imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

15. Forum Gospodarcze TIME pt. „Droga do konkurencyjnej gospodarki 2030”. Telekomunikacja, Przemysł, Media, Finanse, Energetyka

DOC.20230306.44773759.1.jpg


Forum Gospodarcze TIME to od lat największe wydarzenie sektora ICT w rejonie CEE. Jest neutralną platformą dialogu ekspertów, wymiany wiedzy i informacji, wpisaną w kalendarz największych konferencji w CEE. Stanowi miejsce ważnej debaty i konsultacji społecznych przedstawicieli rządu, Komisji Europejskiej oraz regulatorów z przedsiębiorcami. W tegorocznej edycji Forum dominować będą tematy związane z wyzwaniami zielonej transformacji cyfrowej. Nadszedł czas, aby rozpocząć reformę rozproszonego rynku energii w Polsce, budowę europejskiej autonomii cyfrowej w przemyśle i usługach oraz przedstawić strategię cyfrowego rozwoju gospodarczego do 2050 roku.

Program każdego Forum jest wynikiem prac izb gospodarczych działających na rzecz dynamizowania transformacji technologicznej. W podsumowaniu14. FG TIME Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wyrazilła przekonanie, że wnioski, które powstały w trakcie dyskusji, powinny zostać przeanalizowane i uwzględnione przez rząd przy opracowywaniu długofalowej strategii działania zielonej transformacji cyfrowej. KIGEiT zaproponowała zawarcie paktu politycznego ponad podziałami, koniecznego dla sprostania wyzwaniu, jakim jest zielona transformacja cyfrowa oraz obecna sytuacja polityczno-gospodarcza w Europie. Zatem postulaty i wnioski wysunięte przez KIGEiT, przyjęte w takcie 14. Forum, będą osią obrad 15. FG TIME.

Głównym celem polityki gospodarczej jest wzrost konkurencyjności branży lub obszaru gospodarczego, którego dotyczy. Narzędziem jej realizacji są stosowne strategie. Strategie sektorowe powinny stanowić wsparcie dla przedsiębiorców danego sektora, umożliwiając zwiększenie efektywności i tempa wdrażanych innowacji i powiązanych z nimi inwestycji. Przyspieszająca transformacja technologiczna ma charakter horyzontalny, więc o konkurencyjności sektora w coraz większym stopniu decyduje nie tylko jakość strategii sektorowych, ale również ich wewnętrzna i zewnętrzna spójność, czyli zdolność do wyzwalania mechanizmów synergii międzysektorowej w otoczeniu krajowym i międzynarodowym. Strategie opisujące politykę gospodarczą powinny być dla przedsiębiorców informacją o kierunkach rozwoju całej gospodarki i inspiracją do podnoszenia innowacyjności każdej organizacji. Dla wszystkich organów państwa i przedsiębiorców powinny stanowić źródło informacji na temat planowanych zmian w otoczeniu prawno-finansowym, sprzyjających materializacji spodziewanych efektów inwestycyjnych.

Najważniejsze zagadnienia 15 Forum Gospodarczego TIME

GOSPODARKA 2030 – Wykonalność polskich strategii gospodarczych, zasady tworzenia i realizacji strategii cyfryzacji gospodarki, strategie gospodarcze – co zrobić, aby je zrealizować? Współpraca organizacji przedsiębiorstw na rzecz budowy strategii cyfryzacji. Jak skutecznie wspierać rozwój rynku UE. ESG – wyzwania i oczekiwania. TELEKOMUNIKACJA – inwestycje w telekomunikacji, wpływ regulacji na inwestycje i rozwój gospodarczy. Strategia rozwoju usług na rynku hurtowym FTTH, system monitorowania jakości internetu, wolność w internecie, czy da się pogodzić wszystkie strony, PKE i rozporządzenia. FINANSE – Cyfrowa transformacja sektora finansowego, zdolność sektora finansowego do finansowania gospodarki i jej wyzwań. ENERGETYKA – optymalny scenariusz cyfryzacji energetyki, cyberbezpieczeństwo infrastruktury. MEDIA – ewolucja branży medialnej w kontekście wyzwań i szans geopolitycznych, gospodarczych i regulacyjnych.

Zaproszeni goście: Premier Mateusz Morawiecki; KPRM; Janusz Cieszyński – sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, KPRM; Magdalena Rzeczkowska – minister finansów; Cecilia Bonefeld-Dahl – CEO Digital Europe, Jakub Boratyński – dyrektor sieci i zarządzania, DG GROW, Jacek OKO – prezes UKE, Rafał Gawin – prezes URE, Tomasz Chróstny – prezes UOKiK, Oliver Blank – Director European Affairs ZVEI. Pełna lista prelegentów dostępna jest na fgtime.pl.

Organizatorzy FGTIME 2021 – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Związek Cyfrowa Polska, Fundacja Digital Poland, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI, Związek Banków Polskich.

Program każdego Forum jest wynikiem prac izb gospodarczych działających na rzecz dynamizowania transformacji technologicznej. W podsumowaniu14. FG TIME Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wyrazilła przekonanie, że wnioski, które powstały w trakcie dyskusji, powinny zostać przeanalizowane i uwzględnione przez rząd przy opracowywaniu długofalowej strategii działania zielonej transformacji cyfrowej. KIGEiT zaproponowała zawarcie paktu politycznego ponad podziałami, koniecznego dla sprostania wyzwaniu, jakim jest zielona transformacja cyfrowa oraz obecna sytuacja polityczno-gospodarcza w Europie. Zatem  postulaty i wnioski wysunięte przez KIGEiT, przyjęte w takcie 14. Forum, będą osią obrad 15. FG TIME.Głównym celem polityki gospodarczej jest wzrost konkurencyjności branży lub obszaru gospodarczego, którego dotyczy. Narzędziem jej realizacji są stosowne strategie. Strategie sektorowe powinny stanowić wsparcie dla przedsiębiorców danego sektora, umożliwiając zwiększenie efektywności i tempa wdrażanych innowacji i powiązanych z nimi inwestycji. Przyspieszająca transformacja technologiczna ma charakter horyzontalny, więc o konkurencyjności sektora w coraz większym stopniu decyduje nie tylko jakość strategii sektorowych, ale również ich wewnętrzna i zewnętrzna spójność, czyli zdolność do wyzwalania mechanizmów synergii międzysektorowej w otoczeniu krajowym i międzynarodowym. Strategie opisujące politykę gospodarczą powinny być dla przedsiębiorców informacją o kierunkach rozwoju całej gospodarki i inspiracją do podnoszenia innowacyjności każdej organizacji. Dla wszystkich organów państwa i przedsiębiorców powinny stanowić źródło informacji na temat planowanych zmian w otoczeniu prawno-finansowym, sprzyjających materializacji spodziewanych efektów inwestycyjnych.Najważniejsze zagadnienia 15 Forum Gospodarczego TIMEGOSPODARKA 2030 - Wykonalność polskich strategii gospodarczych, zasady tworzenia i realizacji strategii cyfryzacji gospodarki, strategie gospodarcze - co zrobić, aby je zrealizować? Współpraca

Program, rejestracja FGTIME – fgtime.pl

Uczestnictwo online w Forum jest bezpłatne.

KONTAKT:

Krzysztof Węglarz

tel. 504 278 770

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

 


Source link

Leave a Comment