imalopolska

najnowsze wiadomości

March 2019

Zdrowie

Prof. M. Majewska – Odra w oczach doświadczonych lekarzy

a-15

Strona główna &gt Zdrowie &gt Prof. M. Majewska – Odra w oczach doświadczonych lekarzy Prof. M. Majewska – Odra w oczach doświadczonych lekarzy Ola Gordon Zdrowie 0

Warto poczytać i posłuchać wypowiedzi znanego amerykańskiego lekarza rodzinnego z 50-letnim doświadczeniem zawodowym, dra Richarda Moskowitza, nt. medialnej histerii wokół kilku ognisk odry w USA czy w Europie. Uważa on, że „zagrożenie” odrą jest tylko medialne, bo liczby obserwowanych ostatnio zachorowań nie różnią się od tych z poprzednich lat. Odra zawsze istniała i istnieć będzie.

Ponadto są dowody, że ostatnio chorują na odrę głównie zaszczepieni, więc atakowanie osób nieszczepionych i nawoływanie do przymusowych szczepień nie tylko mija się z celem, ale wręcz zwiększa zachorowania, ponieważ szczepionki zawierają żywe wirusy i są rozsiewnikami choroby. Wg niego najlepszym zabezpieczeniem przed epidemiami odry i zarażaniem niemowląt do 1 r. życia jest przebycie tej choroby w dzieciństwie przez większość osób, co daje trwałą osobniczą i populacyjną odporność. Szczególnie jest to ważne dla dziewcząt, które potem jako matki będą przekazywać przeciwciała swym niemowlętom. Szczepionki są bezwartościowe w tym względzie, bo nie dają trwalej odporności, choć niewątpliwie nierzadko ciężko okaleczają a niekiedy zabijają. W naszych czasach w krajach rozwiniętych (w tym w Polsce) odra jest łagodną chorobą, która nie zabija dobrze odżywionych i zadbanych dzieci.

https://www.ageofautism.com/2019/03/those-measles-outbreaks-thoughts-out-of-season.html#comments

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Z9S9R4DrZ58?feature=oembed&w=640&h=360]

Natomiast dr Michaela Glöckler pisze w Poradniku Zdrowia Dziecka (tłum angielskie XIV niemieckiego wydania z r. 2001): „Powszechne rekomendowanie szczepień zwielokrotniło występowanie zapalenia mózgu wywołane przez odrę do skali od 1: 1000 do 1: 2000 – wyraźnie są to zbyt duże wartości. Empiryczne obserwacje praktykujących lekarzy wskazują, że częstość występowania tych powikłań wynosi około 1 na 10 000 przypadków odry, a jeden z ekspertów obliczył, że tylko 1 na 15 000 małych dzieci z odrą zapada na zapalenie mózgu. Nie można jednak wykluczyć, że rutynowe stosowanie leków przeciwgorączkowych przyczynia się do zwiększenia częstotliwości zakażeń wirusowych. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, zapalenie mózgu jest śmiertelne u dzieci w około jednej szóstej przypadków, a u jednej czwartej pozostawia trwałe uszkodzenie neurologiczne. W 1960 r. uważano, że ogólnie prognozy pełnego wyzdrowienia są dobre. Dzieci, które zdobyły doświadczenie w radzeniu sobie z chorobą zakaźną przez pozwolenie im na przebycie wcześniejszych infekcji bez leków tłumiących, przechodzą odrę łagodniej niż te, które wcześniej nie chorowały. Jeśli mimo to zapalenie mózgu rozwinie się, połączenie ciągłej, wspierającej obecności rodzica w szpitalu, terapia lekami na obrzęk mózgu oraz uzupełniające leczenie medyczne wpływają pozytywnie na przebieg choroby.”

Prof. Maria Dorota Majewska

Ola Gordon

http://chomikuj.pl/OlaGordon


Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Jedynie słuszna droga; od bolszewizmu do globalizmu

ah7-1200x630

Strona główna &gt Polska &gt Jedynie słuszna droga; od bolszewizmu do globalizmu Jedynie słuszna droga; od bolszewizmu do globalizmu Jacek Polska 0

Schyłkowe lata III RP charakteryzują się narastającą nienawiścią do Rosji i Rosjan. Przy czym judeo-banderowskie elity posługują się sowieckim okresem dominacji nad Polską w swych propagandowych działaniach. Wszelkie emocje, a w szczególności nienawiść nie są dobrym doradcą w polityce, ale jeśli już się musi nienawidzić, to przynajmniej warto zdawać sobie sprawę, kogo i za co?

Niedawno ukazał się artykuł definiujący zjawisko bolszewizmu (komunizmu) w aspekcie narodowościowym:

https://russia-insider.com/en/history/bolshevism-was-basically-jewish-movement-historical-facts-lenin-andropov/ri22603

Istotniejsze jego elementy zamieszczam poniżej:

Karol Marks, ojciec komunizmu, był żydem, wnukiem rabina Mordechaja. Powstałe na jego bazie ideologicznej, europejskie ruchy socjalistyczne, były zdominowane przez żydów. Głównym osiągnięciem tej ideologii był przewrót bolszewicki w Rosji i ustanowienie, tego co w II RP Polacy trafnie nazywali „żydokomuną”.

Rosyjski korespondent The Times z owego okresu, Robert Wilton, w opublikowanej w 1920 roku książce w języku francuskim, pod tytułem „ Les Derniers Jours des Romanofs”, przedstawia tło rasowe władz sowieckich:

Komitet Cntralny

NAME NATIONALITY

Bronstein (Trotsky) Jew

Apfelbaum (Zinovief) Jew

Lourie (Larine) Jew

Ouritski Jew

Volodarski Jew

Rosenfeldt (Kamanef) Jew

Smidovitch Jew

Sverdlof (Yankel) Jew

Nakhamkes (Steklof) Jew

Ulyanov (Lenin) Russian

Krylenko Russian

Lounatcharski Russian

Rada Komisarzy Ludowych (rząd ):

MINISTRY NAME NATIONALITY

President Ulyanov (Lenin) Russian

Foreign Affairs Tchitcherine Russian

Nationalities Djugashvili (Stalin) Georgian

Agriculture Protian Armenian

Economic Council Lourie (Larine) Jew

Food Schlichter Jew

Army & Navy Bronstein (Trotsky) Jew

State Control Lander Jew

State Lands Kauffman Jew

Works V. Schmidt Jew

Social Relief E. Lelina (Knigissen) Jewess

Public Instruction Lounatcharsky Russian

Religions Spitzberg Jew

Interior Apfelbaum (Zinovief) Jew

Hygiene Anvelt Jew

Finance Isidore Goukovski Jew

Press Volodarski Jew

Elections Ouritski Jew

Justice I. Steinberg Jew

Refugees Fenigstein Jew

Refugees (assist.) Savitch Jew

Refugees (assist.) Zaslovski Jew

Komitet Wykonawczy KC:

NAME NATIONALITY

Sverdlov (president) Jew

Avanessof (sec.) Armenian

Bruno Lett

Babtchinski Jew

Bukharin Russian

Weinberg Jew

Gailiss Jew

Ganzburg Jew

Danichevski Jew

Starck German

Sachs Jew

Scheinmann Jew

Erdling Jew

Landauer Jew

Linder Jew

Wolach Czech

Dimanstein Jew

Encukidze Georgian

Ermann Jew

Joffe Jew

Karkline Jew

Knigissen Jew

Rosenfeldt (Kamenef) Jew

Apfelbaum (Zinovief) Jew

Krylenko Russian

KrassikofSachs Jew

Kaprik Jew

Kaoul Lett

Ulyanov (lenin) Russian

Latsis Jew

Lander Jew

Lounatcharski Russian

Peterson Lett

Peters Lett

Roudzoutas Jew

Rosine Jew

Smidovitch Jew

Stoutchka Lett

Nakhamkes (Steklof) Jew

Sosnovski Jew

Skrytnik Jew

Bronstein (Trotsky) Jew

Teodorovitch Jew

Terian Armenian

Ouritski Jew

Telechkine Russian

Feldmann Jew

Froumkine Jew

Souriupa Ukranian

Tchavtchevadze Georgian

Scheikmann Jew

Rosental Jew

Achkinazi Imeretian

Karakhane Karaim (Jew)

Rose Jew

Sobelson (Radek) Jew

Sclichter Jew

Schikolini Jew

Chklianski Jew

Levine (Pravdine) Jew

Przywódcy Czeka ( później zwanego KGB):

NAME NATIONALITY

Dzerjinski (president) Pole

Peters (vice-president) Lett

Chklovski Jew

Kheifiss Jew

Zeistine Jew

Razmirovitch Jew

Kronberg Jew

Khaikina Jewess

Karlson Lett

Schaumann Jew

Leontovitch Jew

Jacob Goldine Jew

Glaperstein Jew

Kniggisen Jew

Latzis Lett

Schillenkuss Jew

Janson Lett

Rivkine Jew

Antonof Russian

Delafabre Jew

Tsitkine Jew

Roskirovitch Jew

G. Sverdlof Jew

Biesenski Jew

Blioumkine Jew

Alexandrevitch Russian

I. Model Jew

Routenberg Jew

Pines Jew

Sachs Jew

Daybol Lett

Saissoune Armenian

Deylkenen Lett

Liebert Jew

Vogel German

Zakiss Lett

Po tej publikacji, jej autor został usunięty w cień, kolejne wydania książki w języku angielskim nie zawierały już powyższych informacji, a sam Wilton zmarł potem w osamotnieniu i nędzy.

Pomimo, że „wódz rewolucji” Lenin jest w tym dziele sklasyfikowany jako „Rosjanin”, to wiadomo, że był on w jednej czwartej żydem, Niemcem, Kałmukiem i Rosjaninem. Jego żona Nadieżda Krupska była żydówką i w domu posługiwała się językiem jidysz.

Również Stalin był nieślubnym dzieckiem bogatego żydowskiego kupca i Gruzinki, która u niego posługiwała. Wszystkie trzy żony tego krwawego dyktatora były żydówkami.

Wilton nie był jedynym, który zauważył te oczywiste fakty.

W raporcie wysłanym do rządu brytyjskiego w 1918 roku, holenderski konsul w St. Petersburgu Oudendyke stwierdza, że „bolszewizm jest organizowany i kontrolowany przez żydów”.

Dowódca jednostki wywiadowczej korpusu ekspedycyjnego armii Stanów Zjednoczonych kapitan Montgomery Schuyler pisał: „ ruch bolszewicki był od samego początku organizowany i kierowany przez najgorszego gatunku żydów”.

Amerykański konsul we Władywostoku Caldwell pisał w lipcu 1918r, że „połowa władz miejskich we wszystkich ośrodkach Rosji jest obsadzona przez najgorszy żydowski element.

Illustrated Sunday Herald z 8 lutego 1920 roku zamieszcza artykuł Churchilla w którym stwierdził on, że „większość przywódców bolszewickich jest żydami”.

Ten fakt z zadowoleniem podkreślali również sami żydzi. Dla przykładu the Jewish Chronicle z 4 kwietnia 1919 roku konstatuje, że „fakt bycia żydami większości bolszewickich przywódców wynika między innym z tego, że bolszewizm jest tak bliski najwspanialszym ideom judaizmu”.

Idee judaizmu są nieśmiertelne i truizmem byłoby stwierdzenie, że dzisiejszy globalizm jest w takiej samej mierze „judaistyczny”, jak był nim bolszewizm. Dlatego też stwarzane przez żydów, na potrzeby gojów, pseudo-ideologiczne konfrontacje pomiędzy tymi ideologiami są po prostu groteskowe.

Truizmem jest też stwierdzenie, że tak bardzo jak „nasi” krajowi żydzi szczują Polaków na Rosjan, w podobnym zakresie rosyjscy robią to z tamtejszą opinią publiczną. Najnowszym, a zarazem najbardziej haniebnym tego przykładem jest wypowiedź głównego redaktora Kisjelowa z RTR (rosyjskiej telewizji publicznej) w niedzielnych jej wiadomościach, który w kontekście ostatnich dyplomatycznych napięć na osi Izrael – Judeopolonia stwierdził, że Polacy wymordowali w czasie okupacji niemieckiej 200 tysięcy żydów !

Truizmem jest również stwierdzenie, że jak długo narody będą się dały szczuć na siebie nawzajem, tak długo nie może być mowy o żadnej sanacji, czy choćby światowym pokoju.

Ignacy Nowopolski

Za: https://www.salon24.pl/u/ignacynowopolskiblog/939207,jedynie-sluszna-droga-od-bolszewizmu-do-globalizmu

Opublikowano: 03.03.2019 14:58. Jacek

judeomasoński komunizmNowopolskiNWO żydowska Synagoga SzatanaPolacyrosjaniezbrodnie żydokomunistyczneżydowska wojna z chrześcijaństwem
Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Grzegorz Braun informuje o nadużyciach wyborczych w Gdańsku

asul

Strona główna &gt Polska &gt Grzegorz Braun informuje o nadużyciach wyborczych w Gdańsku Grzegorz Braun informuje o nadużyciach wyborczych w Gdańsku Jacek Polska 1

Grzegorz Braun informuje o nadużyciach wyborczych w Gdańsku.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=TJwHbi4_P-Y?feature=oembed&w=640&h=360]

zobacz.tv

Opublikowany 3 marca 2019

Jacek

Grzegorz Braunpolskojęzyczna syjono-żydomasoneriażydomasoneria w Gdańsku
Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

PiS chce dotować PKS ? Nasze podatki trafią do izraelskiej firmy…

a2r

Strona główna &gt Polska &gt PiS chce dotować PKS ? Nasze podatki trafią do izraelskiej firmy… PiS chce dotować PKS ? Nasze podatki trafią do izraelskiej firmy… Jerzy Ulicki-Rek Polska 0

Wygląda na to, że oprócz populizmu i socjalizmu po cichu wstaliśmy znowu z kolan na arenie międzynarodowej podczas sobotniej konwencji PiS. Miłościwie nam panujący zapowiedzieli m.in. finansowanie PKS-ów.

Oficjalnie chodzi o przywrócenie połączeń autobusowych między miastami. Tymczasem warto zwrócić uwagę, kto jest wielkim udziałowcem w tej branży na polskim rynku. Tak, nie pomyliliście się. Wśród firm wymienionych w ramach bojkotu konsumenckiego przeciwko Izraelowi znajduje się m.in. firma Mobilis, która należy „do największego przewoźnika autobusowego w Izraelu, firmy Egged Mobilis”. – Przede wszystkim firma ta obsługuje linie komunikacji miejskiej w Warszawie, Krakowie oraz Bartoszycach. Ponadto, do firmy należy 10 spółek PKS na terenie Mazowsza i Mazur – są to: PKS Ostrołęka, PKS Mrągowo, PKS Bartoszyce, PKS Ostróda, PKS Przasnysz, PKS Mława, PKS Ciechanów, PKS Mińsk Mazowiecki, PKS Płock i PKS Piotrków Trybunalski. Firma Mobilis wykonuje też przewozy okazjonalne i turystyczne – czytamy na wspieramrozwoj.pl, gdzie umieszczono zachętę do bojkotu konsumenckiego produktów i usług izraelskich firm. Wygląda więc na to, że w ramach konwencji nie tylko będą rozdawane nasze pieniądze poszczególnym grupom społecznym, wcześniej pomniejszone o wypłaty dla urzędników oraz na infrastrukturę i dokumentację, ale trafi także do tolerancyjnego narodu izraelskiego, z którym – jak przekonuje rząd – prowadzimy „partnerską współpracę”. Jak myślicie, ile pieniędzy polskich podatników zostanie przekazane na rzecz firm kontrolowanych przez izraelski koncern? Źródło: nczas.com/wspieramrozwoj.pl Za: https://nczas.com/2019/02/25/pis-chce-dotowac-pks-nasze-podatki-trafia-do-izraelskiej-firmy/?fbclid=IwAR0hFP0IqHWpxegraEzCQY1kt6N7lZMf5uyqrFoU5TWxjaFBoooMLDicxtE 25.02.2019 Jerzy Ulicki-Rek

https://www.polskawalczaca.com/

III RPPartia interesów SyjonistycznychPolska neokolonią syjonizmużyd Morawiecki
Read the full article – wolna-polska.pl

Zdrowie

Chwastobójczy glifosat zwiększa ryzyko raka o 41%

ajt3-1200x630

Strona główna &gt Zdrowie &gt Chwastobójczy glifosat zwiększa ryzyko raka o 41% Chwastobójczy glifosat zwiększa ryzyko raka o 41% Jerzy Ulicki-Rek Zdrowie 0

Chwastobójczy glifosat, który wciąż pozostaje najpopularniejszym na świecie herbicydem, składnikiem popularnego Roundupu Monsanto, podnosi ryzyko zachorowania na raka u osób narażonych na jego działanie aż o 41%. Tak wynika z nowych analiz naukowców z Uniwersytetu Waszyngtońskiego.

Rakotwórczy glifosat

Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego przygotowali raport, w którym przeanalizowali i ocenili wszystkie opublikowane dotąd badania dotyczące wpływu glifosatu na ludzi.

Glifosat to substancja chemiczna obecna w środkach chwastobójczych.

Jest składnikiem popularnego Roundupu Monsanto.

Naukowcy doszli do wniosku, że substancja ta znacznie zwiększa to ryzyko zachorowania na chłoniaka nieziarniczego – groźnego nowotworu układu chłonnego, który jest częścią systemu odpornościowego organizmu, wspomagającego zwalczanie infekcji.

Wszystkie przeprowadzone do tej pory meta analizy, w tym nasze własne, konsekwentnie zgłaszają to samo kluczowe stwierdzenie: ekspozycja na GBH (herbicydy na bazie glifosatu) wiąże się ze zwiększonym ryzykiem NHL – chłoniaków niezarnicznych – napisali autorzy w badaniu opublikowanymw Journal Mutation Research.

Współautorka badań Rachel Shaffer wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że badania te dostarczają najbardziej aktualnej wiedzy na temat glifosatu i jego związku z chłoniakiem nieziarniczym.

Skupiając się na danych dotyczących osób najbardziej narażonych na ten herbicyd (głównie rolników), naukowcy doszli do wniosku, że istnieje wyraźny związek pomiędzy ekspozycją na glifosat i większym ryzykiem rozwoju chłoniaka nieziarniczego, które sięga aż 41%.

Lianne Sheppard, profesor biostatystyki oraz nauk o środowisku i medycynie pracy, powiedziała, że ​​jest przekonana o rakotwórczych właściwościach tej substancji chemicznej.

Ukrywana prawda

Kwestia rakotwórczych właściwości glifosatu jest przedmiotem szeroko rozpowszechnionej debaty naukowej.

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska w projekcie oceny ryzyka na 2017 r. podała, że herbicyd ten „prawdopodobnie nie jest rakotwórczy dla ludzi”.

Bayer, który nabył Monsanto w 2018 roku, stwierdził w tym samym roku, że glifosat jest „w pełni bezpiecznym i skutecznym narzędziem zwalczania chwastów”.

Ciekawe jest, że wcześniej w marcu 2015 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem Światowej Organizacji Zdrowia sklasyfikowała glifosat jako „prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi”.

Co więcej, substancja ta była zalążkiem wielu spraw sądowych, w których osoby chorujące na chłoniaki nieziarniczne, po tym, jak były narażone na herbicyd, pozywały Monsanto za oszustwa i ukrywanie prawdy o jego rakotwórczych właściwościach.

W 2017 r. CNN poinformowało, że takich osób było ponad 800, a już rok później ich liczba wzrosła do kilku tysięcy.

Jedną z głośnych spraw przeciwko Monsanto była sprawa Dewayne’a Johnsona, u którego zdiagnozowano chłoniaka nieziarniczego w 2014 r.

Mężczyzna zużył setki litrów Roundupu, aby utrzymać na uprawach chwasty pod kontrolą.

W sierpniu 2018 r. sędzia nakazał firmie Monsanto zapłacenie Johnsonowi 289 milionów dolarów odszkodowania, po tym, jak niezależni eksperci uznali, że chwastobójczy Roundup był główną przyczyną zachorowania mężczyzny na chorobę nowotworową.

Firma oczywiście w obawie przed utratą zysków wciąż się broni.

Bayer wydał nawet oświadczenie, w którym nową analizę naukowców z Uniwersytetu Waszyngtońskiego nazwał „manipulacją statystyczną” z „poważnymi wadami metodologicznymi”, dodając, że nie dostarcza żadnych dowodów potwierdzonych naukowo, że herbicydy na bazie glifosatu są rakotwórcze.

Cóż… winny się będzie tłumaczył, kiedy przyjdzie mu zapłacić kolejne odszkodowania.

Tymczasem miejmy świadomość, że jest to herbicyd, na którym jego producenci zarabiają miliony, a ludzie tracą zdrowie

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=c9Z1vpyNgq8?feature=oembed&w=640&h=360] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=dXWpc8gSkZ0?feature=oembed&w=640&h=360]

Za: https://www.odkrywamyzakryte.com/glifosat-zwieksza-ryzyko-raka/

19.02.2019

Jerzy Ulicki-Rek

https://www.polskawalczaca.com/


Read the full article – wolna-polska.pl

Zdrowie

Polska – 5G – kontrola umysłu – ludobójstwo…

asri

Strona główna &gt Zdrowie &gt Polska – 5G – kontrola umysłu – ludobójstwo… Polska – 5G – kontrola umysłu – ludobójstwo… Ogarek Zdrowie 0

Ewa Pawela & Witold Hake #Stop5G – 5G to narzędzie do masowej kontroli umysłu.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Rj9OOVnjqck?feature=oembed&w=640&h=360]

CEPowisle

Premiera rozpoczęła się 16 godzin temu

Ogarek

kontrola umysłuludobójstwo za pomocą 5GNWO żydowska Synagoga Szatanatechnologie 5G
Read the full article – wolna-polska.pl

Zdrowie

Główne rodzaje chemtrails – czym jesteśmy zatruwani ?

a9a-1024x630

Strona główna &gt Zdrowie &gt Główne rodzaje chemtrails – czym jesteśmy zatruwani ? Główne rodzaje chemtrails – czym jesteśmy zatruwani ? Jan Zdrowie 4

Chemtrails, czyli smugi chemiczne pozostawiane na niebie przez statki powietrzne obciążone są różnego rodzaju toksycznymi chemikaliami. To właśnie ich rodzaj wpływa nie tylko na różnorodność zagrożeń dla człowieka, ale także na wygląd i trwałość smug. Jakie są główne rodzaje chemtrails?

Wyostrzone zmysły

Około 2% populacji ma wyostrzone poczucie smaku i zapachu.

Wśród nich znajduje się Russ Tanner – 40-letni programista, menadżer IT, projektant stron internetowych, urodzony w Nowym Jorku, a na co dzień mieszkający w Maine.

Mężczyzna od lat interesuje się tematem chemtrails.

Tak jak i inni zmaga się z wieloma dolegliwościami z powodu ich rozpylania.

Dzięki m.in. wyostrzonym zmysłom i elastycznemu harmonogramowi pracy był w stanie zebrać informacje i obserwować różnice w pozostawianych na niebie smugach chemicznych.

Wszystkie swoje obserwacje i doniesienia od innych osób publikuje na swojej stronie internetowej.

Tak też stworzył opisy głównych rodzajów chemtrails.

Główne rodzaje chemtrails

Po latach analiz i konsultacji z innymi osobami Tannerowi udało się wyodrębnić następujące typy chemicznych smug:

⇒ Typ słono-metaliczny – jak większość smug chemicznych pozostawia po sobie białe, dość trwałe ślady.

Po jego rozpyleniu da się wyczuć słono-metaliczny posmak, aczkolwiek ten typ chemtrails jest jednym z niewielu, który nie ma praktycznie żadnego zapachu.

Najczęściej rozpylany wiosną i latem.

U ludzi może powodować odczuwalne wysuszenie i szczypanie oczu.

⇒ Typ aluminium / żelaza / baru – jak większość innych pozostawia białe smugi na niebie i dość długo pozwala unosić się w powietrzu toksycznym oparom, dającym metaliczny posmak w ustach, niczym jakbyśmy pili wodę z zardzewiałej rury.

Zwykle rozpylany od 12 do 24 godzin przed prognozowanymi dla danego obszaru opadami lub burzą (wtedy zawiera bar).

Nasila dolegliwości bólowe u osób chorujących na reumatyzm i stany zapalne stawów.

⇒ Typ pyłu – tworzy na niebie lekkie, jakby ulotne smugi.

Przypomina pył z płyt kartonowo-gipsowych, nie ma zapachu, ale jest wzbogacony w aluminium, które osoby wrażliwe mogą wyczuć w swych ustach.

Po kilku minutach oddychania takimi oparami usta i nos stają się wysuszone, mogą pojawić się trudności w oddychaniu i zapalenie spojówek.

