imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

10 najważniejszych faktów o przemyśle szczepionkowym

a-78

Strona główna > Wyróżnione > 10 najważniejszych faktów o przemyśle szczepionkowym 10 najważniejszych faktów o przemyśle szczepionkowym a303 Wyróżnione, Zdrowie 2

Media głównego nurtu są w dużej mierze finansowane przez kon­cerny farmaceutyczne i producentów szczepionek, więc stoją w ogromnym konflikcie interesów, gdy muszą o nich informować. Pewnie dlatego nie chcą podawać poniższych dziesięciu oburza­jących faktów o przemyśle szczepionko­wym.

1. Rtęć wciąż jest wykorzystywa­na w szczepionkach i CDC otwarcie to przyznaje. Nie ma bezpiecznego pozio­mu rtęci wstrzykiwanej dzieciom. Nie ma też „bezpiecznej” formy rtęci, gdyż zarówno rtęć etylowa, jak i metylowa jest bardzo szkodliwa dla układu nerwo­wego.

2. Wstrzykiwanie jakiejkolwiek sub­stancji bezpośrednio do ludzkiego orga­nizmu czyni ją o wiele rzędów wielkości toksyczniejszą, ponieważ omija ona blo­kady przewodu pokarmowego lub ukła­du oddechowego.

3. Przez dziesiątki lat szczepionki przeciwko polio wstrzykiwane dziesiąt­kom milionów ludzi zawierały ukryte wirusy powodujące nowotwory (SV40 i inne). Przyznał to otwarcie czołowy wakcynolog z firmy Merck o nazwisku Hilleman.

4. Wirusolodzy pracujący dla firmy Merck ujawnili szokujące dane na temat regularnego fałszowania wyników badań laboratoryjnych, aby móc de­klarować 95-procentową skuteczność swojej szczepionki przeciwko śwince i otrzymywać rządowe kontrakty na tę niedziałającą szczepionkę.

5. Przy prawie każdej ogłaszanej współcześnie epidemii większość do­tkniętych nią dzieci była już szczepiona przeciwko danemu wirusowi!

6. Rzekoma historia „sukcesów” szczepionek przeciwko polio i innym chorobom jest wielkim oszustwem. Ten fakt został szczegółowo omówiony przez dr Suzanne Humphries w jej książce DissoMng Illusions (Rozwiewanie iluzji). Zawarte w niej dane pokazują, że odrę niemal całkowicie wytępiono przed poja­wieniem się szczepionki przeciwko niej. Skąd ten spadek? Głównie z powodu po­prawy higieny i warunków sanitarnych.

7. Przemysł szczepionkowy odma­wia przeprowadzenia badań naukowych nad stanem zdrowia zaszczepionych i niezaszczepionych dzieci. Takie testy wykazałyby z pewnością, że niezaszczepione dzieci są zdrowsze, inteligentniej­sze i w dużo lepszym stanie pod wzglę­dem zaburzeń behawioralnych, alergii, a nawet chorób autoimmunologicznych.

8. Sąd Najwyższy USA orzekł nie­dawno, że tajny „sąd szczepionkowy” jest wyższym organem władzy od niego. Tak zwanemu „sądowi szczepionkowemu” na­dano nadzwyczajne uprawnienia do dzia­łania z pominięciem Konstytucji, Karty Praw i prawa do uczciwego procesu.

9. Media głównego nurtu czerpią znaczne zyski z promocji szczepionek. Takie finansowe narzędzie wpływu spra­wia, że odmawiają relacjonowania histo­rii o dzieciach poszkodowanych przez szczepionki.

10. CDC oficjalnie przyznaje, że szcze­pionki zawierają dodatki, które są znany­mi silnymi neurotoksynami. Te dodatki obejmują między innymi rtęć, aluminium, formaldehyd i glutaminian sodu.

Źródło: https://www.naturalnews.com/2019-01-28-top-10-facts-about-the-vaccine-industry.html

Tłum. Nexus

a303

“Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” – Jezus Chrystus do żydowskich faryzeuszy w Ewangelii św. Jana 8:44


Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment