalazłam odpowiadający moim potrzebom komplet szklanek, do których ponadto dołączona była zgrabna karafka. Muszę jednak zaznaczyć, że kieliszki zachowałam. Wychodzę bowiem z założenia, że każdy z nas jest inny i choć zazwyczaj serwuję gościom wino w szklankach, może zdarzyć się sytuacja, w której ktoś poprosi o kieliszek. Zaznaczam więc – warto mieć i jedno i drugie.

Artykuł Sponsorowany
Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Kompromitacja Kaczyńskiego. Nie potrafił zdefiniować cywilizacji chrześcijańskiej

a01

Strona główna > Polska > Kompromitacja Kaczyńskiego. Nie potrafił zdefiniować cywilizacji chrześcijańskiej Kompromitacja Kaczyńskiego. Nie potrafił zdefiniować cywilizacji chrześcijańskiej Jerzy Ulicki-Rek Polska 0

Każdy człowiek, który chociaż troszkę zna historię Polski, ale przede wszystkim w tym wypadku, historię świata, wie, że ta cywilizacja, w której dzisiaj żyjemy, cywilizacja chrześcijańska, oparta o grecką filozofię i prawo rzymskie, to najbardziej życzliwa człowiekowi cywilizacja w dziejach świata.– powiedział na partyjnej konwencji prezes PiS.

Niektórzy mówią, że Jarosław Kaczyński, który od dłuższego czasu jest w wyborczym transie, może pozwolić sobie na mówienie bzdur, a nawet może kłamać, bo jego wyznawcy i tak nie rozumieją tego, co mówi, odbierając tylko przekaz emocjonalny.

Cywilizacja łacińska

Twórca pojęcia cywilizacja chrześcijańska, a konkretnie cywilizacja łacińska, historiozof Feliks Koneczny mówił o trzech filarach na których opiera się fundament naszej cywilizacji. Są to: klasyczna filozofia grecka, prawo rzymskie oraz najważniejszy filar: etyka katolicka bez której nie byłoby naszej cywilizacji. O tym właśnie nie powiedział Kaczyński, pomijając 3 filar. Oczami wyobraźni widzę, jak w tym momencie część sympatyków PiS daje wyraz swojej ignorancji mówiąc, że to nie ma i tak znaczenia, bo wiadomo o co chodzi.

Dlaczego Kaczyński nie zna Konecznego?

Nie on jeden. Dzieła Feliksa Konecznego nie były lubiane przez komunistów i tak pozostało do dnia dzisiejszego. Konecznego nie lubią nie tylko współcześni marksiści, lecz także socjaliści z PiSu. Nie lubią go Żydzi za opis cywilizacji żydowskiej.

Polityczna praktyka PiS zaprzecza wartościom „cywilizacji chrześcijańskiej”

Jak wiemy PiS (tak samo jak PO) akceptuje implementację prawa marksistowskiego /prawo UE/ do prawa polskiego. Jest to sprzeczne z zasadami prawa rzymskiego i etyką katolicką. Według Konecznego tworzenie prawa oraz jego egzekucja powinny opierać się na zasadach etyki katolickiej. Kolejną rzeczą jest stosunek PiS do demokracji. Członkowie aktualnego rządu wielokrotnie deklarowali akceptację demokracji liberalnej. To z kolei jest sprzeczne z poglądami klasycznych filozofów greckich i poglądami św. Tomasza z Akwinu.

Na koniec inny cytat z pana prezesa:

Izrael jest przyczółkiem naszej kultury w tamtym świecie.

Jest to absurdalna brednia świadcząca dobitnie o braku podstawowej wiedzy o cywilizacjach – żydowskiej i łacińskiej oraz o kulturze w cywilizacji chrześcijańskiej. Na podstawie takich wypowiedzi jeden z wniosków, który się nasuwa to ten, że mamy prędzej do czynienia z niedoukiem lub manipulatorem wyborczym Kaczyńskim niż z przedstawicielem polskiej elity („jesteśmy nową elitą” Kaczyński). Cywilizacja na którą się powołuje prezes PiS, czyli metoda życia zbiorowego oparta na etyce katolickiej wyklucza syntezę cywilizacji i kultur. Synteza taka jest połączeniem przeciwstawnych metod życia zbiorowego. Szacunek dla wartości naszej kultury powinien również wykluczyć z życia społecznego, w trybie pilnym, „tęczową zarazę”.

Za: https://www.ekspedyt.org/2019/09/29/kompromitacja-kaczynskiego-nie-potrafil-zdefiniowac-cywilizacji-chrzescijanskiej/

29.09.2019

Jerzy Ulicki-Rek

https://www.polskawalczaca.com/

cywilizacja żydowskafałszywi chrześcijanie NWOjarosław kaczyńskiPartia interesów Syjonistycznych
Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Plan okupacji Polski osiąga sukces

aet

Strona główna > Polska > Plan okupacji Polski osiąga sukces Plan okupacji Polski osiąga sukces AdRo203 Polska 1

Warszawa jest gotowa na wszystko, byle tylko w kolejnym miejscu w Polsce załopotała amerykańska flaga.

Rezygnacja ze wspólnotowej retoryki w polityce europejskiej, zwiększenie napięcia między Polską a Unią Europejską, brak stosunków z Rosją, ograniczanie się do zarządzania kryzysem w relacjach z Ukrainą, utrata zainteresowania Mołdawią, która jest kluczem do bezpieczeństwa na południowo-wschodniej flance NATO, silne relacje z mało wiarygodnym prezydentem USA, oraz zwiększenie wpływu amerykańskich polityków – Warszawa jest gotowa na wszystko, byle tylko w kolejnym miejscu w Polsce załopotała amerykańska flaga.

W pogoni za przyjaźnią Stanów Zjednoczonych i poklepywaniem po plecach przez Donalda Trumpa na szczytach dyplomatycznych zaczynamy kompletnie tracić wolność.

Analiza interakcji między Polską a USA za rządów PiS i Trumpa wyraźnie pokazuje, że obecne stosunki polsko-amerykańskie przypominają nie sojusz równorzędnych partnerów, a relację suzerena z wasalem, w których Polska jest tym drugim, posłusznie spełnia oczekiwania Stanów Zjednoczonych i realizuje własny plan Trumpa dotyczący okupacji Polski.

Podpisana we wrześniu przez Prezydentów Polski i USA deklaracja to smutny obraz polskiej dyplomacji, która demonstruje poddaństwo Andrzeja Dudy i grę Donalda Trumpa, która idzie o destabilizację naszego kraju i skłócanie Polaków. Pod pretekstem wzmocnienia wschodniej flanki NATO, Amerykanie okupują nasz kraj, budując na terytorium Polski bazy, budynki mieszkalne, magazyny, hangary i reszty infrastruktury dla własnych celów. Zgodnie z umową amerykańska obecność w Polsce zostanie zwiększona o ok. 1000 żołnierzy i będzie stanowiła 5,5 tys. Amerykanów.

Oprócz zwiększenia obecności żołnierzy amerykańskich, w naszym kraju będą rozlokowane Wysunięte Dowództwo Dywizyjne USA, eskadra bezzałogowych statków powietrznych MQ-9 i wspólne Centrum Szkolenia Bojowego – to podstawowe zapisy zawarte w polsko-amerykańskiej deklaracji o pogłębianiu współpracy obronnej, podpisanej przez prezydentów Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa.

Wygłąda na to, że plan Amerykanów dotyczący okupacji Polski osiąga sukces. Trump nie tylko wysyła w nasz kraj amerykańskich żołnierzy, wybiera lokalizację dla wojsk USA, lecz nawet dyktuje, że nasz kraj poniesie wszystkie koszty.

Roczny koszt stacjonowania w Polsce amerykańskich żołnierzy (5,5 tys.) wyniesie 50 mln. dol. Poza opłatami za obecność Amerykanów na terenie naszego kraju, Polska poniesie koszty zbudowania budynków mieszkalnych dla żołnierzy, magazynów, hangarów i reszty infrastruktury, która w sumie ma przekroczyć 2 mld. dol. Taki koszt stacjonowania podał Jerzy Kwieciński, szef resortu finansów.

Chociaż Prezydent Andrzej Duda mówi o przyjaźni, partnerstwie i sojuszu z Amerykanami, oraz że w relacjach z USA „nie mamy właściwie takich tematów, w których nie mielibyśmy wspólnego stanowiska”, wyraźnie dowiedzione, że Stany Zjednoczone robią swoje interesy w relacjach z Polską. Taki entuzjazm związany jest z tym, że Stany Zjednoczone chcą zrobić z naszego kraju pole walki w razie konfliktu zbrojnego.

HANA KRAMER

Za: http://ndp.neon24.pl/post/150959,plan-okupacji-polski-osiaga-sukces

4.10.2019

AdRo203 III RPPolska neokolonią syjonizmuTrumpusa
Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

PILNE! Rząd chce przekazać ziemie polskie Niemcom?

a5

Strona główna > Polska > PILNE! Rząd chce przekazać ziemie polskie Niemcom? PILNE! Rząd chce przekazać ziemie polskie Niemcom? Jacek Polska 7

Według informacji, przekazanych przez liczne portale gmin i powiatów Polski zachodniej, ziemie, budynki mieszkalne oraz inne obiekty budowlane, które znajdowały się do 1945 roku na ziemiach wcielonych do Rzeszy, mają być przekazane obywatelom Niemiec.

Oto treść ogłoszenia:

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zgodnie z umową dwustronną zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie restytucji mienia osób, które mieszkały na obecne terytorium RP do 1945 roku, od dnia 1 stycznia 2020 r. zostanie dokonane przejście własności nieruchomości na rzecz obywateli niemieckich.

W związku z tym do dnia 1 listopada 2019 r.wszystkim właścicielom należy złożyć dokumenty potwierdzające własność nieruchomości do Urzędu Miasta.

W przypadku niezgłoszenia się do Urzędu Miasta w określonym terminie nieruchomości będą podlegać wywłaszczeniu oraz przekazywaniu stronie niemieckiej.

Źródło:

https://zielonagora-nowasol.regionalna.pl/uwaga-ogloszenie/

http://wschowa.info/uwaga-ogloszenie/

https://epoznan.pl/news-news-98725-uwaga_ogloszenie

27.09.2019,

Za; https://www.mpolska24.pl/post/17283/afera-rzad-chce-przekazac-ziemie-polskie-niemcom

Za: https://forumemjot.wordpress.com/2019/10/02/pilne-rzad-chce-przekazac-ziemie-polskie-niemcom/#more-69076 2.10.2019 Jacek III RPkomedia niepodległościPartia interesów SyjonistycznychPolska neokolonią syjonizmuPOPiS
Read the full article – wolna-polska.pl