⇒ Typ acetonu – jest najczęściej rozpylany w nocy.

Wówczas wokół światła latarni ulicznych tworzy się coś w rodzaju magnetycznego, odbijającego światło obłoku.

Podobny efekt tworzy się wokół Słońca (ma ono jakby obwódkę), gdy ten typ chemtrails jest rozpylony w słoneczny dzień.

Ma bardzo wyraźny zapach, który większość ludzi porównuje do aromatu zmywacza do paznokci.

Opary acetonu w powietrzu mają smak porównywalny do mentolu lub eukaliptusa.

Najprawdopodobniej typ acetonu zawiera w sobie także toksyczną dla organizmu ludzkiego rtęć.

⇒ Typ bagiennej wody – jest rozpylany na dużych wysokościach, nie jest widoczny z ziemi.

Jego obecność da się jednak wyczuć w powietrzu – wówczas pojawia się stęchły zapach przypominający opary z bagna, a w ustach można wyczuć smak pleśni.

Powoduje u ludzi ból gardła, zatok i ogólne objawy grypopodobne.

⇒ Typ farmaceutyczny – jest zwykle związany z krótkimi, nietrwałymi smugami.

Rozpylany jest zazwyczaj przez kilka dni / nocy z rzędu.

Nie ma praktycznie żadnego zapachu, ale pozostawia smak bardzo podobny do tabletek nasennych: bardzo gorzki, kredowy.

Jego działanie również przypomina działanie środków uspokajających, zwiotczających, które wywołują letarg, powolne bicie serca i objawy narkoleptyczne.

Wśród tego typu znajdują się także opryski zawierające chorobotwórcze materiały biologiczne, np. wirusy lub bakterie.

⇒ Typ siarkowy – niebezpieczna i szkodliwa działalność polegająca na rozpylaniu związków siarki w powietrzu została usankcjonowana przez zwolenników globalnego ocieplenia.

Częściej rozpylane w nocy lub po zachodzie słońca niż w ciągu dnia.

Rozpylony sześciofluorek siarki powoduje bóle głowy, zmęczenie, bóle stawów i mięśni, sztywność mięśni, ból zatok, problemy z sercem i inne objawy podobne do toksyczności rtęci.

⇒ Typ pestycydów i świeżo skoszonej trawy – te dwa typy smug chemicznych nie różnią się wyglądem od pozostałych.

Pierwszy zapachem przypomina rozpylone na polu pestycydy, drugi skoszoną trawę.

Dziwnym faktem jest, że wyczuwalne są one nie tylko wiosną czy latem, ale także zimą.

Powodują bóle głowy, mięśni, stawów oraz ogólne osłabienie.

Są to główne typy chemtrails, aczkolwiek warto zaznaczyć, że wciąż pojawiają się nowe ich rodzaje, które często wypierają starsze typy i dają poważniejsze objawy.

Wystarczy tylko obserwować, co dzieje się na niebie i zwracać jednocześnie uwagę na swoje samopoczucie oraz zmiany w organizmie, by odczuć zależność toksycznych smug chemicznych i ataku na nasze zdrowie.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=rCPK1qK5yEA?feature=oembed&w=640&h=480] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=fgsO6CnVPmw?feature=oembed&w=640&h=360]

Za: https://www.odkrywamyzakryte.com/rodzaje-chemtrails/

1.03.2019

Jan

depopulacja świata za pomocą chemtrailsjudeosatanistyczne ludobójstwo gojówsmugi chemiczne
Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Z redakcyjnej poczty: Henryk Jezierski o układzie w Gdańsku

a

Strona główna &gt Polska &gt Z redakcyjnej poczty: Henryk Jezierski o układzie w Gdańsku Z redakcyjnej poczty: Henryk Jezierski o układzie w Gdańsku a303 Polska 0

Szczęść Boże,

Mam kilka istotnych zastrzeżeń do sposobu prowadzenia kampanii prezydenckiej w Gdańsku przez Grzegorza Brauna lecz teraz priorytetem jest maksymalna pomoc w uczynieniu jej jak najbardziej skuteczną. Temu celowi służyło m.in. moje dzisiejsze, godzinne wystąpienie przed odbiorcami telewizji wRealu24.pl. Ujawniłem w nim mało znane wątki dotyczące patologicznego układu gdańskiego, a i te znane (np. dotyczące sprzedaży Niemcom firmy ciepłowniczej GPEC) też przedstawiam z innego, zdecydowanie istotniejszego dla gdańszczan, punktu widzenia.

Zainteresowanych odsyłam do relacji zarejestrowanej pod adresem

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=T_E8dUfoeFQ?feature=oembed&w=640&h=360]

Z Panem Bogiem

inż. Henryk Jezierski
Wydawca, Redaktor Naczelny
MOTO.media.pl a303

„Żydzi są najbardziej nienawistnym i najbardziej haniebnym ze wszystkich małych narodów”. (Voltaire, Bóg i Jego ludzie [God and His Men])


Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Ważna informacja redakcyjna

a-12-1200x630

Strona główna &gt Polska &gt Ważna informacja redakcyjna Ważna informacja redakcyjna Michal Polska, Wyróżnione 1

Kochani, Czytelniczki i Czytelnicy W-P. Nasza witryna jest z Wami od kwietnia 2013 r., przez ten czas wielu z Was wsparło naszą działalność i mamy nadzieję, że wielu z Was jeszcze ją wesprze, o co niniejszym prosimy. Od lat działamy dla Was „pro publico bono”, ale nie może być tak, że koszta prowadzenia witryny, w tym profesjonalnej opieki technicznej, ponosimy z własnej kieszeni. Dlatego prosimy o wykazanie się dobrą wolą i dołożenie cegiełki od siebie dla naszej wspólnej sprawy.

Działalność witryny można wesprzeć pod linkiem (imię i nazwisko: Wolna Polska, tytuł: darowizna).

Za każdą, choćby najskromniejszą darowiznę, serdecznie dziękujemy.

Z wyrazami należnego szacunku

Redakcja

P.S. W-P to blisko 16 tyś. artykułów, tysiące nigdzie indziej dostępnych w Polsce tłumaczeń z całego świata i jedna z największych skarbnic wiedzy w kraju. Warto o nią zadbać.

Michal

„Jedyną rzeczą potrzebną złu do zwycięstwa jest bierność dobrych ludzi” – Edmund Burke


Read the full article – wolna-polska.pl

Zdrowie

Błędy medyczne pogotowia ratunkowego zabijają rocznie 250 000 pacjentów w USA

a-8-1200x630

Strona główna &gt Zdrowie &gt Błędy medyczne pogotowia ratunkowego zabijają rocznie 250 000 pacjentów w USA Błędy medyczne pogotowia ratunkowego zabijają rocznie 250 000 pacjentów w USA a303 Zdrowie 2

Szacuje się, że błędy medyczne powodują rocznie w USA 250 000 zgonów. Wcześniej badania dotyczące przyjmowanych pacjentów sugerowały, że błędy wynikają ze sposobu, w jaki lekarze przetwarzają dane na temat pacjentów – innymi słowy, lekarze mają odpowiednie informacje, ale mogą działać w niewłaściwy sposób.

Oddział ratunkowy to środowisko kliniczne bardzo różniące się od oddziałów szpitalnych, z częstymi zawirowaniami i nierzadko niepełnymi lub niewiarygodnymi informacjami. Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie Diagnosis pokazuje, że pracujący na oddziale ratunkowym lekarze i stażyści popełniają podobne rodzaje błędów do tych, które są popełniane przy przyjmowaniu pacjentów, przy czym więcej błędów popełniono przy przetwarzaniu informacji niż z powodu nieodpowiedniej wiedzy lub niewłaściwych informacji.

Najczęściej stwierdzanym typem błędów (45% przypadków) były problemy z przetwarzaniem informacji, a następnie problemy z weryfikacją zebranych danych (31%). Problemy wynikające z niewystarczającej wiedzy (6%) i nieodpowiedniego przechowywania informacji (18%) występowały stosunkowo rzadko.

Błędna ocena i przedwczesna decyzja w oparciu o nieprawidłową diagnozę były najczęstszymi indywidualnymi błędami (po 13%).

Źródło: ScienceDaily.com

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180728084100.htm

Tłum. Nexus

a303

„Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” – Jezus Chrystus do żydowskich faryzeuszy w Ewangelii św. Jana 8:44


Read the full article – wolna-polska.pl